• Bài giảng Luật đất đai: Bài 1 - ThS. Đỗ Xuân Trọng

  Bài giảng Luật đất đai: Bài 1 - ThS. Đỗ Xuân Trọng

  "Bài giảng Luật đất đai - Bài 1: Những vấn đề lý luận chung về ngành Luật Đất đai" trình bày những vấn đề lý luận chung về ngành Luật Đất đai; phân biệt được đối tượng điều chỉnh của Luật Đất đai so với đối tượng điều chỉnh của Luật Dân sự, Luật Hành chính; phân tích được các yếu tố cơ bản cấu thành quan hệ pháp luật đất...

   37 p hiu 26/03/2021 74 11

 • Bài giảng Luật Hình sự: Bài 7 - ThS. Lưu Hải Yến

  Bài giảng Luật Hình sự: Bài 7 - ThS. Lưu Hải Yến

  "Bài giảng Luật Hình sự - Bài 7: Quyết định hình phạt và một số chế định liên quan đến chấp hành hình phạt, xóa án tích" cung cấp kiến thức về quyết định hình phạt; một số chế định liên quan đến chấp hành hình phạt; xóa án tích.

   35 p hiu 26/03/2021 79 7

 • Bài giảng Luật Hình sự: Bài 6 - ThS. Lưu Hải Yến

  Bài giảng Luật Hình sự: Bài 6 - ThS. Lưu Hải Yến

  "Bài giảng Luật Hình sự - Bài 6: Vấn đề trách nhiệm hình sự, hình phạt và các biện pháp tư pháp trong Luật Hình sự Việt Nam" với mục tiêu giúp người học nắm được cơ sở của trách nhiệm hình sự, mục đích của hình phạt và khái niệm, nội dung, điều kiện áp dụng từng loại hình phạt trong Luật hình sự Việt Nam; các quy định của Bộ luật...

   35 p hiu 26/03/2021 70 5

 • Bài giảng Luật Hình sự: Bài 5 - ThS. Lưu Hải Yến

  Bài giảng Luật Hình sự: Bài 5 - ThS. Lưu Hải Yến

  "Bài giảng Luật Hình sự - Bài 5: Chế định đồng phạm trong Luật Hình sự Việt Nam" sau bài học này các bạn hiểu và phân tích được khái niệm và những dấu hiệu của đồng phạm; nắm được đặc điểm của 4 loại người đồng phạm; vận dụng được các nguyên tắc xác định trách nhiệm hình sự trong vụ án đồng phạm.

   14 p hiu 26/03/2021 72 6

 • Bài giảng Luật Hình sự: Bài 4 - ThS. Lưu Hải Yến

  Bài giảng Luật Hình sự: Bài 4 - ThS. Lưu Hải Yến

  "Bài giảng Luật Hình sự - Bài 4: Các giai đoạn thực hiện tội phạm và các căn cứ hợp pháp của hành vi gây thiệt hại" cung cấp đến người học khái niệm các căn cứ hợp pháp của hành vi gây thiệt hại; các điều kiện của phòng vệ chính đáng; quy định của Bộ luật hình sự về một số chế định khác có chứa đựng các căn cứ hợp pháp của...

   23 p hiu 26/03/2021 66 4

 • Bài giảng Luật Hình sự: Bài 3 - ThS. Lưu Hải Yến

  Bài giảng Luật Hình sự: Bài 3 - ThS. Lưu Hải Yến

  "Bài giảng Luật Hình sự - Bài 3: Cấu thành tội phạm và các yếu tố của tội phạm" trình bày khách thể và đối tượng tác động của tội cướp tài sản; phân tích các dấu hiệu thuộc mặt khách quan của tội phạm; hãy xác định lỗi của người phạm tội.

   34 p hiu 26/03/2021 67 2

 • Bài giảng Luật Hình sự: Bài 2 - ThS. Lưu Hải Yến

  Bài giảng Luật Hình sự: Bài 2 - ThS. Lưu Hải Yến

  "Bài giảng Luật Hình sự - Bài 2: Tội phạm trong Luật Hình sự Việt Nam" trang bị kiến thức cho người học khái niệm tội phạm và phân tích được các dấu hiệu cơ bản của tội phạm; vận dụng được quy định về phân loại tội phạm và ý nghĩa của việc phân loại tội phạm; phân biệt được tội phạm với các vi phạm pháp luật khác.

   14 p hiu 26/03/2021 101 1

 • Bài giảng Luật Hình sự: Bài 1 - ThS. Lưu Hải Yến

  Bài giảng Luật Hình sự: Bài 1 - ThS. Lưu Hải Yến

  "Bài giảng Luật Hình sự - Bài 1: Khái quát chung về Luật Hình sự Việt Nam" cung cấp các kiến thức về khái niệm Luật Hình sự với tư cách là một ngành luật độc lập trong hệ thống pháp luật Việt Nam; nguồn của Luật Hình sự Việt Nam; cấu trúc của Luật Hình sự Việt Nam và hiệu lực của Bộ luật Hình sự hiện hành.

   21 p hiu 26/03/2021 108 0

 • Bài giảng Luật Hành chính 1: Bài 7 - TS. Tạ Quang Ngọc

  Bài giảng Luật Hành chính 1: Bài 7 - TS. Tạ Quang Ngọc

  "Bài giảng Luật Hành chính 1 - Bài 7: Các biện pháp cưỡng chế hành chính" cung cấp cho các bạn sinh viên khái niệm cưỡng chế hành chính; phân loại cưỡng chế hành chính; yêu cầu khi áp dụng các biện pháp cưỡng chế hành chính; phân biệt các biện pháp cưỡng chế nhà nước.

   20 p hiu 25/02/2021 93 13

 • Bài giảng Luật Hành chính 1: Bài 6 - TS. Tạ Quang Ngọc

  Bài giảng Luật Hành chính 1: Bài 6 - TS. Tạ Quang Ngọc

  "Bài giảng Luật Hành chính 1 - Bài 6: Trách nhiệm hành chính" trình bày khái niệm, đặc điểm của trách nhiệm hành chính; xử phạt vi phạm hành chính; các hình thức xử phạt vi phạm hành chính; các biện pháp khắc phục hậu quả do vi phạm hành chính gây ra; thẩm quyền xử lý vi phạm hành chính; thủ tục xử phạt vi phạm hành chính; các biện pháp xử lý...

   37 p hiu 25/02/2021 148 8

 • Bài giảng Luật Hành chính 1: Bài 5 - TS. Tạ Quang Ngọc

  Bài giảng Luật Hành chính 1: Bài 5 - TS. Tạ Quang Ngọc

  Mời các bạn cùng tham khảo "Bài giảng Luật hành chính 1 - Bài 5: Vi phạm hành chính" để nắm chi tiết các khái niệm cơ bản về khái niệm vi phạm hành chính, các dấu hiệu pháp lý cấu thành vi phạm hành chính; vi phạm hành chính với các loại vi phạm pháp luật khác.

   23 p hiu 25/02/2021 91 17

 • Bài giảng Luật Hành chính 1: Bài 4 - TS. Tạ Quang Ngọc

  Bài giảng Luật Hành chính 1: Bài 4 - TS. Tạ Quang Ngọc

  "Bài giảng Luật hành chính 1 - Bài 4: Hình thức, phương pháp và nguyên tắc quản lý hành chính nhà nước" trình bày khái niệm, đặc điểm, phân loại hình thức quản lý hành chính nhà nước; phương pháp quản lý hành chính nhà nước; các nguyên tắc cơ bản trong quản lý hành chính nhà nước.

   22 p hiu 25/02/2021 96 16

Hướng dẫn khai thác thư viện số

Hổ trợ trực tuyến

Yahoo Messenger

Trương Minh Hoài

Email: hoaitm@hiu.vn

ĐT: 0938084083