• Giáo trình Luật tố tụng dân sự Việt Nam: Phần 2 - TS. Đoàn Đức Lương và ThS. Nguyễn Sơn Hải

  Giáo trình Luật tố tụng dân sự Việt Nam: Phần 2 - TS. Đoàn Đức Lương và ThS. Nguyễn Sơn Hải

  Giáo trình Luật tố tụng dân sự Việt Nam: Phần 2 cung cấp cho người học những kiến thức như: Trình tự, thủ tục tại phiên toà sơ thẩm; Thủ tục phúc thẩm dân sự; Thủ tục giám đốc thẩm, tái thẩm và thủ tục đặc biệt của hội đồng thẩm phán toà án nhân tối cao; Thủ tục giải quyết việc dân sự; Thủ tục công nhận và cho thi hành tại Việt...

   158 p hiu 21/02/2022 107 62

 • Giáo trình Luật tố tụng dân sự Việt Nam: Phần 1 - TS. Đoàn Đức Lương và ThS. Nguyễn Sơn Hải

  Giáo trình Luật tố tụng dân sự Việt Nam: Phần 1 - TS. Đoàn Đức Lương và ThS. Nguyễn Sơn Hải

  Giáo trình Luật tố tụng dân sự Việt Nam: Phần 1 cung cấp cho người học những kiến thức như: Khái niệm và nguyên tắc cơ bản của luật tố tụng dân sự Việt Nam; Thẩm quyền giải quyết các vụ việc dân sự của TAND; Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng và người tham gia tố tụng dân sự; Chứng cứ và hoạt động chứng minh trong tố...

   210 p hiu 21/02/2022 75 46

 • Giáo trình Luật khiếu nại, tố cáo: Phần 2 - TS. Nguyễn Duy Phương

  Giáo trình Luật khiếu nại, tố cáo: Phần 2 - TS. Nguyễn Duy Phương

  Tiếp nội dung phần 1, Giáo trình Luật khiếu nại, tố cáo: Phần 2 cung cấp cho người học những kiến thức như: Khiếu nại và giải quyết khiếu nại quyết định kỷ luật cán bộ, công chức; những vấn đề chung về tố cáo; thẩm quyền và trình tự, thủ tục giải quyết tố cáo đối với cán bộ, công chức, viên chức trong việc thực hiện nhiệm vụ...

   50 p hiu 21/02/2022 55 27

 • Giáo trình Luật khiếu nại, tố cáo: Phần 1 - TS. Nguyễn Duy Phương

  Giáo trình Luật khiếu nại, tố cáo: Phần 1 - TS. Nguyễn Duy Phương

  Giáo trình Luật khiếu nại, tố cáo: Phần 1 cung cấp cho người học những kiến thức như: Khái quát về khiếu nại, tố cáo; quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia quan hệ khiếu nại; thẩm quyền giải quyết khiếu nại; trình tự thủ tục giải quyết khiếu nại quyết định hành chính, hành vi hành chính. Mời các bạn cùng tham khảo!

   55 p hiu 21/02/2022 53 25

 • Tài liệu học tập Luật môi trường: Phần 2 - ThS. Võ Thị Mỹ Hương

  Tài liệu học tập Luật môi trường: Phần 2 - ThS. Võ Thị Mỹ Hương

  Nội dung của cuốn Tài liệu học tập Luật môi trường gồm có 7 chương, giới thiệu đến các bạn những vấn đề lý luận cơ bản về môi trường, bảo vệ môi trường và luật bảo vệ môi trường; Pháp luật về kiểm soát ô nhiễm, suy thoái, sự cố môi trường; Pháp luật về bảo tồn đa dạng sinh học; Pháp luật về đánh giá tác động môi trường,...

   62 p hiu 21/02/2022 47 17

 • Tài liệu học tập Luật môi trường: Phần 1 - ThS. Võ Thị Mỹ Hương

  Tài liệu học tập Luật môi trường: Phần 1 - ThS. Võ Thị Mỹ Hương

  Tài liệu học tập Luật môi trường cung cấp những vấn đề lý luận và thực tiễn về môi trường, bảo vệ môi trường và pháp luật về bảo vệ môi trường cho người học nhằm trang bị kiến thức, kỹ năng vận dụng các quy định pháp luật về môi trường cho người học từ đó góp phần nâng cao ý thức pháp luật bảo vệ môi trường. Mời các bạn...

   79 p hiu 21/02/2022 46 18

 • Bài giảng Luật hành chính 2: Bài 3 - TS. Tạ Quang Ngọc

  Bài giảng Luật hành chính 2: Bài 3 - TS. Tạ Quang Ngọc

  Bài giảng Luật hành chính 2: Bài 3 Khiếu nại hành chính, với mục tiêu giúp các bạn có thể trình bày khái niệm, đặc điểm của khiếu nại. Phân tích các nội dung cơ bản của khiếu nại (quyền và nghĩa vụ của các chủ thể). Phân biệt được khiếu nại hành chính với khiếu nại trong hoạt động tư pháp.

   31 p hiu 21/02/2022 30 11

 • Bài giảng Luật hành chính 2: Bài 2 - TS. Tạ Quang Ngọc

  Bài giảng Luật hành chính 2: Bài 2 - TS. Tạ Quang Ngọc

  Bài giảng Luật hành chính 2: Bài 2 Hoạt động thanh tra nhà nước và thanh tra nhân dân với mục tiêu giúp các bạn có thể trình bày được các khái niệm, đặc điểm của bộ máy thanh tra nhà nước với thanh tra nhân dân. Phân biệt được hoạt động thanh tra nhà nước và thanh tra nhân dân. Hiểu được một số nội dung cơ bản trong hoạt động thanh tra.

   32 p hiu 21/02/2022 31 10

 • Bài giảng Luật hành chính 2: Bài 1 - TS. Tạ Quang Ngọc

  Bài giảng Luật hành chính 2: Bài 1 - TS. Tạ Quang Ngọc

  Bài giảng Luật hành chính 2: Bài 1 Các phương thức kiểm soát đối với hoạt động quản lý hành chính nhà nước với mục tiêu chính là xác định và phân biệt được các phương thức kiểm soát hoạt động quản lý hành chính. Hoạt động giám sát của cơ quan quyền lực nhà nước đối với quản lý hành chính Nhà nước. Hoạt động kiểm tra của các cơ...

   39 p hiu 21/02/2022 34 8

 • Bài giảng Luật hành chính 2: Bài 4 - TS. Tạ Quang Ngọc

  Bài giảng Luật hành chính 2: Bài 4 - TS. Tạ Quang Ngọc

  Bài giảng Luật hành chính 2: Bài 4 Tố cáo và giải quyết tố cáo, cung cấp cho người học những kiến thức như: Trình bày được các khái niệm cơ bản về tố cáo, giải quyết tố cáo; Nêu được nội dung về quyền, nghĩa vụ của người tố cáo, người bị tố cáo, người có thẩm quyền giải quyết tố cáo.

   22 p hiu 21/02/2022 26 8

 • Bài giảng Xây dựng văn bản pháp luật: Bài 1 - ThS. Nguyễn Đăng Tuấn

  Bài giảng Xây dựng văn bản pháp luật: Bài 1 - ThS. Nguyễn Đăng Tuấn

  Bài giảng Xây dựng văn bản pháp luật: Bài 1 với mục tiêu giúp các bạn có thể trình bày được kiến thức cơ bản về văn bản pháp luật; nêu được vai trò và công tác xây dựng văn bản pháp luật hiện nay ở nước ta; nắm được các yêu cầu, tiêu chuẩn đánh giá đối với văn bản pháp luật;

   49 p hiu 21/02/2022 17 0

 • Bài giảng Xây dựng văn bản pháp luật: Bài 2 - ThS. Nguyễn Đăng Tuấn

  Bài giảng Xây dựng văn bản pháp luật: Bài 2 - ThS. Nguyễn Đăng Tuấn

  Bài giảng Xây dựng văn bản pháp luật: Bài 2 Xây dựng văn bản quy phạm pháp luật với mục tiêu giúp các bạn có thể trình bày được thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật; Trình bày được thủ tục ban hành văn bản quy phạm pháp luật; Xác định được vai trò của văn bản quy phạm pháp luật hiện nay ở nước ta;

   38 p hiu 21/02/2022 18 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số

Hổ trợ trực tuyến

Yahoo Messenger

Trương Minh Hoài

Email: hoaitm@hiu.vn

ĐT: 0938084083