• Bài giảng Pháp luật đại cương (2019): Phần 1

  Bài giảng Pháp luật đại cương (2019): Phần 1

  Bài giảng Pháp luật đại cương (2019): Phần 1 có nội dung trình bày những vấn đề cơ bản về nhà nước và pháp luật; quy phạm pháp luật, văn bản quy phạm pháp luật, quan hệ pháp luật, pháp chế xã hội chủ nghĩa; vi phạm pháp luật và trách nhiệm pháp lý; luật Hiến pháp; luật hành chính; luật dân sự và luật tố tụng dân sự;... Mời các bạn cùng...

   151 p hiu 23/09/2022 89 40

 • Bài giảng Pháp luật đại cương (2019): Phần 2

  Bài giảng Pháp luật đại cương (2019): Phần 2

  Nối tiếp phần 1, Bài giảng Pháp luật đại cương (2019): Phần 2 tiếp tục trình bày những nội dung về luật hình sự và luật tố tụng hình sự; một số chế định cơ bản của luật hình sự; luật lao động; các chế định cơ bản của luật lao động; hợp đồng lao động; thỏa ước lao động tập thể; giải quyết tranh chấp lao động; luật kinh doanh;...

   121 p hiu 23/09/2022 55 31

 • Bài giảng Luật thương mại quốc tế: Chương 2 - Nguyễn Minh Nhật

  Bài giảng Luật thương mại quốc tế: Chương 2 - Nguyễn Minh Nhật

  Bài giảng Luật thương mại quốc tế: Chương 2 Các thiết chế cơ bản điều chỉnh hoạt động thương mại quốc tế, cung cấp cho người học những kiến thức như: Khái niệm thiết chế thương mại quốc tế; Đặc điểm của các thiết chế thương mại quốc tế hiện nay; Vai trò của các thiết chế thương mại quốc tế; Các thiết chế thương mại tiêu...

   19 p hiu 23/09/2022 26 9

 • Bài giảng Luật thương mại quốc tế: Chương 0 - Nguyễn Minh Nhật

  Bài giảng Luật thương mại quốc tế: Chương 0 - Nguyễn Minh Nhật

  Bài giảng Luật thương mại quốc tế: Chương 0 giới thiệu về Thương mại là gì; Thương mại quốc tế là gì; Luật Thương mại quốc tế điều chỉnh về những vấn đề gì; Phương pháp học. Mời các bạn cùng tham khảo!

   10 p hiu 23/09/2022 31 9

 • Bài giảng Luật thương mại quốc tế: Chương 3 - Nguyễn Minh Nhật

  Bài giảng Luật thương mại quốc tế: Chương 3 - Nguyễn Minh Nhật

  Bài giảng Luật thương mại quốc tế: Chương 3 Một số vấn đề pháp lý về Incoterms, cung cấp cho người học những kiến thức như: Tập quán thương mại là gì; Phạm vi áp dụng của Incoterms; Những lưu ý khi sử dụng Incoterms;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   34 p hiu 23/09/2022 19 1

 • Bài giảng Luật thương mại quốc tế: Chương 5 - Nguyễn Minh Nhật

  Bài giảng Luật thương mại quốc tế: Chương 5 - Nguyễn Minh Nhật

  Bài giảng Luật thương mại quốc tế: Chương 5 Giải quyết tranh chấp trong thương mại quốc tế, cung cấp cho người học những kiến thức như: Tranh chấp trong thương mại quốc tế; Các điều khoản trong HĐ liên quan đến giải quyết tranh chấp; Giải quyết tranh chấp thương mại quốc tế bằng trọng tài thương mại;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   20 p hiu 23/09/2022 25 6

 • Bài giảng Luật thương mại quốc tế: Chương 1 - Nguyễn Minh Nhật

  Bài giảng Luật thương mại quốc tế: Chương 1 - Nguyễn Minh Nhật

  Bài giảng Luật thương mại quốc tế: Chương 1 Những vấn đề chung về luật thương mại quốc tế, cung cấp cho người học những kiến thức như: Sơ lược sự phát triển thương mại quốc tế; Khái niệm Luật Thương mại quốc tế; Chủ thể trong thương mại quốc tế; Đối tượng điều chỉnh và phương pháp điều chỉnh luật thương mại quốc tế;... Mời...

   18 p hiu 23/09/2022 20 3

 • Bài giảng Luật thương mại quốc tế: Chương 4 - Nguyễn Minh Nhật

  Bài giảng Luật thương mại quốc tế: Chương 4 - Nguyễn Minh Nhật

  Bài giảng Luật thương mại quốc tế: Chương 4 Hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế, cung cấp cho người học những kiến thức như: Hợp đồng mua bán hàng hóa; Đặc điểm hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế; Phạm vi áp dụng Công ước Viên 1980; Hình thức hợp đồng theo Công ước Viên 1980 (Đ11);... Mời các bạn cùng tham khảo!

   39 p hiu 23/09/2022 19 2

 • Bài giảng Luật thương mại quốc tế: Chương 6 - Nguyễn Minh Nhật

  Bài giảng Luật thương mại quốc tế: Chương 6 - Nguyễn Minh Nhật

  Bài giảng Luật thương mại quốc tế: Chương 6 Thanh toán trong thương mại quốc tế, cung cấp cho người học những kiến thức như: Khái niệm thanh toán quốc tế; Đặc điểm thanh toán quốc tế; Các phương tiện thanh toán quốc tế; Các phương thức thanh toán quốc tế;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   9 p hiu 23/09/2022 19 0

 • Bài giảng Pháp luật đại cương: Chương 0 - Nguyễn Minh Nhật

  Bài giảng Pháp luật đại cương: Chương 0 - Nguyễn Minh Nhật

  Pháp luật là những quy tắc xử sự chung do nhà nước ban hành hay thừa nhận, điều chỉnh những mối quan hệ trong xã hội. Thực hiện ý chí của giai cấp thống trị và đảm bảo trật tự xã hội. Cùng tham khảo nội bài giảng sau đây để nắm chi tiết về Pháp luật đại cương.

   9 p hiu 23/09/2022 20 3

 • Bài giảng Pháp luật đại cương: Chương 3 - Nguyễn Minh Nhật

  Bài giảng Pháp luật đại cương: Chương 3 - Nguyễn Minh Nhật

  Bài giảng Pháp luật đại cương: Chương 3 Khái quát về luật hiến pháp và hiến pháp Việt Nam, cung cấp cho người học những kiến thức như: Khái quát về Hiến pháp; Khái quát về Hiến pháp Việt Nam; Khái quát về lịch sử lập hiến Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo!

   20 p hiu 23/09/2022 19 0

 • Bài giảng Pháp luật đại cương: Chương 7 - Nguyễn Minh Nhật

  Bài giảng Pháp luật đại cương: Chương 7 - Nguyễn Minh Nhật

  Bài giảng Pháp luật đại cương: Chương 7 Chủ thể kinh doanh, cung cấp cho người học những kiến thức như: Doanh nghiệp; Hộ kinh doanh; Hợp tác xã. Mời các bạn cùng tham khảo!

   34 p hiu 23/09/2022 19 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số

Hổ trợ trực tuyến

Yahoo Messenger

Trương Minh Hoài

Email: hoaitm@hiu.vn

ĐT: 0938084083