• Ebook Hỏi và đáp về Chính sách xoá đói giảm nghèo hỗ trợ việc làm: Phần 2

  Ebook Hỏi và đáp về Chính sách xoá đói giảm nghèo hỗ trợ việc làm: Phần 2

  Tài liệu nêu những vấn đề phát sinh trong thực trạng xã hội về xóa đói giảm nghèo, hỗ trợ việc làm ở thành thị cũng như nông thôn, thể hiện qua các câu hỏi và giải đáp trên cơ sở chính tài liệu, pháp luật của Nhà nước... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung phần 2 tài liệu.

   121 p hiu 30/04/2020 177 3

 • Ebook Hỏi và đáp về Luật Thủy sản: Phần 1

  Ebook Hỏi và đáp về Luật Thủy sản: Phần 1

  Theo Luật Thủy sản, đất để nuôi trồng thủy sản là đất có mặt nước nội địa, bao gồm ao, hồ, đầm, phá, sông, ngòi, kênh, rạch; đất có mặt nước ven biển; đất bãi bồi ven sông, ven biển; bãi cát, cồn cát ven biển; đất sử dụng cho kinh tế trang trại; đất phi nông nghiệp có mặt nước được giao, cho thuê để nuôi trồng thủy sản. Mời các...

   61 p hiu 30/04/2020 176 2

 • Ebook Hỏi và đáp về Các chính sách quốc gia về nông nghiệp, nông dân, nông thôn và việc làm năm 2012: Phần 1

  Ebook Hỏi và đáp về Các chính sách quốc gia về nông nghiệp, nông dân, nông thôn và việc làm năm 2012: Phần 1

  Phần 1 tài liệu cung cấp cho người đọc các câu hỏi về: Hướng dẫn xây dựng nông thôn mới theo mục tiêu của chính phủ, bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng nông thôn mới, kế hoạch hành động thực tiễn các tiêu chí quốc gia về nông thôn mới của các bộ ngành. Mời các bạn cùng tham khảo.

   338 p hiu 30/04/2020 184 4

 • Ebook Hỏi và đáp về Các chính sách quốc gia về nông nghiệp, nông dân, nông thôn và việc làm năm 2012: Phần 2

  Ebook Hỏi và đáp về Các chính sách quốc gia về nông nghiệp, nông dân, nông thôn và việc làm năm 2012: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 tài liệu là các câu hỏi giải đáp các thắc mắc về chính tài liệu quốc gia về nông nghiệp, nông dân, nông thôn mới và việc làm 2012; hỏi đáp về chủ trương, chính tài liệu xây dựng nông thôn mới 2012. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   131 p hiu 30/04/2020 170 3

 • Ebook Hỏi và đáp về Luật Thủy sản: Phần 2

  Ebook Hỏi và đáp về Luật Thủy sản: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 tài liệu Luật Thủy sản - Hỏi đáp về pháp luật tiếp tục cung cấp cho người học các câu hỏi và trả lời về một số quy định pháp luật về hoạt động thủy sản. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   140 p hiu 30/04/2020 179 2

 • Ebook Hỏi và đáp về Bộ luật lao động: Phần 1

  Ebook Hỏi và đáp về Bộ luật lao động: Phần 1

  Bộ luật lao động quy định tiêu chuẩn lao động; quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của người lao động, người sử dụng lao động, tổ chức đại diện tập thể lao động, tổ chức đại diện người sử dụng lao động trong quan hệ lao động và các quan hệ khác liên quan trực tiếp đến quan hệ lao động; quản lý nhà nước về lao động. Mời các bạn cùng...

   102 p hiu 30/04/2020 183 4

 • Ebook Hỏi và đáp về Luật thương mại năm 2005: Phần 2

  Ebook Hỏi và đáp về Luật thương mại năm 2005: Phần 2

  Luật Thương mại năm 1997 đã có những tác động tích cực đến đời sống kinh tế - xã hội của Việt Nam, từng bước đưa hoạt động thương mại vào nề nếp, khuyến khích và phát triển hoạt động thương mại hợp pháp, ngăn chặn và xử lý các hành vi bất hợp pháp gây ảnh hưởng xấu đến môi trường thương mại. Mời các bạn cùng tham khảo.

   141 p hiu 30/04/2020 223 2

 • Ebook Hỏi và đáp về Đăng ký và quản lý hộ khẩu, hộ tịch: Phần 2

  Ebook Hỏi và đáp về Đăng ký và quản lý hộ khẩu, hộ tịch: Phần 2

  Tài liệu Đăng ký và quản lý hộ khẩu, hộ tịch - Hỏi đáp về pháp luật: phần 2 là sự nối tiếp phần 1 trả lời những câu hỏi về hộ tịch và đăng ký hộ tịch. Ngoài ra còn có phần phụ lục là các nghị định của chính phủ đã ban hành về việc đăng ký hộ khẩu, hộ tịch. Mời các bạn cùng tham khảo.

   216 p hiu 30/04/2020 148 1

 • Ebook Hỏi và đáp về Quyền con người (Tái bản lần thứ nhất, có sửa chữa, bổ sung): Phần 2

  Ebook Hỏi và đáp về Quyền con người (Tái bản lần thứ nhất, có sửa chữa, bổ sung): Phần 2

  Trong năm 2010, Khoa Luật ‐ Đại học Quốc gia Hà Nội đã xuất bản tài liệu Quyền con người - Sổ tay hỏi và đáp (Tái bản lần thứ nhất, có sửa chữa, bổ sung) dựa trên cuốn Giáo trình kể trên nhằm giúp bạn đọc dễ dàng tiếp cận với những nội dung cốt lõi nhất của vấn đề nhân quyền. Mời các bạn cùng tham khảo.

   170 p hiu 30/04/2020 168 2

 • Ebook Hỏi và đáp về Luật an toàn thực phẩm năm 2010: Phần 1

  Ebook Hỏi và đáp về Luật an toàn thực phẩm năm 2010: Phần 1

  An toàn thực phẩm là vấn đề quan trọng trong quá trình xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội, góp phần bảo vệ sức khỏe cộng đồng và bảo vệ môi trường không chỉ của riêng Việt Nam mà còn là của tất cả các nước trên thế giới. Đây là một trong những yếu tố quyết định cho sự phát triển bền vững của xã hội loài người. Mời các bạn...

   113 p hiu 30/04/2020 193 1

 • Ebook Hỏi và đáp về Luật an toàn thực phẩm năm 2010: Phần 2

  Ebook Hỏi và đáp về Luật an toàn thực phẩm năm 2010: Phần 2

  Hỏi - đáp về luật an toàn thực phẩm năm 2010 gồm 88 câu hỏi và trả lời tìm hiểu Luật an toàn thực phẩm năm 2010 và một số văn bản có liên quan; ngoài ra tài liệu còn có phần Phụ lục gồm một số mẫu văn bản trong lĩnh vực an toàn thực phẩm. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   124 p hiu 30/04/2020 189 2

 • Ebook Hỏi và đáp về Đăng ký và quản lý hộ khẩu, hộ tịch: Phần 1

  Ebook Hỏi và đáp về Đăng ký và quản lý hộ khẩu, hộ tịch: Phần 1

  Tài liệu Đăng ký và quản lý hộ khẩu, hộ tịch - Hỏi đáp về pháp luật có cấu trúc hai phần. Phần 1 là hỏi đáp về quản lý và đăng ký hộ khẩu. Nội dung phần 1 đã trả lời rất nhiều câu hỏi thắc mắc thường gặp. Mời các bạn tham khảo để nắm bắt nội cung chi tiết.

   166 p hiu 30/04/2020 110 2

Hướng dẫn khai thác thư viện số

Hổ trợ trực tuyến

Yahoo Messenger

Trương Minh Hoài

Email: hoaitm@hiu.vn

ĐT: 0938084083