• Bài giảng Luật hành chính 2: Bài 3 - TS. Tạ Quang Ngọc

  Bài giảng Luật hành chính 2: Bài 3 - TS. Tạ Quang Ngọc

  Bài giảng Luật hành chính 2: Bài 3 Khiếu nại hành chính, với mục tiêu giúp các bạn có thể trình bày khái niệm, đặc điểm của khiếu nại. Phân tích các nội dung cơ bản của khiếu nại (quyền và nghĩa vụ của các chủ thể). Phân biệt được khiếu nại hành chính với khiếu nại trong hoạt động tư pháp.

   31 p hiu 21/02/2022 58 21

 • Bài giảng Luật hành chính 2: Bài 2 - TS. Tạ Quang Ngọc

  Bài giảng Luật hành chính 2: Bài 2 - TS. Tạ Quang Ngọc

  Bài giảng Luật hành chính 2: Bài 2 Hoạt động thanh tra nhà nước và thanh tra nhân dân với mục tiêu giúp các bạn có thể trình bày được các khái niệm, đặc điểm của bộ máy thanh tra nhà nước với thanh tra nhân dân. Phân biệt được hoạt động thanh tra nhà nước và thanh tra nhân dân. Hiểu được một số nội dung cơ bản trong hoạt động thanh tra.

   32 p hiu 21/02/2022 58 20

 • Bài giảng Luật hành chính 2: Bài 1 - TS. Tạ Quang Ngọc

  Bài giảng Luật hành chính 2: Bài 1 - TS. Tạ Quang Ngọc

  Bài giảng Luật hành chính 2: Bài 1 Các phương thức kiểm soát đối với hoạt động quản lý hành chính nhà nước với mục tiêu chính là xác định và phân biệt được các phương thức kiểm soát hoạt động quản lý hành chính. Hoạt động giám sát của cơ quan quyền lực nhà nước đối với quản lý hành chính Nhà nước. Hoạt động kiểm tra của các cơ...

   39 p hiu 21/02/2022 62 19

 • Bài giảng Luật hành chính 2: Bài 4 - TS. Tạ Quang Ngọc

  Bài giảng Luật hành chính 2: Bài 4 - TS. Tạ Quang Ngọc

  Bài giảng Luật hành chính 2: Bài 4 Tố cáo và giải quyết tố cáo, cung cấp cho người học những kiến thức như: Trình bày được các khái niệm cơ bản về tố cáo, giải quyết tố cáo; Nêu được nội dung về quyền, nghĩa vụ của người tố cáo, người bị tố cáo, người có thẩm quyền giải quyết tố cáo.

   22 p hiu 21/02/2022 50 15

 • Bài giảng Xây dựng văn bản pháp luật: Bài 1 - ThS. Nguyễn Đăng Tuấn

  Bài giảng Xây dựng văn bản pháp luật: Bài 1 - ThS. Nguyễn Đăng Tuấn

  Bài giảng Xây dựng văn bản pháp luật: Bài 1 với mục tiêu giúp các bạn có thể trình bày được kiến thức cơ bản về văn bản pháp luật; nêu được vai trò và công tác xây dựng văn bản pháp luật hiện nay ở nước ta; nắm được các yêu cầu, tiêu chuẩn đánh giá đối với văn bản pháp luật;

   49 p hiu 21/02/2022 40 4

 • Bài giảng Xây dựng văn bản pháp luật: Bài 2 - ThS. Nguyễn Đăng Tuấn

  Bài giảng Xây dựng văn bản pháp luật: Bài 2 - ThS. Nguyễn Đăng Tuấn

  Bài giảng Xây dựng văn bản pháp luật: Bài 2 Xây dựng văn bản quy phạm pháp luật với mục tiêu giúp các bạn có thể trình bày được thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật; Trình bày được thủ tục ban hành văn bản quy phạm pháp luật; Xác định được vai trò của văn bản quy phạm pháp luật hiện nay ở nước ta;

   38 p hiu 21/02/2022 42 7

 • Bài giảng Xây dựng văn bản pháp luật: Bài 4 - ThS. Nguyễn Đăng Tuấn

  Bài giảng Xây dựng văn bản pháp luật: Bài 4 - ThS. Nguyễn Đăng Tuấn

  Bài giảng Xây dựng văn bản pháp luật: Bài 4 Xây dựng văn bản hành chính, với mục tiêu giúp các bạn có thể chỉ ra được những điểm chung về xây dựng văn bản hành chính; mô tả được thẩm quyền, thủ tục ban hành văn bản hành chính; trình bày được vai trò của văn bản hành chính;

   21 p hiu 21/02/2022 29 3

 • Bài giảng Xây dựng văn bản pháp luật: Bài 3 - ThS. Nguyễn Đăng Tuấn

  Bài giảng Xây dựng văn bản pháp luật: Bài 3 - ThS. Nguyễn Đăng Tuấn

  Bài giảng Xây dựng văn bản pháp luật: Bài 3 Xây dựng văn bản áp dụng pháp luật với mục tiêu giúp các bạn có thể trình bày được thẩm quyền ban hành văn bản áp dụng pháp luật; trình bày được thủ tục ban hành văn bản áp dụng pháp luật; mô tả được vai trò của văn bản áp dụng pháp luật hiện nay ở nước ta;

   30 p hiu 21/02/2022 28 1

 • Bài giảng Xây dựng văn bản pháp luật: Bài 5 - ThS. Nguyễn Đăng Tuấn

  Bài giảng Xây dựng văn bản pháp luật: Bài 5 - ThS. Nguyễn Đăng Tuấn

  Bài giảng Xây dựng văn bản pháp luật: Bài 5 Kiểm tra và xử lý văn bản pháp luật với mục tiêu giúp các bạn có thể trình bày được khái niệm, đặc điểm của hoạt động kiểm tra văn bản pháp luật; kết luận được ý nghĩa của hoạt động kiểm tra văn bản pháp luật; mô tả được nguyên tắc, phương thức, nghiệp vụ kiểm tra văn bản pháp luật;

   18 p hiu 21/02/2022 26 2

 • Bài giảng Luật hôn nhân và gia đình: Bài 8 - TS. Bùi Quang Xuân

  Bài giảng Luật hôn nhân và gia đình: Bài 8 - TS. Bùi Quang Xuân

  "Bài giảng Luật hôn nhân và gia đình - Bài 8: Quan hệ hôn nhân gia đình có yếu tố nước ngoài" được biên soạn nhằm trình bày khái quát về quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài; quan hệ hôn nhân có yếu tố nước ngoài; quan hệ gia đình có yếu tố nước ngoài.

   63 p hiu 26/04/2021 110 0

 • Bài giảng Luật hôn nhân và gia đình: Bài 7 - TS. Bùi Quang Xuân

  Bài giảng Luật hôn nhân và gia đình: Bài 7 - TS. Bùi Quang Xuân

  "Bài giảng Luật hôn nhân và gia đình - Bài 6: Chấm dứt hôn nhân Luật Hôn nhân và gia đình" được biên soạn nhằm cung cấp đến người học về chấm dứt hôn nhân; khái niệm ly hôn; chấm dứt hôn nhân do một bên vợ hoặc chồng chết, chấm dứt hôn nhân do tòa án tuyên bố vợ, chồng chết, chấm dứt hôn nhân do ly hôn.

   81 p hiu 26/04/2021 99 1

 • Bài giảng Luật hôn nhân và gia đình: Bài 6 - TS. Bùi Quang Xuân

  Bài giảng Luật hôn nhân và gia đình: Bài 6 - TS. Bùi Quang Xuân

  "Bài giảng Luật hôn nhân và gia đình - Bài 6: Nghĩa vụ cấp dưỡng giữa các thành viên trong gia đình" được biên soạn gồm 4 nội dung đó là khái niệm cấp dưỡng; mức cấp dưỡng và phương thức cấp dưỡng; các trường hợp cấp dưỡng; chấm dứt nghĩa vụ cấp dưỡng.

   25 p hiu 26/04/2021 109 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số

Hổ trợ trực tuyến

Yahoo Messenger

Trương Minh Hoài

Email: hoaitm@hiu.vn

ĐT: 0938084083