• Ebook Sổ tay Hỏi-đáp pháp luật về hôn nhân và gia đình: Phần 1

  Ebook Sổ tay Hỏi-đáp pháp luật về hôn nhân và gia đình: Phần 1

  Cuốn sổ tay gồm 78 câu hỏi và câu trả lời xoay quanh các quy định của pháp luật và xử lý vi phạm trong lĩnh vực hôn nhân và phòng, chống bạo lực gia đình. Phần cuối cuốn sổ tay là phụ lục toàn văn Quyết định số 498/QĐ-TTg ngày 14/4/2015 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống...

   48 p hiu 26/03/2023 38 0

 • Ebook Sổ tay Hỏi-đáp pháp luật về hôn nhân và gia đình: Phần 2

  Ebook Sổ tay Hỏi-đáp pháp luật về hôn nhân và gia đình: Phần 2

  Cuốn sổ tay "Hỏi-đáp pháp luật về hôn nhân và gia đình" này sẽ là tài liệu pháp luật bổ ích và thiết thực cho các cán bộ làm công tác dân tộc, đặc biệt là đồng bào các dân tộc thiểu số nắm vững hơn về các quy định của pháp luật trong lĩnh vực hôn nhân và gia đình. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung phần 2 dưới đây.

   32 p hiu 26/03/2023 20 0

 • Ebook Hỏi đáp về quyền con người: Phần 1

  Ebook Hỏi đáp về quyền con người: Phần 1

  Ebook Hỏi đáp về quyền con người: Phần 1 giúp các bạn đọc nắm được những kiến thức như những khái lược về quyền con người; luật nhân quyền quốc tế và cơ chế của liên hợp quốc về bảo vệ, thúc đẩy nhân quyền...Mời các bạn cùng tham khảo!

   77 p hiu 26/03/2023 22 1

 • Ebook Hỏi đáp về quyền con người: Phần 2

  Ebook Hỏi đáp về quyền con người: Phần 2

  Tiếp nối phần 1, Ebook Hỏi đáp về quyền con người: Phần 2 sẽ giúp các bạn hiểu về nội dung khái quát của một số quyền con người cơ bản theo pháp luật quốc tế và Việt Nam; khái quát về lịch sử, quan điểm và chính sách về nhân quyền ở Việt Nam;...Mời các bạn cùng tham khảo!

   85 p hiu 26/03/2023 17 1

 • Bài giảng Luật sở hữu trí tuệ - Chương 2: Pháp luật về quyền tác giả và quyền liên quan

  Bài giảng Luật sở hữu trí tuệ - Chương 2: Pháp luật về quyền tác giả và quyền liên quan

  Bài giảng Luật sở hữu trí tuệ - Chương 2: Pháp luật về quyền tác giả và quyền liên quan. Chương này cung cấp cho học viên những nội dung về: pháp luật về quyển tác giả; chuyển nhượng và chuyển quyền sử dụng quyền tác giả; pháp luật về quyền liên quan;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   14 p hiu 27/01/2023 18 1

 • Bài giảng Luật sở hữu trí tuệ - Chương 4: Chuyển giao quyền sở hữu trí tuệ và bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ

  Bài giảng Luật sở hữu trí tuệ - Chương 4: Chuyển giao quyền sở hữu trí tuệ và bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ

  Bài giảng Luật sở hữu trí tuệ - Chương 4: Chuyển giao quyền sở hữu trí tuệ và bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ. Chương này cung cấp cho học viên những nội dung về: chuyển nhượng quyền tác giả; hợp đồng chuyển nhượng quyền tác giả; chuyển nhượng quyền sở hữu công nghiệp; chuyển giao quyền sở hữu công nghiệp;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   21 p hiu 27/01/2023 19 0

 • Bài giảng Luật sở hữu trí tuệ - Chương 1: Những vấn đề chung về Luật sở hữu trí tuệ

  Bài giảng Luật sở hữu trí tuệ - Chương 1: Những vấn đề chung về Luật sở hữu trí tuệ

  Bài giảng Luật sở hữu trí tuệ - Chương 1: Những vấn đề chung về Luật sở hữu trí tuệ. Chương này cung cấp cho học viên những nội dung về: khái quát sở hữu trí tuệ và luật sở hữu trí tuệ; toàn cầu hóa bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ; nguồn của luật sở hữu trí tuệ; lịch sử hình thành luật sở hữu trí tuệ Việt Nam;... Mời các bạn cùng...

   16 p hiu 27/01/2023 18 0

 • Bài giảng Luật sở hữu trí tuệ - Chương 3: Pháp luật về quyền sở hữu công nghiệp

  Bài giảng Luật sở hữu trí tuệ - Chương 3: Pháp luật về quyền sở hữu công nghiệp

  Bài giảng Luật sở hữu trí tuệ - Chương 3: Pháp luật về quyền sở hữu công nghiệp. Chương này cung cấp cho học viên những nội dung về: khái niệm quyền sở hữu công nghiệp; quyền sở hữu công nghiệp đối với sáng chế; kiểu dáng công nghiệp; điều kiện bảo hộ nhãn hiệu;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   36 p hiu 27/01/2023 18 0

 • Bài giảng Pháp luật đại cương: Phần 1 - Lê Hữu Trung

  Bài giảng Pháp luật đại cương: Phần 1 - Lê Hữu Trung

  Bài giảng "Pháp luật đại cương" được biên soạn bởi tác giả Lê Hữu Trung có nội dung gồm 7 chương. Ở phần 1, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu 3 chương đầu tiên. Chương 1: Những vấn đề cơ bản về nhà nước; Chương 2: Những vấn đề cơ bản về pháp luật; Chương 3: Quy phạm pháp luật và văn bản quy phạm pháp luật. Mời các bạn cùng tham khảo.

   116 p hiu 26/12/2022 46 14

 • Bài giảng Pháp luật đại cương: Phần 2 - Lê Hữu Trung

  Bài giảng Pháp luật đại cương: Phần 2 - Lê Hữu Trung

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 của bài giảng "Pháp luật đại cương" tiếp tục trình bày các chương còn lại bao gồm: Quan hệ pháp luật; Thực hiện pháp luật, vi phạm pháp luật và trách nhiệm pháp lý; Hệ thống pháp luật Việt Nam; Pháp chế xã hội chủ nghĩa. Mời các bạn cùng tham khảo.

   80 p hiu 26/12/2022 39 12

 • Bài giảng Luật thi hành án dân sự - Chương 2: Hệ thống cơ quan quản lý thi hành án và cơ quan thi hành án dân sự

  Bài giảng Luật thi hành án dân sự - Chương 2: Hệ thống cơ quan quản lý thi hành án và cơ quan thi hành án dân sự

  Bài giảng Luật thi hành án dân sự - Chương 2: Hệ thống cơ quan quản lý thi hành án và cơ quan thi hành án dân sự. Chương này cung cấp cho học viên những nội dung về: cơ quan quản lý thi hành án; cơ quan thi hành án; chấp hành viên;... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!

   11 p hiu 26/12/2022 20 0

 • Bài giảng Luật thi hành án dân sự - Chương 3: Thủ tục thi hành án dân sự

  Bài giảng Luật thi hành án dân sự - Chương 3: Thủ tục thi hành án dân sự

  Bài giảng Luật thi hành án dân sự - Chương 3: Thủ tục thi hành án dân sự. Chương này cung cấp cho học viên những nội dung về: cấp, nhận bản án, quyết định; ra quyết định thi hành án; thông báo thi hành án; xác minh điều kiện thi hành án; ủy thác thi hành án; Hoãn thi hành án;... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!

   20 p hiu 26/12/2022 24 0





Hướng dẫn khai thác thư viện số

Hổ trợ trực tuyến

Yahoo Messenger

Trương Minh Hoài

Email: hoaitm@hiu.vn

ĐT: 0938084083