• Bài giảng Pháp luật về thương mại hàng hóa dịch vụ: Chương 6

  Bài giảng Pháp luật về thương mại hàng hóa dịch vụ: Chương 6

  Bài giảng Pháp luật về thương mại hàng hóa dịch vụ: Chương 6 Các hoạt động xúc tiến thương mại giới thiệu đến các bạn những nội dung như sau: Khái quát chung về xúc tiến thương mại, các hoạt động xúc tiến thương mại, hội chợ, triển lãm thương mại, trưng bày, giới thiệu hàng hóa – dịch vụ.

   32 p hiu 06/08/2019 296 2

 • Bài giảng Pháp luật về thương mại hàng hóa dịch vụ: Chương 1

  Bài giảng Pháp luật về thương mại hàng hóa dịch vụ: Chương 1

  Bài giảng Pháp luật về thương mại hàng hóa dịch vụ: Chương 1 Khái quát chung về thương nhân và hoạt động thương mại giới thiệu đến các bạn những nội dung như sau: Khái quát chung về thương nhân, thương nhân nước ngoài hoạt động tại Việt Nam, các hình thức hoạt động của thương nhân nước ngoài,...

   22 p hiu 06/08/2019 285 2

 • Bài giảng Pháp luật về thương mại hàng hóa dịch vụ: Chương 7

  Bài giảng Pháp luật về thương mại hàng hóa dịch vụ: Chương 7

  Bài giảng Pháp luật về thương mại hàng hóa dịch vụ: Chương 7 Chế tài trong hoạt động thương mại giới thiệu đến các bạn những nội dung như sau: Khái quát về chế tài trong thương mại, các chế tài trong hoạt động thương mại,...

   35 p hiu 06/08/2019 285 2

 • Giáo trình Luật ngân hàng Việt Nam: Phần 2

  Giáo trình Luật ngân hàng Việt Nam: Phần 2

  Nối tiếp phần 1 của giáo trình "Luật ngân hàng Việt Nam" phần 2 tiếp tục trình bày các nội dung pháp luật về hoạt động tín dụng của tổ chức tín dụng, điều chỉnh pháp luật các quan hệ thanh toán trong nền kinh tế, pháp luật về ngoại hối, hoạt động cho vay của tổ chức tín dụng, hoạt động cấp tín dụng dưới hình thức bảo lãnh ngân hàng,......

   130 p hiu 26/11/2019 251 2

 • Ebook Hỏi và đáp về Luật thương mại năm 2005: Phần 2

  Ebook Hỏi và đáp về Luật thương mại năm 2005: Phần 2

  Luật Thương mại năm 1997 đã có những tác động tích cực đến đời sống kinh tế - xã hội của Việt Nam, từng bước đưa hoạt động thương mại vào nề nếp, khuyến khích và phát triển hoạt động thương mại hợp pháp, ngăn chặn và xử lý các hành vi bất hợp pháp gây ảnh hưởng xấu đến môi trường thương mại. Mời các bạn cùng tham khảo.

   141 p hiu 30/04/2020 244 2

 • Bài giảng Luật Hành chính 1: Bài 3 - TS. Tạ Quang Ngọc

  Bài giảng Luật Hành chính 1: Bài 3 - TS. Tạ Quang Ngọc

  "Bài giảng Luật hành chính 1 - Bài 3: Quyết định hành chính và thủ tục hành chính" được biên soạn nhằm trình bày nhận thức được lý luận cơ bản về quyết định hành chính, trình tự xây dựng và ban hành các loại quyết định hành chính cũng như các yêu cầu về tính hợp pháp, hợp lý của quyết định hành chính. Xử lý các quyết định hành chính...

   23 p hiu 25/02/2021 237 19

 • Bài giảng Pháp luật về thương mại hàng hóa dịch vụ: Chương 3

  Bài giảng Pháp luật về thương mại hàng hóa dịch vụ: Chương 3

  Bài giảng Pháp luật về thương mại hàng hóa dịch vụ: Chương 3 Hoạt động cung ứng dịch vụ giới thiệu đến các bạn những nội dung như sau: Khái quát chung về hoạt động cung ứng dịch vụ và hợp đồng cung ứng dịch vụ, một số hoạt động thương mại dịch vụ cụ thể,...

   46 p hiu 06/08/2019 236 3

 • Ebook hỏi và đáp Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu: Phần 1

  Ebook hỏi và đáp Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu: Phần 1

  Thuế nhập khẩu là một loại thuế mà một quốc gia hay vùng lãnh thổ đánh vào hàng hóa có nguồn gốc từ nước ngoài trong quá trình nhập khẩu. Khi phương tiện vận tải đến cửa khẩu biên giới thì các công chức hải quan sẽ tiến hành kiểm tra hàng hóa so với khai báo trong tờ khai hải quan đồng thời tính số thuế nhập khẩu phải thu theo các công thức...

   51 p hiu 08/02/2020 234 1

 • Bài giảng Pháp luật về thương mại hàng hóa dịch vụ: Chương 5

  Bài giảng Pháp luật về thương mại hàng hóa dịch vụ: Chương 5

  Bài giảng Pháp luật về thương mại hàng hóa dịch vụ: Chương 5 Một số hoạt động thương mại khác giới thiệu đến các bạn những nội dung như sau: Gia công hàng hóa, đấu giá hàng hóa, đấu thầu hàng hóa dịch vụ, cho thuê hàng hóa, hoạt động nhượng quyền thương mại

   67 p hiu 06/08/2019 234 2

 • Giáo trình Luật ngân hàng Việt Nam: Phần 1

  Giáo trình Luật ngân hàng Việt Nam: Phần 1

  Giáo trình Luật ngân hàng Việt Nam: Phần 1 sẽ mang đến cho bạn đọc các nội dung cơ bản về pháp luật trong lĩnh vực ngân hàng Việt Nam thông qua các chương của giáo trình như: Luật ngân hàng trong hệ thống pháp luật Việt Nam, địa vị pháp luật của ngân hàng nhà nước Việt Nam, địa vị pháp lý của tổ chức tín dụng, tổ chức và điều hành ngân hàng...

   199 p hiu 26/11/2019 233 2

 • Ebook hỏi và đáp Luật bảo hiểm xã hội năm 2014: Phần 1

  Ebook hỏi và đáp Luật bảo hiểm xã hội năm 2014: Phần 1

  Ngày 20-11-2014 tại kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIII đã thông qua Luật bảo hiểm xã hội năm 2014 quy định về chế độ, chính tài liệu bảo hiểm xã hội; quyền và trách nhiệm của người lao động, người sử dụng lao động; cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến bảo hiểm xã hội, tổ chức đại diện tập thể lao động, tổ chức đại diện...

   64 p hiu 08/02/2020 232 3

 • Quá trình hình thành nhân cách và vai trò của pháp luật: Phần 1

  Quá trình hình thành nhân cách và vai trò của pháp luật: Phần 1

  Quá trình hình thành nhân cách và vai trò của pháp luật của tác giả Nguyễn Đình Đặng Lục nêu lên vai trò của nhà trường, xã hội và gia đình trong quá trình hình thành và phát triển nhân cách của người chưa thành niên. Đặc biệt, tác giả đã đành nhiều thời gian nghiên cứu những đặc điểm tâm lý của người chưa thành niên có liên quan đến ý thức...

   136 p hiu 30/12/2019 230 2

Hướng dẫn khai thác thư viện số

Hổ trợ trực tuyến

Yahoo Messenger

Trương Minh Hoài

Email: hoaitm@hiu.vn

ĐT: 0938084083