• Hài hước, trào tiếu, sân khấu hóa - một khuynh hướng tiểu thuyết gần đây

  Hài hước, trào tiếu, sân khấu hóa - một khuynh hướng tiểu thuyết gần đây

  Thể loại tiểu thuyết Việt Nam trong những năm gần đây có khuynh hướng tìm tòi và đổi mới theo hướng hài hước, trào tiếu và sân khấu hóa. Hài hước, trào tiếu là những đặc điểm của tiểu thuyết, đã được các nhà nghiên cứu văn học nổi tiếng đề cập đến, chẳng hạn như M. Bakhtin và M. Kundera.

   7 p hiu 25/11/2022 1 0

 • Hát bội Bình Định ở đình, miếu

  Hát bội Bình Định ở đình, miếu

  Bài viết này trình bày sinh hoạt hát bội Bình Định ở đình, miếu, là hai không gian diễn xướng tiêu biểu thuộc không gian thiêng của Hát bội Bình Định.

   12 p hiu 25/11/2022 1 0

 • Các trường phái kịch phương Tây và sự ảnh hưởng đến Việt Nam giai đoạn 1945-1975

  Các trường phái kịch phương Tây và sự ảnh hưởng đến Việt Nam giai đoạn 1945-1975

  Trong thế kỷ XX, ở phương Tây có nhiều trường phái kịch. Bên cạnh trường phái kịch cổ điển Pháp còn có kịch hiện sinh - phi lý, kịch tự sự biện chứng, chính kịch xã hội chủ nghĩa và hệ thống sân khấu Stanislavski. Các trường phái này đều có ảnh hưởng đến kịch nói Việt Nam giai đoạn 1945 – 1975, bao gồm cả hoạt động sáng tác của nhà...

   9 p hiu 25/11/2022 1 0

 • Chức năng dụng học của phần tự điều chỉnh lời thoại trong phim truyền hình

  Chức năng dụng học của phần tự điều chỉnh lời thoại trong phim truyền hình

  Bài viết nghiên cứu các chức năng ngữ dụng học của việc tự điều chỉnh lời thoại nhằm giúp người Việt học tiếng Anh cũng như những người nói tiếng Anh học tiếng Việt nắm được và đoán được các dụng ý của người nói khi họ tự điều chỉnh lời thoại để có thể đạt được hiệu quả cao trong giao tiếp.

   8 p hiu 25/11/2022 1 0

 • Khảo sát việc cải biên Tam quốc diễn nghĩa thành tác phẩm sân khấu cải lương tại Việt Nam

  Khảo sát việc cải biên Tam quốc diễn nghĩa thành tác phẩm sân khấu cải lương tại Việt Nam

  Bài viết đã đưa ra danh sách một số vở cải lương cải biên dựa trên Tam Quốc diễn nghĩa tại Việt Nam từ những năm 1920 đến nay, từ đó tiến hành phân tích sơ bộ về quá trình cải biên Tam Quốc diễn nghĩa thành sân khấu cải lương tại Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo!

   8 p hiu 25/11/2022 1 0

 • Vũ đạo trong nghệ thuật sân khấu Dù kê

  Vũ đạo trong nghệ thuật sân khấu Dù kê

  Bài viết giới thiệu khái quát những vũ đạo cơ bản trong loại hình nghệ thuật sân khấu Dù kê, tạo tiền đề cho những nghiên cứu sâu hơn trong tương lai. Qua đó tìm ra giá trị nghệ thuật nhằm bảo tồn và phát triển loại hình sân khấu rất đặc sắc của quần chúng nhân dân Nam Bộ này.

   5 p hiu 25/11/2022 1 0

 • Searching 3D motion patterns of Vietnamese traditional dances

  Searching 3D motion patterns of Vietnamese traditional dances

  In this paper, we propose a system for 3D movement search of Cheo dance ’s postures and gestures. The system applies sliding window technique, Dynamic Time Warping algorithm and a novel feature selection method named CheoAngle.

   11 p hiu 25/11/2022 1 0

 • Biểu tượng ánh sáng và bóng tối trong kịch Lưu Quang Vũ

  Biểu tượng ánh sáng và bóng tối trong kịch Lưu Quang Vũ

  Trong sáng tác văn chương, biểu tượng, hiểu theo nghĩa thông thường nhất, là một loại hình tượng nghệ thuật đặc biệt, chứa đựng trong nó tâm thức, ý thức không chỉ của cá nhân nhà văn mà còn của cả một dân tộc, một thời đại cụ thể. Bài viết này tập trung phân tích ý nghĩa của các biểu tượng này trong việc thể hiện, chuyển tải dụng ý...

   8 p hiu 25/11/2022 1 0

 • Khảo sát việc cải biên Truyện Kiều thành tác phẩm sân khấu, điện ảnh

  Khảo sát việc cải biên Truyện Kiều thành tác phẩm sân khấu, điện ảnh

  Bài viết hướng đến giải quyết vấn đề về số lượng các phiên bản chuyển thể từ Truyện Kiều gia tăng không ngừng theo thời gian và hiện hữu ở hầu khắp mọi loại hình nghệ thuật từ truyền thống đến hiện đại. Hiện tượng này rất cần có một cái nhìn khái quát và những đánh giá bước đầu về cải biên Truyện Kiều sang các loại hình...

   12 p hiu 25/11/2022 2 0

 • Vấn đề tiếp nhận tiểu thuyết cổ điển Trung Quốc trên sân khấu cải lương Việt Nam

  Vấn đề tiếp nhận tiểu thuyết cổ điển Trung Quốc trên sân khấu cải lương Việt Nam

  Tiểu thuyết cổ điển Trung Quốc đã có những ảnh hưởng rất lớn trong đời sống văn học và nghệ thuật tại Việt Nam. Bài viết này chỉ ra các hình thức cơ bản trong việc tiếp nhận tiểu thuyết cổ điển Trung Quốc trên sân khấu cải lương Việt Nam. Cụ thể, việc tiếp nhận tiểu thuyết cổ điển Trung Quốc trên sân khấu cải lương Việt Nam được...

   11 p hiu 25/11/2022 1 0

 • Một số phương thức cải biên Truyện Kiều sang kịch bản cải lương

  Một số phương thức cải biên Truyện Kiều sang kịch bản cải lương

  Bài viết này tìm hiểu các phương thức cơ bản để cải biên Truyện Kiều sang kịch bản cải lương. Cụ thể, kịch bản cải lương cải biên Truyện Kiều dựa trên các phương thức như: Lựa chọn biến cố và kết hợp các yếu tố kịch tính – trữ tình; Phân bố và lựa chọn tính cách nhân vật; Thiết kế và lựa chọn bố cục bài ca….

   12 p hiu 25/11/2022 1 0

 • Thiết kế âm học sân khấu và xác nhận lại bằng mô hình mô phỏng của khán phòng lớn kiểu ruộng bậc thang

  Thiết kế âm học sân khấu và xác nhận lại bằng mô hình mô phỏng của khán phòng lớn kiểu ruộng bậc thang

  Bài viết Thiết kế âm học sân khấu và xác nhận lại bằng mô hình mô phỏng của khán phòng lớn kiểu ruộng bậc thang được nghiên cứu với mục đích cải thiện âm học sân khấu của một khán phòng lớn kiểu ruộng bậc thang và giảm ảnh hưởng tiêu cực đến khu vực khán giả.

   5 p hiu 25/11/2022 1 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số

Hổ trợ trực tuyến

Yahoo Messenger

Trương Minh Hoài

Email: hoaitm@hiu.vn

ĐT: 0938084083