• Bài giảng Kinh tế vi mô: Chương 7 - Nguyễn Văn Vũ An

  Bài giảng Kinh tế vi mô: Chương 7 - Nguyễn Văn Vũ An

  Bài giảng Kinh tế vi mô: Chương 7 - Thị trường độc quyền trình bày các nội dung: Các nguyên nhân xuất hiện độc quyền, nguyên tắc tối đa hóa hóa lợi nhuận của các nhà độc quyền, nhược điểm của đọc quyền, phân biệt giá hoàn toàn, chính sách giá phân biệt đối với hai thị trường riêng biệt,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết bài...

   15 p hiu 26/04/2017 278 1

 • Ebook Giám đốc làm gì để không phạm sai lầm - NXB Lao động xã hội

  Ebook Giám đốc làm gì để không phạm sai lầm - NXB Lao động xã hội

  Ebook Giám đốc làm gì để không phạm sai lầm, trình bày những sai lầm trong quyết định đầu tư, huy động vốn góp,..; phát hiện, cảnh giác và phòng tránh thất bại; làm thế nào để thắng lớn khi tham gia vào thị trường cổ phiếu nhằm hướng đến mục đích là giúp các giám đốc sớm phát hiện và khắc phục những sai lầm của mình.

   519 p hiu 21/03/2017 299 11

 • Bài giảng Quản trị nguồn nhân lực: Chương 3 - Lê Thị Hạnh

  Bài giảng Quản trị nguồn nhân lực: Chương 3 - Lê Thị Hạnh

  Bài giảng "Quản trị nguồn nhân lực - Chương 3: Hoạch định nguồn nhân lực" cung cấp cho người học các kiến thức tổng quan về hoạch định nguồn nhân lực, quy trình hoạch định nguồn nhân lực, dự đoán nhu cầu nhân lực, phân tích thực trạng hoạch định nguồn nhân lực, giải pháp cung - cầu hoạch định nguồn nhân lực.

   19 p hiu 23/02/2017 337 3

 • Bài giảng Quản trị nguồn nhân lực: Chương 1 - Lê Thị Hạnh

  Bài giảng Quản trị nguồn nhân lực: Chương 1 - Lê Thị Hạnh

  Bài giảng "Quản trị nguồn nhân lực - Chương 1: Tổng quan về quản trị nguồn nhân lực" cung cấp các kiến thức giúp người học có thể: Hiểu được bản chất, vai trò và mục tiêu của QTNNL, biết được các hoạt động chủ yếu của QTNNL, các nhân tố ảnh hưởng đến môi trường, bản chất và vai trò của nhà quản trị. Mời các bạn cùng tham khảo.

   16 p hiu 23/02/2017 405 6

 • Bài giảng Quản trị nguồn nhân lực: Chương 4 - Lê Thị Hạnh

  Bài giảng Quản trị nguồn nhân lực: Chương 4 - Lê Thị Hạnh

  Bài giảng "Quản trị nguồn nhân lực - Chương 4: Tuyển mộ và lựa chọn nguồn nhân lực" cung cấp các kiến thức giúp người học có thể hiểu được khái niệm và vai trò của tuyển mộ và lựa chọn NNL, các nhân tố ảnh hưởng đến quá trình tuyển mộ và lựa chọn, quy trình tuyển mộ và lựa chọn, đánh giá kết quả tuyển dụng và thực hiện bố trí...

   29 p hiu 23/02/2017 324 4

 • Bài giảng Quản trị nguồn nhân lực: Chương 2 - Lê Thị Hạnh

  Bài giảng Quản trị nguồn nhân lực: Chương 2 - Lê Thị Hạnh

  Bài giảng "Quản trị nguồn nhân lực - Chương 2: Phân tích, thiết kế công việc" cung cấp các kiến thức giúp người học có thể hiểu khái niệm phân tích và thiết kế công việc, nắm được quy trình phân tích và thiết kế công việc, biết các tài liệu liên quan đến vị trí, công việc cụ thể. Mời các bạn cùng tham khảo.

   12 p hiu 23/02/2017 310 4

 • Bài giảng Quản trị nguồn nhân lực: Chương 6 - Lê Thị Hạnh

  Bài giảng Quản trị nguồn nhân lực: Chương 6 - Lê Thị Hạnh

  Bài giảng "Quản trị nguồn nhân lực - Chương 6: Đánh giá kết quả thực hiện công việc" cung cấp các kiến thức giúp người học có thể hiểu mục đích và vai trò của hoạt động đánh giá, phương pháp đánh giá, quy trình đánh giá nhân viên, giải pháp nâng cao hiệu quả đánh giá. Mời các bạn cùng tham khảo.

   16 p hiu 23/02/2017 318 5

 • Bài giảng Quản trị nguồn nhân lực: Chương 5 - Lê Thị Hạnh

  Bài giảng Quản trị nguồn nhân lực: Chương 5 - Lê Thị Hạnh

  Bài giảng "Quản trị nguồn nhân lực - Chương 5: Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm đào tạo và phát triển, phân biệt giữa đào tạo và phát triển, quy trình thực hiện đào tạo, định hướng nghề nghiệp. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   21 p hiu 23/02/2017 329 4

 • Bài giảng Quản trị nguồn nhân lực: Chương 7 - Lê Thị Hạnh

  Bài giảng Quản trị nguồn nhân lực: Chương 7 - Lê Thị Hạnh

  Bài giảng "Quản trị nguồn nhân lực - Chương 7: Trả công lao động" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm về tiền lương, các hình thức trả lương, quy trình định giá công việc. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   16 p hiu 23/02/2017 293 4

 • Ebook Quản lý đổi mới và phát triển sản phẩm mới: Phần 1

  Ebook Quản lý đổi mới và phát triển sản phẩm mới: Phần 1

  Phần 1 cốn sách "Quản lý đổi mới và phát triển sản phẩm mới" cung cấp cho người đọc các kiến thức: Khái niệm về quản lý đổi mới (quản lý đổi mới trong các công ty, chiến lược kinh doanh và kiến thức tổ chức,...), triển khai sản phẩm mới (chiến lược sản phẩm, triển khai sản phẩm mới,...). Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   118 p hiu 08/06/2016 350 8

 • Ebook Quản lý đổi mới và phát triển sản phẩm mới: Phần 2

  Ebook Quản lý đổi mới và phát triển sản phẩm mới: Phần 2

  Nối tiếp nội dung của phần 1 cuốn sách "Quản lý đổi mới và phát triển sản phẩm mới", phần 2 trình bày các nội dung: triển khai sản phẩm mới (quản lý đội ngũ triển khai sản phẩm mới), quản lý công nghệ (giới thiệu về quản lý nghiên cứu và triển khai, quản lý có hiệu quả hoạt động nghiên cứu triển khai,... Mời các bạn cùng tham khảo nội...

   106 p hiu 08/06/2016 367 7

 • Giáo trình Quản lý dự án đầu tư - TS. Từ Quang Phương (chủ biên)

  Giáo trình Quản lý dự án đầu tư - TS. Từ Quang Phương (chủ biên)

  Trọng tâm chính của cuốn Giáo trình Quản lý dự án đầu tư do TS. Từ Quang Phương biên soạn là nhằm giúp các bạn làm sáng tỏ về: Quản lý đầu tư theo dự án là gì, nội dung và các phương pháp quản lý dự án đầu tư ra sao. Tài liệu hữu ích với những bạn chuyên ngành Kinh tế.

   302 p hiu 08/06/2016 906 14

Hướng dẫn khai thác thư viện số

Hổ trợ trực tuyến

Yahoo Messenger

Trương Minh Hoài

Email: hoaitm@hiu.vn

ĐT: 0938084083