• Bài giảng Quản trị học: Chương 1 - Đỗ Văn Thắng

  Bài giảng Quản trị học: Chương 1 - Đỗ Văn Thắng

  Bài giảng Quản trị học: Chương 1 Nhập môn về quản trị học cung cấp cho người học những kiến thức như: Khái niệm quản trị; Phân loại quản trị; Các chức năng của quản trị; Vai trò, ý nghĩa của hoạt động quản trị; Khái niệm Nhà quản trị; Vai trò của nhà quản trị học; Các kỹ năng của nhà quản trị.

   19 p hiu 21/02/2022 88 36

 • Bài giảng Quản trị tài chính: Chương 3 - ThS. Nguyễn Hữu Thọ

  Bài giảng Quản trị tài chính: Chương 3 - ThS. Nguyễn Hữu Thọ

  Bài giảng Quản trị tài chính: Chương 3 Quản trị vốn lưu động cung cấp cho người học những kiến thức như: Hiểu rõ vốn luân chuyển; Quản trị tiền mặt và đầu tư ngắn hạn; Quản trị khoản phải thu; Quản trị hàng tồn kho; Nguồn tài trợ ngắn hạn. Mời các bạn cùng tham khảo!

   39 p hiu 22/03/2022 85 35

 • Bài giảng Quản trị marketing - Chương 11.1: Quản trị truyền thông marketing tích hợp

  Bài giảng Quản trị marketing - Chương 11.1: Quản trị truyền thông marketing tích hợp

  Bài giảng Quản trị marketing - Chương 11.1: Quản trị truyền thông marketing tích hợp có nội dung trình bày về bản chất của truyền thông marketing tích hợp; lập kế hoạch và thực hiện các chương trình quảng cáo; lập kế hoạch và thực hiện các chương trình xúc tiến bán hàng; lập kế hoạch và thực hiện quan hệ công chúng (PR);... Mời các bạn cùng tham...

   6 p hiu 23/05/2022 71 32

 • Bài giảng Quản trị học: Chương 2 - Đỗ Văn Thắng

  Bài giảng Quản trị học: Chương 2 - Đỗ Văn Thắng

  Bài giảng Quản trị học: Chương 2 Quá trình phát triển của lý thuyết quản trị cung cấp cho người học những kiến thức như: Lịch sử phát triển tư tưởng quản trị; Trường phái cổ điển: Trường phái khoa học, Trường phái hành chính; Trường phái tâm lý xã hội; Trường phái định lượng; Trường phái hội nhập (tính hợp); Trường phái hiện đại.

   19 p hiu 21/02/2022 83 31

 • Bài giảng Quản trị nguồn nhân lực - TS Huỳnh Minh Triết

  Bài giảng Quản trị nguồn nhân lực - TS Huỳnh Minh Triết

  Mục đích của bài giảng này là trình bày những vấn đề cơ bản và quan trọng nhất trong hoạt động của các nhà quản trị liên quan đến nguồn nhân lực như: Phân tích và thiết kế công việc; Kế hoạch hóa nguồn nhân lực; Tuyển dụng nhân lực; Bố trí nhân lực và thôi việc; Tạo động lực lao động; Đánh giá thực hiện công việc; Đào tạo và phát...

   205 p hiu 21/02/2022 91 30

 • Bài giảng Quản trị tài chính: Chương 10 - ThS. Nguyễn Hữu Thọ

  Bài giảng Quản trị tài chính: Chương 10 - ThS. Nguyễn Hữu Thọ

  Bài giảng Quản trị tài chính: Chương 10 Cơ cấu vốn doanh nghiệp cung cấp cho người học những kiến thức như: Khái niệm; Xác định cơ cấu vốn tối ưu; Cấp độ đòn cân định phí và đòn cân tài chính; Lý thuyết về cơ cấu vốn. Mời các bạn cùng tham khảo!

   12 p hiu 22/03/2022 79 30

 • Bài giảng Quản trị tài chính: Chương 2 - ThS. Nguyễn Hữu Thọ

  Bài giảng Quản trị tài chính: Chương 2 - ThS. Nguyễn Hữu Thọ

  Bài giảng Quản trị tài chính: Chương 2 Phân tích báo cáo tài chính cung cấp cho người học những kiến thức như: Nắm rõ các báo cáo tài chính trong Doanh nghiệp; Phân tích báo cáo tài chính; Lưu ý khi phân tích báo cáo tài chính. Mời các bạn cùng tham khảo!

   38 p hiu 22/03/2022 72 29

 • Bài giảng Quản trị tài chính: Chương 1 - ThS. Nguyễn Hữu Thọ

  Bài giảng Quản trị tài chính: Chương 1 - ThS. Nguyễn Hữu Thọ

  Bài giảng Quản trị tài chính: Chương 1 Tổng quan về Quản trị tài chính cung cấp cho người học những kiến thức như: Các khái niệm; Tầm quan trọng của Quản trị tài chính; Các loại hình Doanh nghiệp; Mục tiêu Doanh nghiệp; Các quyết định tài chính trong doanh nghiệp. Mời các bạn cùng tham khảo!

   22 p hiu 22/03/2022 94 29

 • Bài giảng Quản trị marketing - Chương 11.2: Tổ chức thực hiện kế hoạch và chiến lược marketing

  Bài giảng Quản trị marketing - Chương 11.2: Tổ chức thực hiện kế hoạch và chiến lược marketing

  Bài giảng Quản trị marketing - Chương 11.2: Tổ chức thực hiện kế hoạch và chiến lược marketing có nội dung trình bày về hệ thống tổ chức quản trị marketing; thực hiện kế hoạch và biện pháp marketing; vai trò và đặc điểm của hoạt động kiểm tra, đánh giá, điều chỉnh marketing; hệ thống các chỉ tiêu đánh giá hoạt động marketing;... Mời các bạn...

   8 p hiu 23/05/2022 80 28

 • Bài giảng Quản trị học: Chương 8 - Đỗ Văn Thắng

  Bài giảng Quản trị học: Chương 8 - Đỗ Văn Thắng

  Bài giảng Quản trị học: Chương 8 Môi trường và thông tin quản trị cung cấp cho người học những kiến thức như: Khái niệm về môi trường quản trị; Phân loại môi trường quản trị; Đặc điểm môi trường quản trị; kỹ năng phân tích WSOT; Khái niệm, vai trò của thông tin trong quản trị; Các hình thức thông tin trong quản trị; Quản trị th

   11 p hiu 21/02/2022 81 28

 • Bài giảng Quản trị tài chính: Chương 9 - ThS. Nguyễn Hữu Thọ

  Bài giảng Quản trị tài chính: Chương 9 - ThS. Nguyễn Hữu Thọ

  Bài giảng Quản trị tài chính: Chương 9 Kế hoạch ngân lưu cung cấp cho người học những kiến thức như: Cấu trúc bảng báo cáo ngân lưu tài chính; Thẩm định dự án có vòng đời hoạt động không bằng nhau. Mời các bạn cùng tham khảo!

   18 p hiu 22/03/2022 85 27

 • Bài giảng Quản lý nguồn nhân lực - TS. Hoàng Văn Luân

  Bài giảng Quản lý nguồn nhân lực - TS. Hoàng Văn Luân

  Bài giảng Quản lý nguồn nhân lực gồm có 5 phần và 12 chương, cung cấp cho người học những kiến thức như: Tổng quan về quản lý nguồn nhân lực; Xác định, thu hút và lựa chọn nhân lực; Đánh giá và phát triển nguồn nhân lực; Chế độ, quyền lợi của người lao động; Quan hệ lao động.

   199 p hiu 21/02/2022 71 26

Hướng dẫn khai thác thư viện số

Hổ trợ trực tuyến

Yahoo Messenger

Trương Minh Hoài

Email: hoaitm@hiu.vn

ĐT: 0938084083