• Giáo trình Nghiệp vụ ngân hàng Trung Ương - ĐH Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội

  Giáo trình Nghiệp vụ ngân hàng Trung Ương - ĐH Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội

  Giáo trình Nghiệp vụ ngân hàng Trung Ương do ĐH Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội biên soạn, có kết cấu gồm 4 chương có nội dung: Nghiệp vụ phát hành tiền và quản lý ngoại hối, nghiệp vụ tín dụng, bảo lãnh và thanh toán của NHTW, nghiệp vụ thị trường mở của NHTW, thanh tra của NHTW và kiểm soát nội bộ. Mời các bạn cùng tham khảo giáo trình để nắm...

   128 p hiu 30/09/2017 453 33

 • Giáo trình Nguyên lý bảo hiểm: Phần 1 - PGS.TS. Phan Thị Cúc (chủ biên) (ĐH Công nghiệp Tp.HCM)

  Giáo trình Nguyên lý bảo hiểm: Phần 1 - PGS.TS. Phan Thị Cúc (chủ biên) (ĐH Công nghiệp Tp.HCM)

  Giáo trình Nguyên lý bảo hiểm: Phần 1 cung cấp cho bạn đọc các kiến thức về tổng quan về bảo hiểm, cơ sở kỹ thuật và khung pháp lý hoạt động bảo hiểm, hợp đồng bảo hiểm, các vấn đề cơ bản về hoạt động đầu tư bảo hiểm qua 4 chương đầu tài liệu. Mời các bạn cùng tham khảo.

   163 p hiu 30/09/2017 412 4

 • Giáo trình Nguyên lý bảo hiểm: Phần 2 - PGS.TS. Phan Thị Cúc (chủ biên) (ĐH Công nghiệp Tp.HCM)

  Giáo trình Nguyên lý bảo hiểm: Phần 2 - PGS.TS. Phan Thị Cúc (chủ biên) (ĐH Công nghiệp Tp.HCM)

  Phần 2 Giáo trình Nguyên lý bảo hiểm trình bày các nội dung về thị trường bảo hiểm và tổ chức hoạt động kinh doanh bảo hiểm, hiệp hội nghề nghiệp bảo hiểm trong nền kinh tế thị trường, luật kinh doanh bảo hiểm và nội dung Nghị định 46/2007/NĐ-CP ngày 27/3/2007 của Chính phủ về quy định chế độ tài chính đối với doanh nghiệp bảo hiểm và...

   149 p hiu 30/09/2017 613 5

 • Bài giảng Thanh toán quốc tế: Chương 5 - TS. Huỳnh Minh Triết

  Bài giảng Thanh toán quốc tế: Chương 5 - TS. Huỳnh Minh Triết

  Nội dung của chương 5 Lãi suất thuộc bài giảng Thanh toán quốc tế nhằm trình bày về các nội dung: khái niệm và phân loại lãi suất, các phương pháp đo lường lãi suất, các nhân tố ảnh hưởng đến lãi suất, cấu trúc rủi ro và kỳ hạn của lãi suất.

   32 p hiu 30/09/2017 314 1

 • Bài giảng Thanh toán quốc tế: Chương 4 - TS. Trần Thị Lương Bình

  Bài giảng Thanh toán quốc tế: Chương 4 - TS. Trần Thị Lương Bình

  Chương 4 Tín dụng chứng từ thuộc bài giảng thanh toán quốc tế nhằm trình bày về những kiến thức như tổng quan về bộ tập quán về TDCT, các bên tham gia, quy trình tham gia, thư tín dụng thương mại, quy trình thanh toán L/C, những chứng từ yêu cầu NTH phải xuất trình.

   12 p hiu 30/09/2017 346 1

 • Bài giảng Thanh toán quốc tế: Chương 3 - TS. Trần Thị Lương Bình

  Bài giảng Thanh toán quốc tế: Chương 3 - TS. Trần Thị Lương Bình

  Bài giảng Thanh toán quốc tế: Chương 3 Các phương thức thanh toán quốc tế thông dụng nhằm trình bày về các nội dung chính: chuyển tiền (Remittance), ghi sổ (open account), bảo lãnh (L/G), tín dụng dự phòng (Standby Credit), nhờ thu (Collection)...cùng tìm hiểu đề này qua bài giảng phương thức thanh toán quốc tế.

   15 p hiu 30/09/2017 312 1

 • Bài giảng Thanh toán quốc tế: Chương 1 - GV. Nguyễn Phúc Cảnh

  Bài giảng Thanh toán quốc tế: Chương 1 - GV. Nguyễn Phúc Cảnh

  Bài giảng Thanh toán quốc tế: Chương 1 Tổng quan thanh toán quốc tế nhằm trình bày về khái niệm về thanh toán quốc tế, các chủ thể tham gia thanh toán quốc tế, đặc điểm của thanh toán quốc tế, thị trường hối đoái, phương pháp điều chỉnh tỷ giá.

   40 p hiu 30/09/2017 401 2

 • Bài giảng Thanh toán quốc tế: Chương 3 - GV. Nguyễn Phúc Cảnh

  Bài giảng Thanh toán quốc tế: Chương 3 - GV. Nguyễn Phúc Cảnh

  Bài giảng Thanh toán quốc tế Chương 3 Các phương tiện thanh toán quốc tế nhằm trình bày khái niệm, đặc điểm, ưu và nhược điểm của hối phiếu, lệnh phiếu, séc, thẻ thanh toán quốc tế...cùng tìm hiểu bài giảng để hiểu sâu hơn phương tiện thanh toán quốc tế.

   30 p hiu 30/09/2017 407 2

 • Bài giảng Thanh toán quốc tế: Chương 1 - TS. Huỳnh Minh Triết

  Bài giảng Thanh toán quốc tế: Chương 1 - TS. Huỳnh Minh Triết

  Bài giảng Thanh toán quốc tế: Chương 1 Tổng quan về thanh toán quốc tế nhằm trình bày về sự hình thành và phát triển của thanh toán quốc tế, thanh toán trong ngoại thương, thanh toán phi ngoại thương...ngân hàng thương mại với thanh toán quốc tế, vai trò của ngân hàng thương mại trong thanh toán quốc tế.

   8 p hiu 30/09/2017 337 1

 • Bài giảng Thanh toán quốc tế: Chương 2 - TS. Huỳnh Minh Triết

  Bài giảng Thanh toán quốc tế: Chương 2 - TS. Huỳnh Minh Triết

  Kết cấu chương 2 Thị trường tài chính thuộc bài giảng Thanh toán quốc tế nhằm trình bày về các nội dung: tổng quan về thị trường tài chính, chức năng, vai trò của thị trường tài chính, cấu trúc của thị trường tài chính, các công cụ lưu thông trên thị trường tài chính, vai trò của Chính phủ đối với thị trường tài chính.

   24 p hiu 30/09/2017 319 1

 • Bài giảng Thanh toán quốc tế: Chương 2 - GV. Nguyễn Phúc Cảnh

  Bài giảng Thanh toán quốc tế: Chương 2 - GV. Nguyễn Phúc Cảnh

  Mục tiêu trình bày trong chương 2 Thị trường hối đoái thuộc bài giảng Thanh toán quốc tế trình bày về khái niệm và đặc điểm của thị trường hối đoái, ưu và nhược điểm của thị trường hối đoái, đối tượng tham gia thị trường hối đoái, acc1 nghiệp vụ kinh doanh ngoại tệ.

   80 p hiu 30/09/2017 379 3

 • Giáo trình Nghiệp vụ Ngân hàng thương mại - Lê Trung Thành

  Giáo trình Nghiệp vụ Ngân hàng thương mại - Lê Trung Thành

  Giáo trình Nghiệp vụ Ngân hàng thương mại được xây dựng để đáp ứng nhu cầu học tập và nghiên cứu của sinh viên khối ngành kinh tế và quản trị kinh doanh về những vấn đề liên quan tới lĩnh vực kinh doanh của các chế định ngân hàng tài chính. Cuốn sách được trình bày trong 8 chương và tập trung chủ yếu vào những nội dung cơ bản của hoạt...

   175 p hiu 21/06/2017 498 4

Hướng dẫn khai thác thư viện số

Hổ trợ trực tuyến

Yahoo Messenger

Trương Minh Hoài

Email: hoaitm@hiu.vn

ĐT: 0938084083

getDocumentFilter3 p_strSchoolCode=hbu