• Bài giảng Nghiệp vụ ngân hàng thương mại: Bài 1 - ThS. Đặng Hương Giang

  Bài giảng Nghiệp vụ ngân hàng thương mại: Bài 1 - ThS. Đặng Hương Giang

  Bài giảng Nghiệp vụ ngân hàng thương mại: Bài 1 với mục tiêu giúp các bạn có thể phân tích được khái niệm ngân hàng thương mại, phân biệt được sự khác nhau giữa ngân hàng thương mại và tổ chức tín dụng khác. Phân tích được chức năng của ngân hàng thương mại trong nền kinh tế, phân loại được các loại hình ngân hàng trong nền kinh tế

   29 p hiu 21/02/2022 89 37

 • Bài giảng Nghiệp vụ ngân hàng thương mại: Bài 6 - ThS. Đặng Hương Giang

  Bài giảng Nghiệp vụ ngân hàng thương mại: Bài 6 - ThS. Đặng Hương Giang

  Bài giảng Nghiệp vụ ngân hàng thương mại: Bài 6 với mục tiêu giúp các bạn có thể trình bày được khái niệm ngoại hối, ngoại tệ, tỷ giá hối đoái, phương thức yết tỷ giá, cách xác định tỷ giá chéo. Trình bày được các nghiệp vụ kinh doanh ngoại hối của Ngân hàng thương mại: giao dịch giao ngay, phái sinh (Forward, Future, Swap, Option).

   26 p hiu 21/02/2022 65 20

 • Bài giảng Nghiệp vụ ngân hàng thương mại: Bài 5 - ThS. Đặng Hương Giang

  Bài giảng Nghiệp vụ ngân hàng thương mại: Bài 5 - ThS. Đặng Hương Giang

  Bài giảng Nghiệp vụ ngân hàng thương mại: Bài 5 với mục tiêu giúp các bạn có thể trình bày được quy trình dịch vụ thanh toán trong nước: Séc, ủy nhiệm thu, ủy nhiệm chi, thẻ thanh toán. Trình bày được quy trình thanh toán của các phương thức thanh toán quốc tế: Chuyển tiền, nhờ thu, tín dụng chứng từ.

   42 p hiu 21/02/2022 53 11

 • Bài giảng Nghiệp vụ ngân hàng thương mại: Bài 7 - ThS. Đặng Hương Giang

  Bài giảng Nghiệp vụ ngân hàng thương mại: Bài 7 - ThS. Đặng Hương Giang

  Bài giảng Nghiệp vụ ngân hàng thương mại: Bài 7 với mục tiêu giúp các bạn có thể trình bày được các dịch vụ khác Ngân hàng thương mại cung cấp cho đối tượng khách hàng cá nhân, doanh nghiệp. Trình bày được những lợi ích dịch vụ mang lại đối với khách hàng.

   14 p hiu 21/02/2022 59 14

 • Bài giảng Tài chính doanh nghiệp nâng cao: Chương 2 - ThS. Bùi Ngọc Toản

  Bài giảng Tài chính doanh nghiệp nâng cao: Chương 2 - ThS. Bùi Ngọc Toản

  Bài giảng Tài chính doanh nghiệp nâng cao: Chương 2 Thị trường vốn hiệu quả cung cấp cho người học những kiến thức như: Quyết định tài trợ có tạo ra giá trị doanh nghiệp; Mô tả thị trường vốn hiệu quả; Các hình thức khác nhau của thị trường hiệu quả;Bằng chứng; Những bằng chứng thực nghiệm thách thức lý thuyết thị trường hiệu quả.

   36 p hiu 24/01/2022 111 32

 • Bài giảng Tài chính doanh nghiệp nâng cao: Chương 1 - ThS. Bùi Ngọc Toản

  Bài giảng Tài chính doanh nghiệp nâng cao: Chương 1 - ThS. Bùi Ngọc Toản

  Bài giảng Tài chính doanh nghiệp nâng cao: Chương 1 Dự toán tài chính cung cấp cho người học những kiến thức như: Dự báo doanh thu; Phân tích DuPont với các báo cáo tài chính gần nhất; Dự báo vốn cần thiết để hỗ trợ cho việc tăng doanh thu; Dự báo báo cáo tài chính; Báo cáo tài chính dự báo và phân tích kết quả dự báo.

   32 p hiu 24/01/2022 108 29

 • Bài giảng Tài chính doanh nghiệp nâng cao: Chương 3 - ThS. Bùi Ngọc Toản

  Bài giảng Tài chính doanh nghiệp nâng cao: Chương 3 - ThS. Bùi Ngọc Toản

  Bài giảng Tài chính doanh nghiệp nâng cao: Chương 3 Huy động vốn cung cấp cho người học những kiến thức như: Tài trợ trong giai đoạn khởi sự và vốn mạo hiểm; Phát hành ra công chúng; Các phương thức phát hành thay thế; Chào bán thông thường; Thông báo phát hành cổ phần mới và giá trị của doanh nghiệp; Chi phí của các phát hành mới; Đặc quyền; Bất...

   63 p hiu 24/01/2022 99 36

 • Bài giảng Tài chính doanh nghiệp nâng cao: Chương 4 - ThS. Bùi Ngọc Toản

  Bài giảng Tài chính doanh nghiệp nâng cao: Chương 4 - ThS. Bùi Ngọc Toản

  Bài giảng Tài chính doanh nghiệp nâng cao: Chương 4 Chính sách cổ tức cung cấp cho người học những kiến thức như: Cổ tức và thanh toán cổ tức; Các vấn đề trong chính sách cổ tức; Chính sách cổ tức; Thiết lập các chính sách cổ tức. Mời các bạn cùng tham khảo!

   56 p hiu 24/01/2022 79 27

 • Bài giảng Tài chính doanh nghiệp nâng cao: Chương 5 - ThS. Bùi Ngọc Toản

  Bài giảng Tài chính doanh nghiệp nâng cao: Chương 5 - ThS. Bùi Ngọc Toản

  Bài giảng Tài chính doanh nghiệp nâng cao: Chương 5 Sáp nhập, mua lại và thoái vốn cung cấp cho người học những kiến thức như: Các hình thức cơ bản của mua lại; Giá trị cộng hưởng; Nguồn gốc của giá trị cộng hưởng; Hai tác động phụ về tài chính của hoạt động mua lại công ty; Chi phí của cổ đông từ việc giảm rủi ro; Hiện giá thuần của...

   32 p hiu 24/01/2022 151 20

 • Ebook Lý thuyết tổng quát về việc làm lãi suất tiền tệ: Phần 2

  Ebook Lý thuyết tổng quát về việc làm lãi suất tiền tệ: Phần 2

  "Ebook Lý thuyết tổng quát về việc làm lãi suất tiền tệ: Phần 2" được nối tiếp phần 1 trình bày hiệu suất biên của vốn; lý thuyết tổng quát về lãi suất; lý thuyết cổ điển về lãi suất; động cơ tâm lý và động cơ kinh doanh đối với chuyển hoán; những nhận xét khác nhau về bản chất của vốn; những thuộc tính cơ bản của lãi suất và...

   416 p hiu 29/06/2021 207 38

 • Ebook Lý thuyết tổng quát về việc làm lãi suất tiền tệ: Phần 1

  Ebook Lý thuyết tổng quát về việc làm lãi suất tiền tệ: Phần 1

  "Ebook Lý thuyết tổng quát về việc làm lãi suất tiền tệ: Phần 1" được biên soạn nhằm giới thiệu đến các bạn kiến thức về lý thuyết tổng quát; những định đề của kinh tế học cổ điển; nguyên lý cầu thực tế; chọn các đơn vị; dự kiến khi quyết định sản lượng và việc làm; xét thêm về ý nghĩa của tiết kiệm và đầu tư; khuynh hướng...

   226 p hiu 29/06/2021 205 37

 • Bài giảng Ngân hàng thương mại 2: Bài 5 - ThS. Nguyễn Thành Trung

  Bài giảng Ngân hàng thương mại 2: Bài 5 - ThS. Nguyễn Thành Trung

  "Bài giảng Ngân hàng thương mại 2 - Bài 5: Phân tích kết quả kinh doanh của ngân hàng thương mại" sau khi học bài này người học trình bày được các khái niệm phân tích kết quả kinh doanh; phân tích được những chỉ tiêu kết quả kinh doanh chính yếu; so sánh được những chỉ tiêu giữa các ngân hàng.

   34 p hiu 26/03/2021 207 34

Hướng dẫn khai thác thư viện số

Hổ trợ trực tuyến

Yahoo Messenger

Trương Minh Hoài

Email: hoaitm@hiu.vn

ĐT: 0938084083