• Bài giảng Tài chính doanh nghiệp nâng cao: Chương 1 - ThS. Bùi Ngọc Toản

  Bài giảng Tài chính doanh nghiệp nâng cao: Chương 1 - ThS. Bùi Ngọc Toản

  Bài giảng Tài chính doanh nghiệp nâng cao: Chương 1 Dự toán tài chính cung cấp cho người học những kiến thức như: Dự báo doanh thu; Phân tích DuPont với các báo cáo tài chính gần nhất; Dự báo vốn cần thiết để hỗ trợ cho việc tăng doanh thu; Dự báo báo cáo tài chính; Báo cáo tài chính dự báo và phân tích kết quả dự báo.

   32 p hiu 24/01/2022 77 25

 • Bài giảng Tài chính doanh nghiệp nâng cao: Chương 3 - ThS. Bùi Ngọc Toản

  Bài giảng Tài chính doanh nghiệp nâng cao: Chương 3 - ThS. Bùi Ngọc Toản

  Bài giảng Tài chính doanh nghiệp nâng cao: Chương 3 Huy động vốn cung cấp cho người học những kiến thức như: Tài trợ trong giai đoạn khởi sự và vốn mạo hiểm; Phát hành ra công chúng; Các phương thức phát hành thay thế; Chào bán thông thường; Thông báo phát hành cổ phần mới và giá trị của doanh nghiệp; Chi phí của các phát hành mới; Đặc quyền; Bất...

   63 p hiu 24/01/2022 70 32

 • Bài giảng Tài chính doanh nghiệp nâng cao: Chương 4 - ThS. Bùi Ngọc Toản

  Bài giảng Tài chính doanh nghiệp nâng cao: Chương 4 - ThS. Bùi Ngọc Toản

  Bài giảng Tài chính doanh nghiệp nâng cao: Chương 4 Chính sách cổ tức cung cấp cho người học những kiến thức như: Cổ tức và thanh toán cổ tức; Các vấn đề trong chính sách cổ tức; Chính sách cổ tức; Thiết lập các chính sách cổ tức. Mời các bạn cùng tham khảo!

   56 p hiu 24/01/2022 54 23

 • Bài giảng Tài chính doanh nghiệp nâng cao: Chương 5 - ThS. Bùi Ngọc Toản

  Bài giảng Tài chính doanh nghiệp nâng cao: Chương 5 - ThS. Bùi Ngọc Toản

  Bài giảng Tài chính doanh nghiệp nâng cao: Chương 5 Sáp nhập, mua lại và thoái vốn cung cấp cho người học những kiến thức như: Các hình thức cơ bản của mua lại; Giá trị cộng hưởng; Nguồn gốc của giá trị cộng hưởng; Hai tác động phụ về tài chính của hoạt động mua lại công ty; Chi phí của cổ đông từ việc giảm rủi ro; Hiện giá thuần của...

   32 p hiu 24/01/2022 116 16

 • Ebook Lý thuyết tổng quát về việc làm lãi suất tiền tệ: Phần 2

  Ebook Lý thuyết tổng quát về việc làm lãi suất tiền tệ: Phần 2

  "Ebook Lý thuyết tổng quát về việc làm lãi suất tiền tệ: Phần 2" được nối tiếp phần 1 trình bày hiệu suất biên của vốn; lý thuyết tổng quát về lãi suất; lý thuyết cổ điển về lãi suất; động cơ tâm lý và động cơ kinh doanh đối với chuyển hoán; những nhận xét khác nhau về bản chất của vốn; những thuộc tính cơ bản của lãi suất và...

   416 p hiu 29/06/2021 184 37

 • Ebook Lý thuyết tổng quát về việc làm lãi suất tiền tệ: Phần 1

  Ebook Lý thuyết tổng quát về việc làm lãi suất tiền tệ: Phần 1

  "Ebook Lý thuyết tổng quát về việc làm lãi suất tiền tệ: Phần 1" được biên soạn nhằm giới thiệu đến các bạn kiến thức về lý thuyết tổng quát; những định đề của kinh tế học cổ điển; nguyên lý cầu thực tế; chọn các đơn vị; dự kiến khi quyết định sản lượng và việc làm; xét thêm về ý nghĩa của tiết kiệm và đầu tư; khuynh hướng...

   226 p hiu 29/06/2021 178 36

 • Bài giảng Ngân hàng thương mại 2: Bài 5 - ThS. Nguyễn Thành Trung

  Bài giảng Ngân hàng thương mại 2: Bài 5 - ThS. Nguyễn Thành Trung

  "Bài giảng Ngân hàng thương mại 2 - Bài 5: Phân tích kết quả kinh doanh của ngân hàng thương mại" sau khi học bài này người học trình bày được các khái niệm phân tích kết quả kinh doanh; phân tích được những chỉ tiêu kết quả kinh doanh chính yếu; so sánh được những chỉ tiêu giữa các ngân hàng.

   34 p hiu 26/03/2021 177 33

 • Bài giảng Ngân hàng thương mại 2: Bài 4 - TS. Đỗ Hoài Linh

  Bài giảng Ngân hàng thương mại 2: Bài 4 - TS. Đỗ Hoài Linh

  "Bài giảng Ngân hàng thương mại 2 - Bài 4: Quản lý vốn chủ sở hữu" thông tin đến các bạn sinh viên kiến thức về nội dung và vai trò của các khoản mục của vốn chủ sở hữu; các cách thức để đảm bảo hiệu quả hoạt động của vốn chủ sở hữu; những tác động của các chính sách vĩ mô đến ngân hàng thông qua các khoản mục của vốn chủ sở...

   27 p hiu 26/03/2021 187 28

 • Bài giảng Ngân hàng thương mại 2: Bài 3 - ThS. Lê Phong Châu

  Bài giảng Ngân hàng thương mại 2: Bài 3 - ThS. Lê Phong Châu

  "Bài giảng Ngân hàng thương mại 2 - Bài 3: Quản lý rủi ro tín dụng" được biên soạn gồm các kiến thức khái niệm về quản lý rủi ro tín dụng; mục tiêu quản lý rủi ro tín dụng; nội dung quản lý rủi ro tín dụng.

   38 p hiu 26/03/2021 138 30

 • Bài giảng Ngân hàng thương mại 2: Bài 2 - ThS. Trần Phước Huy

  Bài giảng Ngân hàng thương mại 2: Bài 2 - ThS. Trần Phước Huy

  Mời các bạn cùng tham khảo "Bài giảng Ngân hàng thương mại 2 - Bài 2: Rủi ro tín dụng" để nắm chi tiết kiến thức về khái niệm và bản chất của rủi ro tín dụng; nguyên nhân gây ra rủi ro tín dụng; tác động của rủi ro tín dụng.

   21 p hiu 26/03/2021 119 22

 • Bài giảng Ngân hàng thương mại 2: Bài 1 - TS. Lê Thanh Tâm

  Bài giảng Ngân hàng thương mại 2: Bài 1 - TS. Lê Thanh Tâm

  "Bài giảng Ngân hàng thương mại 2 - Bài 1: Rủi ro và quản lý rủi ro trong hoạt động kinh doanh của ngân hàng thương mại" cung cấp đến người học kiến thức tổng quan về rủi ro, quản lý rủi ro nhất định khi có một hoạt động nào trong ngân hàng.

   40 p hiu 26/03/2021 167 14

 • Ebook Những công cụ thiết yếu trong phân tích kỹ thuật thị trường tài chính

  Ebook Những công cụ thiết yếu trong phân tích kỹ thuật thị trường tài chính

  Những công cụ thiết yếu trong phân tích kỹ thuật thị trường tài chính - James chen" đưa ra những hướng dẫn dễ hiểu những phương pháp cơ bản trong phân tích kỹ thuật. Mời các bạn tham khảo!

   272 p hiu 25/02/2021 136 26

Hướng dẫn khai thác thư viện số

Hổ trợ trực tuyến

Yahoo Messenger

Trương Minh Hoài

Email: hoaitm@hiu.vn

ĐT: 0938084083