• Ebook Ngân hàng thương mại: Phần 2

  Ebook Ngân hàng thương mại: Phần 2

  Cuốn sách Ngân hàng thương mại: Phần 2 cung cấp cho người đọc những kiến thức như: Tài sản và quàn lí tài sản; Phân tích tín dụng và chính sách tín dụng. Mời các bạn cùng tham khảo!

   240 p hiu 25/09/2023 8 4

 • Ebook Ngân hàng thương mại: Phần 1

  Ebook Ngân hàng thương mại: Phần 1

  Cuốn sách Ngân hàng thương mại: Phần 1 cung cấp cho người đọc những kiến thức như: Tổng quan về ngân hàng và các dịch vụ ngân hàng; Nguồn vốn và quản lí nguồn vốn. Mời các bạn cùng tham khảo!

   52 p hiu 25/09/2023 6 0

 • Bài giảng Định giá tài sản: Chương 2 - ĐH Thương Mại

  Bài giảng Định giá tài sản: Chương 2 - ĐH Thương Mại

  Bài giảng Định giá tài sản: Chương 2 Định giá bất động sản trình bày các nội dung chính như sau: Tổng quan về bất động sản và thị trường bất động sản, định giá bất động sản,...

   39 p hiu 25/09/2023 9 4

 • Bài giảng Định giá tài sản: Chương 1 - ĐH Thương Mại

  Bài giảng Định giá tài sản: Chương 1 - ĐH Thương Mại

  Nội dung bài giảng chương 1 gồm có: Đối tượng và mục đích của định giá tài sản, một số khái niệm liên quan đến tài sản và giá trị tài sản, các nguyên tắc và quy trình định giá tài sản, hoạt động định giá tài sản,...

   35 p hiu 25/09/2023 5 0

 • Bài giảng Định giá tài sản: Chương 4 - ĐH Thương Mại

  Bài giảng Định giá tài sản: Chương 4 - ĐH Thương Mại

  Bài giảng Định giá tài sản: Chương 4 Định giá tài sản vô hình với các nội dung chính được trình bày như sau: Tài sản vô hình và giá trị tài sản vô hình, mục đích và cơ sở giá trị của định giá tài sản vô hình, các phương pháp định giá tài sản vô hình, tài sản vô hình và giá trị tài sản vô hình,...

   38 p hiu 25/09/2023 4 0

 • Bài giảng Định giá tài sản: Chương 3 - ĐH Thương Mại

  Bài giảng Định giá tài sản: Chương 3 - ĐH Thương Mại

  Bài giảng Định giá tài sản: Chương 3 Định giá máy móc thiết bị gồm các nội dung chính được trình bày như sau: Khái niệm, đặc điểm, phân loại máy móc thiết bị theo tiêu chuẩn định giá, mục đích và cơ sở giá trị của định giá máy móc thiết bị, các phương pháp định giá máy móc thiết bị, quy trình định giá máy móc thiết bị,...

   33 p hiu 25/09/2023 3 0

 • Bài giảng Định giá tài sản: Chương 5 - ĐH Thương Mại

  Bài giảng Định giá tài sản: Chương 5 - ĐH Thương Mại

  Nội dung chính của bài giảng chương 5 gồm: Giá trị doanh nghiệp và định giá doanh nghiệp, các phương pháp chủ yếu định giá doanh nghiệp, quy trình định giá doanh nghiệp, giá trị doanh nghiệp và định giá doanh nghiệp,...

   47 p hiu 25/09/2023 4 0

 • Sách tham khảo Tín dụng xanh - Từ lý thuyết đến thực tiễn ở Việt Nam: Phần 2

  Sách tham khảo Tín dụng xanh - Từ lý thuyết đến thực tiễn ở Việt Nam: Phần 2

  Phần 2 của cuốn sách "Tín dụng xanh - Từ lý thuyết đến thực tiễn ở Việt Nam" tiếp tục trình bày những nội dung về: thực trạng tín dụng xanh tại các ngân hàng thương mại Việt Nam; một số giải pháp nhằm phát triển và mở rộng tín dụng xanh ở Việt Nam;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   68 p hiu 24/08/2023 39 25

 • Sách tham khảo Tín dụng xanh - Từ lý thuyết đến thực tiễn ở Việt Nam: Phần 1

  Sách tham khảo Tín dụng xanh - Từ lý thuyết đến thực tiễn ở Việt Nam: Phần 1

  Phần 1 của cuốn sách "Tín dụng xanh - Từ lý thuyết đến thực tiễn ở Việt Nam" trình bày những nội dung về: tổng quan tín dụng xanh; kinh nghiệm triển khai tín dụng xanh trên thế giới và bài học cho Việt Nam; đo lường lợi ích kinh tế - xã hội của triển khai tín dụng xanh ở các ngân hàng thương mại Việt Nam;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   81 p hiu 24/08/2023 41 21

 • Các nhân tố ảnh hưởng đến ý định tiếp tục vay vốn của khách hàng cá nhân tại Ngân hàng thương mại cổ phần Xuất Nhập Khẩu Việt Nam - Chi nhánh Cần Thơ

  Các nhân tố ảnh hưởng đến ý định tiếp tục vay vốn của khách hàng cá nhân tại Ngân hàng thương mại cổ phần Xuất Nhập Khẩu Việt Nam - Chi nhánh Cần Thơ

  Mục tiêu nghiên cứu của bài viết "Các nhân tố ảnh hưởng đến ý định tiếp tục vay vốn của khách hàng cá nhân tại Ngân hàng thương mại cổ phần Xuất Nhập Khẩu Việt Nam - Chi nhánh Cần Thơ" nhằm xác định các nhân tố đến ý định tiếp tục vay vốn của khách hàng cá nhân tại Ngân hàng thương mại cổ phần Xuất Nhập Khẩu Việt Nam - Chi nhánh...

   15 p hiu 24/08/2023 13 0

 • Nghiên cứu thực tiễn về tác động của cảm nhận về tính bảo mật và nhận thức đến ý định tiếp tục sử dụng dịch vụ thanh toán Fintech

  Nghiên cứu thực tiễn về tác động của cảm nhận về tính bảo mật và nhận thức đến ý định tiếp tục sử dụng dịch vụ thanh toán Fintech

  Bài viết Nghiên cứu thực tiễn về tác động của cảm nhận về tính bảo mật và nhận thức đến ý định tiếp tục sử dụng dịch vụ thanh toán Fintech trình bày tổng quan lý thuyết trình bày về các lý thuyết liên quan và xây dựng mô hình và giả thuyết nghiên cứu; phương pháp nghiên cứu trình bày cách thiết kế thang đo, thu thập dữ liệu và phương...

   16 p hiu 24/08/2023 12 0

 • Các yếu tố ảnh hưởng đến kiểm soát chi qua Kho bạc Nhà nước huyện Châu Thành, tỉnh An Giang

  Các yếu tố ảnh hưởng đến kiểm soát chi qua Kho bạc Nhà nước huyện Châu Thành, tỉnh An Giang

  Bài viết "Các yếu tố ảnh hưởng đến kiểm soát chi qua Kho bạc Nhà nước huyện Châu Thành, tỉnh An Giang" đề xuất các hàm ý quản trị nhằm nâng cao hiệu quả kiểm soát chi qua Kho bạc Nhà nước huyện Châu Thành, tỉnh An Giang giúp các cơ quan, đơn vị sử dụng Ngân sách nhà nước đạt hiệu quả.

   12 p hiu 24/08/2023 15 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số

Hổ trợ trực tuyến

Yahoo Messenger

Trương Minh Hoài

Email: hoaitm@hiu.vn

ĐT: 0938084083

getDocumentFilter3 p_strSchoolCode=hbu