• Ebook Banking - Introduction (Second edition): Part 2

  Ebook Banking - Introduction (Second edition): Part 2

  (BQ) Continued part 1, part 2 of the document Banking - Introduction (Second edition) has contents: Banking in europe, banking in Japan, banking in emerging markets, banks and markets, mergers and acquisitions, bank competition and financial stability. Invite you to refer.

   376 p hiu 17/06/2022 76 34

 • Bài giảng Ngân hàng thương mại 2: Bài 5 - ThS. Nguyễn Thành Trung

  Bài giảng Ngân hàng thương mại 2: Bài 5 - ThS. Nguyễn Thành Trung

  "Bài giảng Ngân hàng thương mại 2 - Bài 5: Phân tích kết quả kinh doanh của ngân hàng thương mại" sau khi học bài này người học trình bày được các khái niệm phân tích kết quả kinh doanh; phân tích được những chỉ tiêu kết quả kinh doanh chính yếu; so sánh được những chỉ tiêu giữa các ngân hàng.

   34 p hiu 26/03/2021 215 34

 • Bài giảng Nghiệp vụ ngân hàng thương mại: Bài 3 - ThS. Đặng Hương Giang

  Bài giảng Nghiệp vụ ngân hàng thương mại: Bài 3 - ThS. Đặng Hương Giang

  Bài giảng Nghiệp vụ ngân hàng thương mại: Bài 3 với mục tiêu giúp các bạn có thể phân tích được khái niệm, đặc điểm các khoản mục tài sản của Ngân hàng thương mại. Trình bày được nội dung các nghiệp vụ sử dụng vốn của Ngân hàng thương mại. Phân tích được mối quan hệ giữa tài sản và nguồn vốn của Ngân hàng thương mại

   25 p hiu 21/02/2022 85 33

 • Bài giảng Tài chính doanh nghiệp nâng cao: Chương 2 - ThS. Bùi Ngọc Toản

  Bài giảng Tài chính doanh nghiệp nâng cao: Chương 2 - ThS. Bùi Ngọc Toản

  Bài giảng Tài chính doanh nghiệp nâng cao: Chương 2 Thị trường vốn hiệu quả cung cấp cho người học những kiến thức như: Quyết định tài trợ có tạo ra giá trị doanh nghiệp; Mô tả thị trường vốn hiệu quả; Các hình thức khác nhau của thị trường hiệu quả;Bằng chứng; Những bằng chứng thực nghiệm thách thức lý thuyết thị trường hiệu quả.

   36 p hiu 24/01/2022 118 32

 • Bài giảng Nghiệp vụ ngân hàng thương mại: Bài 4 - ThS. Đặng Hương Giang

  Bài giảng Nghiệp vụ ngân hàng thương mại: Bài 4 - ThS. Đặng Hương Giang

  Bài giảng Nghiệp vụ ngân hàng thương mại: Bài 4 với mục tiêu giúp các bạn có thể trình bày được khái niệm, đặc điểm vai trò của tín dụng ngân hàng và vận dụng thành thạo quy trình tín dụng. Phân loại được các hình thức bảo đảm tín dụng. Phân biệt được tín dụng và cho vay, nắm được vững nghiệp vụ tín dụng khách hàng doanh nghiệp và...

   41 p hiu 21/02/2022 105 32

 • Ebook Financial markets, banking and money (Fourth edition): Part 1

  Ebook Financial markets, banking and money (Fourth edition): Part 1

  (BQ) The document Financial markets, banking and money (Fourth edition): Part 1 has contents: Money and the payments system, an introduction to money and the financial system, financial instruments, financial markets, and financial institutions,... and other contents. Invite you to refer.

   233 p hiu 17/06/2022 69 32

 • Bài giảng Ngân hàng thương mại 2: Bài 3 - ThS. Lê Phong Châu

  Bài giảng Ngân hàng thương mại 2: Bài 3 - ThS. Lê Phong Châu

  "Bài giảng Ngân hàng thương mại 2 - Bài 3: Quản lý rủi ro tín dụng" được biên soạn gồm các kiến thức khái niệm về quản lý rủi ro tín dụng; mục tiêu quản lý rủi ro tín dụng; nội dung quản lý rủi ro tín dụng.

   38 p hiu 26/03/2021 162 31

 • Bài giảng Nghiệp vụ ngân hàng thương mại: Bài 2 - ThS. Đặng Hương Giang

  Bài giảng Nghiệp vụ ngân hàng thương mại: Bài 2 - ThS. Đặng Hương Giang

  Bài giảng Nghiệp vụ ngân hàng thương mại: Bài 2 với mục tiêu giúp các bạn có thể phân tích được nội dung, đặc điểm các nguồn vốn của ngân hàng thương mại. Hiểu và phân loại các hình thức huy động vốn và chi phí huy động vốn của ngân hàng thương mại. Xác định được chi phí huy động vốn của ngân hàng.

   28 p hiu 21/02/2022 104 29

 • Bài giảng Ngân hàng thương mại 2: Bài 4 - TS. Đỗ Hoài Linh

  Bài giảng Ngân hàng thương mại 2: Bài 4 - TS. Đỗ Hoài Linh

  "Bài giảng Ngân hàng thương mại 2 - Bài 4: Quản lý vốn chủ sở hữu" thông tin đến các bạn sinh viên kiến thức về nội dung và vai trò của các khoản mục của vốn chủ sở hữu; các cách thức để đảm bảo hiệu quả hoạt động của vốn chủ sở hữu; những tác động của các chính sách vĩ mô đến ngân hàng thông qua các khoản mục của vốn chủ sở...

   27 p hiu 26/03/2021 220 29

 • Bài giảng Tài chính doanh nghiệp nâng cao: Chương 1 - ThS. Bùi Ngọc Toản

  Bài giảng Tài chính doanh nghiệp nâng cao: Chương 1 - ThS. Bùi Ngọc Toản

  Bài giảng Tài chính doanh nghiệp nâng cao: Chương 1 Dự toán tài chính cung cấp cho người học những kiến thức như: Dự báo doanh thu; Phân tích DuPont với các báo cáo tài chính gần nhất; Dự báo vốn cần thiết để hỗ trợ cho việc tăng doanh thu; Dự báo báo cáo tài chính; Báo cáo tài chính dự báo và phân tích kết quả dự báo.

   32 p hiu 24/01/2022 114 29

 • Bài giảng Thị trường tài chính: Thị trường tiền tệ và định chế tài chính trung gian - Lê Văn Lâm

  Bài giảng Thị trường tài chính: Thị trường tiền tệ và định chế tài chính trung gian - Lê Văn Lâm

  Bài giảng Thị trường tài chính - Thị trường tiền tệ và định chế tài chính trung gian cung cấp cho người học các khái niệm thị trường tiền tệ, vai trò của thị trường tiền tệ, chủ thể tham gia trên thị trường tiền tệ, các công cụ tài chính trên thị trường tiền tệ,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   47 p hiu 26/12/2018 393 28

 • Bài giảng Đầu tư tài chính: Chương 9 - PGS.TS Trần Thị Thái Hà

  Bài giảng Đầu tư tài chính: Chương 9 - PGS.TS Trần Thị Thái Hà

  Chương 9 - Phân tích và đầu tư cổ phiếu. Sau khi học xong chương này, người học có thể hiểu được một số kiến thức cơ bản về: Một số khái niệm liên quan tới cổ phiếu, phương pháp định giá dựa vào Bảng cân đối kế toán, mô hình chiết khấu dòng cổ tức, hệ số giá – thu nhập (P/E), kết hợp phân tích P/E và cổ tức. Mời các bạn cùng tham...

   44 p hiu 22/03/2022 79 27

Hướng dẫn khai thác thư viện số

Hổ trợ trực tuyến

Yahoo Messenger

Trương Minh Hoài

Email: hoaitm@hiu.vn

ĐT: 0938084083