• Giáo trình Quản trị tài chính doanh nghiệp (Bản in năm 2009): Phần 1 - PGS.TS. Phạm Quang Trung

  Giáo trình Quản trị tài chính doanh nghiệp (Bản in năm 2009): Phần 1 - PGS.TS. Phạm Quang Trung

  Phần 1 của cuốn giáo trình "Quản trị tài chính doanh nghiệp" gồm những nội dung chính sau: quản lý tài sản cố định; quản lý tài sản lưu động và vốn lưu động; các báo cáo tài chính chủ yếu; quản lý vốn bằng tiền; quản lý tín dụng thương mại; quản lý nguồn vốn của doanh nghiệp;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   174 p hiu 24/11/2023 20 5

 • Giáo trình Quản trị tài chính doanh nghiệp (Bản in năm 2009): Phần 2 - PGS.TS. Phạm Quang Trung

  Giáo trình Quản trị tài chính doanh nghiệp (Bản in năm 2009): Phần 2 - PGS.TS. Phạm Quang Trung

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của cuốn giáo trình "Quản trị tài chính doanh nghiệp" gồm những nội dung chính sau: rủi ro kinh doanh và đòn bẩy hoạt động; tính toán giá trị hiện tại và đánh giá chứng khoán; phân tích tài chính trong quản lý doanh nghiệp; cơ cấu vốn - một số khái niệm cơ bản; chính sách cổ tức;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   134 p hiu 24/11/2023 17 5

 • Giáo trình Kinh doanh ngoại hối: Phần 1

  Giáo trình Kinh doanh ngoại hối: Phần 1

  Phần 1 của cuốn giáo trình Kinh doanh ngoại hối trình bày những nội dung chính sau: Chương 1 - Tổng quan về thị trường ngoại hối; Chương 2 - Những vấn đề cơ bản trong kinh doanh ngoại hối; Chương 3 - Nghiệp vụ ngoại hối giao ngay; Chương 4 - Nghiệp vụ ngoại hối kỳ hạn;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   267 p hiu 24/11/2023 18 6

 • Giáo trình Kinh doanh ngoại hối: Phần 2

  Giáo trình Kinh doanh ngoại hối: Phần 2

  Phần 2 của cuốn giáo trình Kinh doanh ngoại hối tiếp tục trình bày những nội dung chính sau: Chương 5 - Nghiệp vụ hoán đổi ngoại hối; Chương 6 - Nghiệp vụ tiền tệ tương lai; Chương 7 - Nghiệp vụ quyền chọn tiền tệ; Chương 8 - Quản lý ngoại hối trong kinh doanh;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   296 p hiu 24/11/2023 13 4

 • Ebook Thị trường tài chính (Financial markets): Phần 2 - PGS.TS. Nguyễn Đăng Dờn

  Ebook Thị trường tài chính (Financial markets): Phần 2 - PGS.TS. Nguyễn Đăng Dờn

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của cuốn sách "Thị trường tài chính (Financial markets)" gồm những nội dung chính sau: Chương 4 - Thị trường chứng khoán (Securities markets); chức năng và vai trò của thị trường chứng khoán; các chủ thể tham gia thị trường chứng khoán; thị trường chứng khoán tập trung và nguyên tắc hoạt động trên thị trường chứng khoán tập...

   89 p hiu 25/10/2023 86 14

 • Ebook Thị trường tài chính (Financial markets): Phần 1 - PGS.TS. Nguyễn Đăng Dờn

  Ebook Thị trường tài chính (Financial markets): Phần 1 - PGS.TS. Nguyễn Đăng Dờn

  Phần 1 của cuốn sách "Thị trường tài chính (Financial markets)" gồm những nội dung chính sau: Chương 1 - Tổng quan về thị trường tài chính (Financial markets); Chương 2 - Thị trường tiền tệ (Money markets); Chương 3 - Thị trường hối đoái (Foreign exchange market);... Mời các bạn cùng tham khảo!

   110 p hiu 25/10/2023 88 13

 • Ebook Toán tài chính: Phần 2 - TS. Nguyễn Ngọc Định

  Ebook Toán tài chính: Phần 2 - TS. Nguyễn Ngọc Định

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của cuốn sách "Toán tài chính" gồm những nội dung chính sau: Chương 6 - Vay vốn; Chương 7 - Trái phiếu; Chương 8 - Doanh lợi đầu tư; phần bài tập luyện tập về toán tài chính;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   78 p hiu 25/10/2023 99 11

 • Ebook Toán tài chính: Phần 1 - TS. Nguyễn Ngọc Định

  Ebook Toán tài chính: Phần 1 - TS. Nguyễn Ngọc Định

  Phần 1 của cuốn sách "Toán tài chính" gồm những nội dung chính sau: Chương 1 - Lãi đơn; Chương 2 - Lãi kép; Chương 3 - Chiết khấu thương phiếu; Chương 4 - Tài khoản vãng lai; Chương 5 - Chuỗi tiền tệ;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   64 p hiu 25/10/2023 92 10

 • Một số vấn đề pháp lý về phòng chống rửa tiền qua ngân hàng thương mại tại Việt Nam

  Một số vấn đề pháp lý về phòng chống rửa tiền qua ngân hàng thương mại tại Việt Nam

  Bài viết dưới đây sẽ tập trung vào 2 nội dung: Phân tích chung về rửa tiền, và phòng, chống rửa tiền; Phân tích thực trạng pháp luật phòng, chống rửa tiền trong các giao dịch ngân hàng ở Việt Nam.

   11 p hiu 25/10/2023 29 0

 • Tiền ảo và tiền mã hóa trong kỷ nguyên kỹ thuật số

  Tiền ảo và tiền mã hóa trong kỷ nguyên kỹ thuật số

  Bài viết này làm rõ bản chất và cách phân biệt của các loại tiền nói chung và tiền kỹ thuật số nói riêng hiện nay trên thị trường. Lời khuyên cho các nhà đầu tư cá nhân là: Cần phân biệt rõ tiền ảo, tiền thật, tiền kỹ thuật số pháp định và tiền kỹ thuật số tự phát nhằm tránh những rủi ro tiềm ẩn khi tham gia vào thị trường này.

   5 p hiu 25/10/2023 26 0

 • Mối quan hệ giữa chất lượng dịch vụ, ý định sử dụng dịch vụ, đồng sáng tạo khách hàng và truyền miệng eWOM của khách hàng e-banking

  Mối quan hệ giữa chất lượng dịch vụ, ý định sử dụng dịch vụ, đồng sáng tạo khách hàng và truyền miệng eWOM của khách hàng e-banking

  Bài viết Mối quan hệ giữa chất lượng dịch vụ, ý định sử dụng dịch vụ, đồng sáng tạo khách hàng và truyền miệng eWOM của khách hàng e-banking trình bày việc xác định ảnh hưởng của chất lượng dịch vụ ngân hàng điện tử đối với CVCI và eWOM; Xác định ảnh hưởng của việc áp dụng ngân hàng điện tử đối với CVCI và eWOM.

   18 p hiu 25/10/2023 26 1

 • Nghiên cứu mô hình quản trị rủi ro hoạt động tại một số tổ chức tín dụng trên thế giới và những gợi ý chính sách cho các ngân hàng thương mại Việt Nam

  Nghiên cứu mô hình quản trị rủi ro hoạt động tại một số tổ chức tín dụng trên thế giới và những gợi ý chính sách cho các ngân hàng thương mại Việt Nam

  Bài viết Nghiên cứu mô hình quản trị rủi ro hoạt động tại một số tổ chức tín dụng trên thế giới và những gợi ý chính sách cho các ngân hàng thương mại Việt Nam tập trung nghiên cứu mô hình quản trị rủi ro hoạt động tại hai tổ chức tín dụng tiêu biểu của Philippines và Iran. Thông qua việc phân tích mô hình này, tác giả sẽ đưa ra những gợi...

   5 p hiu 25/10/2023 27 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số

Hổ trợ trực tuyến

Yahoo Messenger

Trương Minh Hoài

Email: hoaitm@hiu.vn

ĐT: 0938084083

getDocumentFilter3 p_strSchoolCode=hbu
getDocumentFilter3 strKey=LIBTAILIEU2_LIST_FILTERhbu679370vi