• Bài giảng Kinh tế xây dựng: Chương 3 - Phạm Văn Giang

  Bài giảng Kinh tế xây dựng: Chương 3 - Phạm Văn Giang

  Bài giảng Kinh tế xây dựng: Chương 3 "Vốn sản xuất trong các doanh nghiệp xây dựng". Nội dung chính trong chương này gồm có: Khái niệm về vốn sản xuất, vốn cố định, khái niệm, thành phần và cơ cấu vốn lưu động, chu chuyển vốn lưu động và các biện pháp tăng nhanh tốc độ chu chuyển. Mời tham khảo.

   38 p hiu 12/01/2017 298 2

 • Bài giảng Kinh tế xây dựng: Chương 2 - Phạm Văn Giang

  Bài giảng Kinh tế xây dựng: Chương 2 - Phạm Văn Giang

  Chương 2 - Những cơ sở lý luận đánh giá tài chính, kinh tế - xã hội các dự án xây dựng thuỷ lợi. Nội dung chính gồm: Các loại chi phí, thu nhập của dự án, giá trị của tiền tệ theo thời gian, phương pháp xác định giá trị tương đương của tiền tệ trong trường hợp dòng tiền phân bố đều, phương pháp xác định giá trị tương đương của tiền...

   34 p hiu 12/01/2017 303 2

 • Bài giảng Kinh tế xây dựng: Chương 4 - Phạm Văn Giang

  Bài giảng Kinh tế xây dựng: Chương 4 - Phạm Văn Giang

  Bài giảng Kinh tế xây dựng - Chương 4 "Chi phí dự án đầu tư xây dựng công trình", chương này trình bày những nội dung chính sau: Quy định chung về lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình, tổng mức đầu tư của dự án đầu tư xây dựng công trình, dự toán xây dựng công trình. Mời tham khảo.

   38 p hiu 12/01/2017 341 2

 • Bài giảng Kinh tế xây dựng: Chương 5 - Phạm Văn Giang

  Bài giảng Kinh tế xây dựng: Chương 5 - Phạm Văn Giang

  Chương 5 - Phân tích kinh tế các dự án đầu tư xây dựng. Chương này gồm có những nội dung chính sau: Khái niệm và đặc điểm của sản phẩm xây dựng và sản xuất xây dựng thuỷ lợi, các trường hợp đánh giá kinh tế các dự án thủy lợi, xác định các loại chi phí dự án thủy lợi, xác định lợi ích của dự án thủy lợi. Mời tham khảo.

   31 p hiu 12/01/2017 323 2

 • Bài giảng Kinh tế xây dựng: Chương 1 - Phạm Văn Giang

  Bài giảng Kinh tế xây dựng: Chương 1 - Phạm Văn Giang

  Bài giảng Kinh tế xây dựng: Chương 1 trình bày một số nội dung như: Những hình ảnh về xây dựng ở Việt Nam, đặc điểm của sản phẩm xây dựng thủy lợi. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

   9 p hiu 12/01/2017 284 2

 • Bài giảng Kinh tế xây dựng: Chương 7 - Phạm Văn Giang

  Bài giảng Kinh tế xây dựng: Chương 7 - Phạm Văn Giang

  Chương 7 - Quản lý kinh tế ngành xây dựng thủy lợi. Nội dung chính trong chương này gồm có: Vai trò, nhiệm vụ của nhà nước trong nền kinh tế thị trường; hệ thống tổ chức xây dựng cơ bản và xây dựng thuỷ lợi ở Việt Nam; hệ thống tổ chức xây dựng cơ bản và xây dựng thuỷ lợi ở Việt Nam. Mời tham khảo.

   10 p hiu 12/01/2017 272 2

 • Giáo trình Thử nghiệm vật liệu xây dựng (Tái bản): Phần 1

  Giáo trình Thử nghiệm vật liệu xây dựng (Tái bản): Phần 1

  Phần 1 giáo trình "Thử nghiệm vật liệu xây dựng" trình bày các nội dung: Các chỉ tiêu vật lý cơ bản, gạch ngói đất sét nung, vôi can xi, xi măng pooclăng, cốt liệu cho bê tông xi măng. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   56 p hiu 12/01/2017 321 5

 • Ebook Cấp thoát nước: Phần 2 - NXB Khoa học Kỹ thuật

  Ebook Cấp thoát nước: Phần 2 - NXB Khoa học Kỹ thuật

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn sách trình bày các nội dung: Mạng lưới cấp nước bên trong nhà, các công trình của hệ thống cấp nước trong nhà, các hệ thống cấp nước đặc biệt trong nhà, quản lý kỹ thuật hệ thống cấp nước bên trong nhà,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   229 p hiu 12/01/2017 266 3

 • Ebook Cấp thoát nước: Phần 1 - NXB Khoa học Kỹ thuật

  Ebook Cấp thoát nước: Phần 1 - NXB Khoa học Kỹ thuật

  Phần 1 cuốn sách "Cấp thoát nước" trình bày các nội dung: Khái niệm chung về hệ thống cấp thoát nước, nguồn nước và công trình thu nước, xử lý nước thiên nhiên, mạng lưới cấp nước, các hệ thống và sơ đồ thoát nước,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   219 p hiu 12/01/2017 284 3

 • Giáo trình Xử lý nước thải (Tái bản): Phần 2

  Giáo trình Xử lý nước thải (Tái bản): Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 trình bày các nội dung: Xử lý và sử dụng cặn - Nước thải, khử trùng nước thải - xả nước đã xử lý vào nguồn, sơ đồ chung của trạm xử lý nước thải, cơ sở kỹ thuật của trạm xử lý nước thải, thu thập tài liệu về cơ sở để thiết kế hệ thống thoát nước. Mời các bạn cùng tham khảo.

   105 p hiu 12/01/2017 266 1

 • Giáo trình Xử lý nước thải (Tái bản): Phần 1

  Giáo trình Xử lý nước thải (Tái bản): Phần 1

  Giáo trình Xử lý nước thải cung cấp cho người học các kiến thức: Những vấn đề chung về xử lý nước thải, công trình xử lý nước thải bằng phương pháp cơ học, công trình xử lý nước thải bằng phương pháp sinh học. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   132 p hiu 12/01/2017 271 1

 • Giáo trình Thử nghiệm vật liệu xây dựng (Tái bản): Phần 2

  Giáo trình Thử nghiệm vật liệu xây dựng (Tái bản): Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn giáo trình Thử nghiệm vật liệu xây dựng cung cấp cho người học các kiến thức: Hỗn hợp bê tông nặng và bê tông nặng, bi tum dầu mỏ, vật liệu gỗ xây dựng,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   49 p hiu 12/01/2017 307 3

Hướng dẫn khai thác thư viện số

Hổ trợ trực tuyến

Yahoo Messenger

Trương Minh Hoài

Email: hoaitm@hiu.vn

ĐT: 0938084083