Dựng phim chuyên nghiệp với Adobe Premiere cho ngành truyền thông - Bài 4: Kết hợp giữa các cảnh phim trong một phân đoạn

Video "Kết hợp giữa các cảnh phim trong một phân đoạn" trong khóa học Online "Dựng phim chuyên nghiệp với Adobe Premiere cho ngành truyền thông" nhằm giúp chúng ta nhanh chóng biết cách kết hợp giữa các cảnh phim trong một phân đoạn, từ đó sắp xếp các cảnh quay linh hoạt. Video là tư liệu hữu ích. Mời các bạn cùng xem qua.