Thấu hiểu bản thân - Mở lối thành công: Phần 3 - TS.Lê Thẩm Dương

Để trở thanh người thành công trước tiên phải biết điểm mạnh điểm yếu của bản thân, giá trị và năng lực của bản thân thì mới có cơ hội tiến đến thành công, bài giảng của TS.Lê Thẩm Dương sẽ giúp các biết cách để tự đánh giá và nhìn nhận về giá trị của mình. Chúc các bạn sẽ thành công