Video Cảm biến từ Autonics

Video "Cảm biến từ Autonics" này chia sẻ kinh nghiệm và kiến thức về kỹ thuật cảm biến cũng như tìm hiểu về cảm biến từ Autonics. Video là tư liệu hữu ích dành cho sinh viên ngành điện tham khảo. Mời các bạn xem qua.