• Đánh giá tiềm năng hang động Việt Nam phục vụ mục đích phát triển du lịch

  Đánh giá tiềm năng hang động Việt Nam phục vụ mục đích phát triển du lịch

  Bài viết trình bày đặc điểm của hang động Việt Nam và đánh giá mức độ giá trị của các khu du lịch hang động phục vụ mục đích phát triển du lịch. Mời các bạn cùng tham khảo bài viết để nắm chi tiết hơn nội dung nghiên cứu.

   7 p hiu 25/08/2021 36 0

 • Mối quan hệ giữa bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa với phát triển du lịch trong giai đoạn hiện nay

  Mối quan hệ giữa bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa với phát triển du lịch trong giai đoạn hiện nay

  Suốt một thời gian dài, chúng ta đã được tiếp cận với những lý thuyết luận, phương pháp luận, khoa học luận đa dạng của nhiều nhà khoa học, chuyên gia trong nhiều lĩnh vực về vấn đề bảo vệ các giá trị văn hóa truyền thống/di sản văn hóa trong bối cảnh hiện đại hoá, toàn cầu hoá hiện nay, trong đó có gắn với sự phát triển kinh tế mang...

   7 p hiu 25/08/2021 20 0

 • Quản lý điểm đến du lịch bền vững - một số vấn đề lý thuyết và gợi ý quản lý

  Quản lý điểm đến du lịch bền vững - một số vấn đề lý thuyết và gợi ý quản lý

  Để điểm đến du lịch phát triển một cách bền vững, các tổ chức quản lý điểm đến du lịch cần hướng tới việc phát triển điểm đến bền vững ở cả ba trụ cột kinh tế, xã hội và môi trường nhằm đảm bảo hài hòa lợi ích của các chủ thể tham gia hoạt động du lịch, không làm tổn hại đến khả năng đáp ứng nhu cầu về du lịch trong...

   10 p hiu 25/08/2021 82 0

 • Nghiên cứu phát triển du lịch Việt Nam trong thời đại cách mạng công nghiệp 4.0

  Nghiên cứu phát triển du lịch Việt Nam trong thời đại cách mạng công nghiệp 4.0

  Bài viết này sẽ cung cấp các khái niệm về công nghiệp 4.0, du lịch 4.0 và các thuật ngữ liên quan. Đồng thời, phân tích mô hình kinh tế “Thái Lan 4.0” và mô hình “du lịch 4.0” của Thái Lan. Chính vì những giá trị mà dự án Du lịch 4.0 đã được ghi nhận tạo nên sự thành công cho du lịch Thái Lan nên việc phân tích dự án này sẽ tạo nền tảng cho...

   9 p hiu 25/08/2021 120 3

 • Đặc tính con gà đẻ trứng vàng trong phát triển bền vững du lịch Việt Nam

  Đặc tính con gà đẻ trứng vàng trong phát triển bền vững du lịch Việt Nam

  Bài viết đưa ra cách nhìn mới mẻ về đặc tính con gà đẻ trứng vàng mà bấy lâu nay người ta vẫn hay kỳ vọng về du lịch Việt Nam. Trên cơ sở phân tích thực trạng sự phát triển du lịch Việt Nam, nhận diện mặt trái của quá trình phát triển ồ ạt, chạy theo lợi nhuận kinh doanh trong du lịch, bài viết xác định sự bền vững phải là mục tiêu quan...

   10 p hiu 25/08/2021 81 0

 • Ngành du lịch Việt Nam trong bối cảnh Cách mạng Công nghiệp 4.0

  Ngành du lịch Việt Nam trong bối cảnh Cách mạng Công nghiệp 4.0

  Bài viết này nghiên cứu tác động của cách mạng công nghiệp lần 4 đối với sự phát triển của lĩnh vực du lịch bao gồm nguồn lực du lịch, cơ sở lưu trú... Mời các bạn cùng tham khảo!

   9 p hiu 25/08/2021 104 2

 • Nghiên cứu sự hài lòng của sinh viên với chương trình đào tạo đặc thù ngành du lịch

  Nghiên cứu sự hài lòng của sinh viên với chương trình đào tạo đặc thù ngành du lịch

  Nghiên cứu có mục tiêu xây dựng mô hình, thang đo và đánh giá tác động các yếu tố tới sự hài lòng của sinh viên theo học chương trình đào tạo đặc thù ngành du lịch tại một số trường đại học.

   13 p hiu 25/08/2021 76 0

 • Du lịch sinh thái: Thực trạng và triển vọng cho Việt Nam

  Du lịch sinh thái: Thực trạng và triển vọng cho Việt Nam

  Nghiên cứu tiến hành việc đánh giá thực trạng phát triển DLST ở nước ta, nhìn nhận lại những vấn đề còn tồn tại, thông qua là những triển vọng vô cùng to lớn phát triển DLST Việt Nam trong bối cảnh xu hướng phát triển du lịch trên thế giới.

   13 p hiu 25/08/2021 72 1

 • Cơ sở khoa học về sản phẩm du lịch đặc thù ở Việt Nam

  Cơ sở khoa học về sản phẩm du lịch đặc thù ở Việt Nam

  Nghiên cứu này hướng đến xác định cơ sở lí luận và thực tiễn về sản phẩm du lịch đặc thù ở Việt Nam. Nhiệm vụ là xác định rõ quan niệm chung về du lịch đặc thù, vai trò, tiêu chí, nguyên tắc, yêu cầu về xây dựng sản phẩm du lịch đặc thù, tương quan giữa sản phẩm du lịch đặc thù với các sản phẩm khác. Thông qua hệ thống lí thuyết,...

   8 p hiu 25/08/2021 83 0

 • Sổ tay hướng dẫn cấp nhãn du lịch xanh cho cửa hàng mua sắm phục vụ khách du lịch

  Sổ tay hướng dẫn cấp nhãn du lịch xanh cho cửa hàng mua sắm phục vụ khách du lịch

  Ebook trình bày bộ tiêu chí đánh giá để cấp nhãn du lịch xanh cho cửa hàng mua sắm phục vụ khách du lịch; quy trình đánh giá và cấp chứng nhận nhãn du lịch xanh cho cửa hàng mua sắm phục vụ khách du lịch. Mời các bạn cùng tham khảo ebook để nắm chi tiết nội dung.

   16 p hiu 29/06/2021 193 2

 • Sổ tay hướng dẫn cấp nhãn du lịch xanh cho điểm tham quan du lịch

  Sổ tay hướng dẫn cấp nhãn du lịch xanh cho điểm tham quan du lịch

  Nội dung của ebook trình bày bộ tiêu chí đánh giá để cấp nhãn du lịch xanh cho điểm tham quan du lịch; quy trình đánh giá và cấp chứng nhận nhãn du lịch xanh cho điểm tham quan du lịch; mẫu đơn đăng ký cấp chứng nhận nhãn du lịch xanh cho điểm tham quan du lịch; mẫu báo cáo đánh giá tình hình của điểm tham quan du lịch theo bộ tiêu chí nhãn du lịch xanh...

   23 p hiu 29/06/2021 106 1

 • Ebook Biển đảo Việt Nam – Tài nguyên vị thế và những kỳ quan địa chất, sinh thái tiêu biểu

  Ebook Biển đảo Việt Nam – Tài nguyên vị thế và những kỳ quan địa chất, sinh thái tiêu biểu

  Ebook "Biển đảo Việt Nam – Tài nguyên vị thế và những kỳ quan địa chất, sinh thái tiêu biểu" gồm 2 phần chính với các nội dung tiềm năng tài nguyên vị thế, kỳ quan địa chất và sinh thái các vùng biển đảo Việt Nam; tài nguyên vị thế, kỳ quan địa chất và sinh thái các khu vực tiêu biểu.

   314 p hiu 25/02/2021 161 25

Hướng dẫn khai thác thư viện số

Hổ trợ trực tuyến

Yahoo Messenger

Trương Minh Hoài

Email: hoaitm@hiu.vn

ĐT: 0938084083