• Giáo trình Giáo dục kỷ luật tích cực cho trẻ mầm non: Phần 1

  Giáo trình Giáo dục kỷ luật tích cực cho trẻ mầm non: Phần 1

  Giáo trình Giáo dục kỷ luật tích cực cho trẻ mầm non: Phần 1 cung cấp cho người đọc những kiến thức như: Những vấn đề chung về giáo dục kỷ luật tích cực; giáo dục kỷ luật tích cực cho trẻ mầm non. Mời các bạn cùng tham khảo!

   67 p hiu 24/11/2023 11 0

 • Giáo trình Giáo dục kỷ luật tích cực cho trẻ mầm non: Phần 2

  Giáo trình Giáo dục kỷ luật tích cực cho trẻ mầm non: Phần 2

  Tiếp nội dung phần 1, Giáo trình Giáo dục kỷ luật tích cực cho trẻ mầm non: Phần 2 cung cấp cho người đọc những kiến thức như: Quản lý cảm xúc của người giáo viên mầm non; Những vấn đề chung về cảm xúc và quản lý cảm xúc; Quản lý cảm xúc của người giáo viên mầm non trong cơ sở giáo dục. Mời các bạn cùng tham khảo!

   51 p hiu 24/11/2023 12 0

 • Hoạt động giáo dục trẻ mầm non theo hướng trải nghiệm thiên nhiên

  Hoạt động giáo dục trẻ mầm non theo hướng trải nghiệm thiên nhiên

  Nghiên cứu "Hoạt động giáo dục trẻ mầm non theo hướng trải nghiệm thiên nhiên" phục vụ cho mục tiêu tìm hiểu một số vấn đề lý luận về hoạt động giáo dục trẻ mầm non theo hướng trải nghiệm thiên nhiên; được định hướng bởi các câu hỏi nghiên cứu: Hoạt động trải nghiệm thiên nhiên mang lại lợi ích gì cho trẻ? Khi tham gia trải nghiệm...

   6 p hiu 24/11/2023 10 0

 • Giáo dục trẻ em qua tác phẩm văn học thiếu nhi miền Nam giai đoạn 1954 - 1975

  Giáo dục trẻ em qua tác phẩm văn học thiếu nhi miền Nam giai đoạn 1954 - 1975

  Mục tiêu của nghiên cứu này mang đến những giá trị về giáo dục đạo đức như yêu quý và tôn trọng ông bà, bố mẹ, thầy cô; lòng nhân ái và xây dựng kỹ năng sống thích hợp với hoàn cảnh. Đối tượng khảo sát của nghiên cứu là các tác phẩm văn xuôi viết cho thiếu nhi trong giai đoạn 1954 – 1975 ở Miền Nam.

   6 p hiu 24/11/2023 9 0

 • Giáo dục lòng biết ơn cho trẻ mầm non: Nhìn từ một số nghiên cứu trên thế giới

  Giáo dục lòng biết ơn cho trẻ mầm non: Nhìn từ một số nghiên cứu trên thế giới

  Lòng biết ơn thuộc phạm trù cảm xúc - xã hội, là thuộc tính cá nhân quan trọng, giúp hình thành, phát triển toàn diện nhân cách của con người. Nhiều nghiên cứu cho thấy, lòng biết ơn đã xuất hiện ở trẻ mầm non. Đây là thời điểm thuận lợi để giáo dục lòng biết ơn cho trẻ với các phương thức khác nhau. Bằng...

   6 p hiu 24/11/2023 9 0

 • Một số biện pháp giáo dục kĩ năng hợp tác cho trẻ 5-6 tuổi thông qua hoạt động chắp ghép ở trường mầm non

  Một số biện pháp giáo dục kĩ năng hợp tác cho trẻ 5-6 tuổi thông qua hoạt động chắp ghép ở trường mầm non

  Bài viết đề xuất một số biện pháp giáo dục kĩ năng hợp tác cho trẻ 5-6 tuổi thông qua hoạt động chắp ghép ở trường mầm non, đồng thời trình bày tóm tắt kết quả thực nghiệm tại một số trường mầm non trên địa bàn tỉnh Quảng Nam để chứng minh tính hiệu quả của các biện pháp đã đề xuất.

   6 p hiu 24/11/2023 4 0

 • Một số biện pháp giáo dục kĩ năng tự phục vụ cho trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi ở trường mầm non

  Một số biện pháp giáo dục kĩ năng tự phục vụ cho trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi ở trường mầm non

  Trong bài viết này, sau khi đưa ra một số cơ sở lí luận về các nghiên cứu về kĩ năng tự phục vụ của trẻ trên thế giới và Việt Nam, khái niệm kĩ năng tự phục vụ và giáo dục kĩ năng tự phục vụ cho trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi, chúng tôi đề xuất một số biện pháp giáo dục kĩ năng tự phục vụ cho trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi ở trường mầm non.

   5 p hiu 24/11/2023 8 0

 • Phát triển phẩm chất và năng lực cho trẻ mầm non theo các quan điểm giáo dục hiện đại

  Phát triển phẩm chất và năng lực cho trẻ mầm non theo các quan điểm giáo dục hiện đại

  Bài viết hệ thống lại một số luận điểm mới trong sự phát triển tâm-sinh lí trẻ em lứa tuổi mầm non cũng như các quan điểm giáo dục hiện đại về phát triển phẩm chất năng lực trẻ em: phát triển năng lực bản thân - “Cái tôi bản thể”, phát triển năng lực nhận thức, phát triển năng lực cảm xúc xã hội, năng lực tổng hợp STEAM nhằm đáp...

   8 p hiu 24/11/2023 11 0

 • Biện pháp tích hợp văn hóa Huế trong hoạt động cho trẻ mầm non làm quen với tác phẩm văn học

  Biện pháp tích hợp văn hóa Huế trong hoạt động cho trẻ mầm non làm quen với tác phẩm văn học

  Nghiên cứu "Biện pháp tích hợp văn hóa Huế trong hoạt động cho trẻ mầm non làm quen với tác phẩm văn học" đề xuất một số biện pháp giáo dục tích hợp văn hóa Huế trong hoạt động cho trẻ làm quen với tác phẩm văn học nhằm giúp trẻ phát triển ngôn ngữ, năng lực cảm thụ văn chương và phát huy, khơi dậy các giá trị văn hóa truyền thống của...

   9 p hiu 24/11/2023 9 0

 • Nghiên cứu đề xuất cấu trúc năng lực thích ứng nghề của sinh viên ngành Giáo dục mầm non

  Nghiên cứu đề xuất cấu trúc năng lực thích ứng nghề của sinh viên ngành Giáo dục mầm non

  Bài viết nghiên cứu một số vấn đề lí luận về cấu trúc năng lực thích ứng nghề cho sinh viên ngành Giáo dục mầm non và đề xuất một cấu trúc năng lực thích ứng nghề phù hợp với sinh viên ngành Giáo dục mầm non, đáp ứng yêu cầu đổi mới Giáo dục mầm non trong giai đoạn mới. Đây là những căn cứ để đánh giá quá trình đào tạo và cũng là...

   6 p hiu 24/11/2023 7 0

 • Để giúp sinh viên ngành sư phạm mầm non thực hiện kì thực tập sư phạm có chất lượng

  Để giúp sinh viên ngành sư phạm mầm non thực hiện kì thực tập sư phạm có chất lượng

  Trong lịch sử giáo dục đại học Việt Nam, SP Mầm non là ngành sinh sau đẻ muộn. Sự ra đời của Khoa GD Mầm non khẳng định nhu cầu của xã hội về chất lượng dạy học bậc mầm non, là động thái khẳng định giáo viên mầm non không những thực sự được coi là một nghề, hơn thế nữa, là một nghề cần phải được coi trọng. Bài viết Để giúp sinh...

   7 p hiu 24/11/2023 6 0

 • Các yếu tố cấu thành năng lực nghề nghiệp giáo viên mầm non

  Các yếu tố cấu thành năng lực nghề nghiệp giáo viên mầm non

  Bài viết "Các yếu tố cấu thành năng lực nghề nghiệp giáo viên mầm non" đã phân tích khung năng lực nghề nghiệp giáo viên mầm non thông qua cuộc khảo sát 242 đáp viên gồm giảng viên, quản lí tuyển dụng, giáo viên mầm non và phụ huynh. Khung năng lực nghề nghiệp được xây dựng dựa vào cơ sở lí thuyết về năng lực, lược khảo các nghiên cứu liên...

   7 p hiu 24/11/2023 7 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số

Hổ trợ trực tuyến

Yahoo Messenger

Trương Minh Hoài

Email: hoaitm@hiu.vn

ĐT: 0938084083

getDocumentFilter3 p_strSchoolCode=hbu
getDocumentFilter3 strKey=LIBTAILIEU2_LIST_FILTERhbu285420vi