Bài giảng An ninh mạng: Bài 2 - Bùi Trọng Tùng

Bài giảng An ninh mạng - Bài 2: Các hệ mật mã. Những nội dung chính được trình bày trong chương này: Mật mã là gì? xây dựng mô hình (mật mã khóa đối xứng), một số nguyên lý chung của các hệ mật mã, lý thuyết Shannon, hệ mật mã khóa đối xứng, thám mã, mật mã dòng (stream cipher), những hạn chế của mật mã khóa đối xứng,…