• Giáo trình Tâm lý học ứng dụng trong kinh doanh - ThS. Nguyễn Võ Huệ Anh

  Giáo trình Tâm lý học ứng dụng trong kinh doanh - ThS. Nguyễn Võ Huệ Anh

  Tâm lý học ứng dụng trong kinh doanh cung cấp cho người học những kiến thức như: Những vấn đề chung của tâm lý học; Các hiện tượng tâm lý cá nhân; Các hiện tượng tâm lý xã hội; Ứng dụng tâm lý học trong lao động, sản xuất và quản trị;...Mời các bạn cùng tham khảo!

   150 p hiu 27/07/2021 107 1

 • Ebook 1001 kinh nghiệm thành đạt

  Ebook 1001 kinh nghiệm thành đạt

  "Ebook 1001 kinh nghiệm thành đạt" với các nội dung: phát huy mọi tiềm năng mình có để vượt hơn người khác trong mọi lĩnh vực; đặt mục tiêu cho hoạt động của mình; cách tạo ra sức mạnh bằng niềm tin; làm thế nào để đạt được thành công một cách dễ dàng hơn; làm thế nào để thoát khỏi bế tắc; cách kiểm soát tình cảm của mình; các phương...

   149 p hiu 29/06/2021 91 0

 • Ebook Thành công nhờ quản lý: Phần 2

  Ebook Thành công nhờ quản lý: Phần 2

  Phần 2 Ebook Thành công nhờ quản lý cung cấp cho người đọc các nội dung: Phân tích thị trường tăng cường khả năng nắm bắt và kiểm soát thị trường, theo đuổi tính ưu việt, thành công nhờ quản lý. Mời các bạn cùng tham khảo.

   191 p hiu 30/06/2020 239 34

 • Ebook Thành công nhờ quản lý: Phần 1

  Ebook Thành công nhờ quản lý: Phần 1

  Ebook Thành công nhờ quản lý: Phần 1 cung cấp cho người đọc các nội dung: Phân tích phán đoán, nâng cao khả năng hoạch định chiến lược, nhận biết ưu thế, tạo ra yếu tố cạnh tranh. Mời các bạn cùng tham khảo.

   166 p hiu 30/06/2020 216 14

 • Ebook Vai trò con người trong quản lý doanh nghiệp: Phần 1

  Ebook Vai trò con người trong quản lý doanh nghiệp: Phần 1

  Phần 1 cuốn sách "Vai trò con người trong quản lý doanh nghiệp" cung cấp cho người học một số kiến thức: Nhận thực đúng về khoa học quản lý và bản chất của quản lý, quá trình phát triển của lý luận quản lý. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   53 p hiu 30/06/2020 197 11

 • Ebook Vai trò con người trong quản lý doanh nghiệp: Phần 2

  Ebook Vai trò con người trong quản lý doanh nghiệp: Phần 2

  Phần 2 cuốn sách "Vai trò con người trong quản lý doanh nghiệp" cung cấp cho người học một số kiến thức: Nhân tố có người trong quản lý và phát triển kinh tế ở nước ta hiện nay, phong cách quản lý của một số công ty. Mời các bạn cùng tham khảo.

   87 p hiu 30/06/2020 142 9

 • Ebook Vai trò của người giám đốc doanh nghiệp trong nền kinh tế Việt Nam: Phần 1

  Ebook Vai trò của người giám đốc doanh nghiệp trong nền kinh tế Việt Nam: Phần 1

  Phần 1 cuốn "Vai trò của giám đốc doanh nghiệp trong nền kinh tế Việt Nam" giúp người đọc tìm hiểu các hoạt động của doanh nghiệp trong thời kỳ đổi mới của nền kinh tế Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   85 p hiu 30/06/2020 127 4

 • Ebook Vai trò của người giám đốc doanh nghiệp trong nền kinh tế Việt Nam: Phần 2

  Ebook Vai trò của người giám đốc doanh nghiệp trong nền kinh tế Việt Nam: Phần 2

  Phần 2 cuốn "Vai trò của giám đốc doanh nghiệp trong nền kinh tế Việt Nam" cung cấp cho người đọc các kiến thức: Doanh nhân - Nguồn nhân lực bậc cao trong quản lý doanh nghiệp - Vai trò khó tahy thế, vấn đề đào tạo nghề giám đốc điều hành doanh nghiệp,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   120 p hiu 30/06/2020 133 6

 • Bài giảng học phần Marketing tới khách hàng tổ chức: Chương 6 - TS. Phạm Văn Tuấn

  Bài giảng học phần Marketing tới khách hàng tổ chức: Chương 6 - TS. Phạm Văn Tuấn

  Bài giảng "Marketing tới khách hàng tổ chức - Chương 6: Quyết định kênh phân phối" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái quát về kênh phân phối, các kiểu kênh phân phối, xây dựng và quản lý kênh, phân phối sản phẩm vật chất. Mời các bạn cùng tham khảo.

   8 p hiu 30/06/2020 191 6

 • Bài giảng học phần Marketing tới khách hàng tổ chức: Chương 3 - TS. Phạm Văn Tuấn

  Bài giảng học phần Marketing tới khách hàng tổ chức: Chương 3 - TS. Phạm Văn Tuấn

  Nội dung của chương này sẽ cung cấp cơ sở xác lập chiến lược nhằm giúp xác định khách hàng mục tiêu thông qua các tiêu thức phân đoạn cũng như các phương pháp phân đoạn vĩ mô hay vi mô. Đồng thời sẽ hình dung sáu bước của tiến trình phân đoạn khác so với thị trường tiêu dùng.

   9 p hiu 30/06/2020 158 5

 • Bài giảng học phần Marketing tới khách hàng tổ chức: Chương 4 - TS. Phạm Văn Tuấn

  Bài giảng học phần Marketing tới khách hàng tổ chức: Chương 4 - TS. Phạm Văn Tuấn

  Bài giảng "Marketing tới khách hàng tổ chức - Chương 4: Quyết định sản phẩm" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái quát về chính sách sản phẩm trong marketing tới khách hàng tổ chức, các quyết định sản phẩm trong marketing tới khách hàng tổ chức, chiến lược phát triển sản phẩm mới.

   18 p hiu 30/06/2020 147 7

 • Bài giảng học phần Marketing tới khách hàng tổ chức: Chương 1 - TS. Phạm Văn Tuấn

  Bài giảng học phần Marketing tới khách hàng tổ chức: Chương 1 - TS. Phạm Văn Tuấn

  Bài giảng "Marketing tới khách hàng tổ chức - Chương 1: Tổng quan về marketing tới khách hàng tổ chức" cung cấp cho người học các kiến thức: Tổng quan về hoạt động marketing tới khách hàng tổ chức, sự phân loại sản phẩm và dịch vụ trong marketing tới khách hàng tổ chức, quản trị marketing tới khách hàng tổ chức. Mời các bạn cùng tham khảo.

   8 p hiu 30/06/2020 153 5

Hướng dẫn khai thác thư viện số

Hổ trợ trực tuyến

Yahoo Messenger

Trương Minh Hoài

Email: hoaitm@hiu.vn

ĐT: 0938084083