• Ebook Sổ tay Luật sư (Tập 3: Kỹ năng hành nghề luật sư tư vấn trong lĩnh vực đầu tư, kinh doanh, thương mại): Phần 2

  Ebook Sổ tay Luật sư (Tập 3: Kỹ năng hành nghề luật sư tư vấn trong lĩnh vực đầu tư, kinh doanh, thương mại): Phần 2

  Ebook Sổ tay Luật sư (Tập 3: Kỹ năng hành nghề luật sư tư vấn trong lĩnh vực đầu tư, kinh doanh, thương mại): Phần 2 với các kiến thức về tư vấn lĩnh vực xây dựng; tư vấn lĩnh vực lao động; tư vấn hợp đồng tín dụng quốc tế - các điều khoản chính; tư vấn quyền sở hữu trí tuệ; tư vấn hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế; tư vấn các biện...

   274 p hiu 25/08/2021 61 0

 • Ebook Sổ tay Luật sư (Tập 3: Kỹ năng hành nghề luật sư tư vấn trong lĩnh vực đầu tư, kinh doanh, thương mại): Phần 1

  Ebook Sổ tay Luật sư (Tập 3: Kỹ năng hành nghề luật sư tư vấn trong lĩnh vực đầu tư, kinh doanh, thương mại): Phần 1

  Sổ tay Luật sư – Tập 3: Kỹ năng hành nghề luật sư tư vấn trong lĩnh vực đầu tư, kinh doanh, thương mại (Phần 1) với mục tiêu cung cấp đến các bạn những kiến thức về giới thiệu các kỹ năng chuyên sâu về tư vấn; tư vấn hoạt động đầu tư; tư vấn thành lập doanh nghiệp; tư vấn mua bán doanh nghiệp; tư vấn lĩnh vực bất động sản.

   206 p hiu 25/08/2021 61 0

 • Ebook Sổ tay Luật sư (Tập 2: Kỹ năng hành nghề luật sư trong tố tụng hình sự, hành chính, dân sự): Phần 2

  Ebook Sổ tay Luật sư (Tập 2: Kỹ năng hành nghề luật sư trong tố tụng hình sự, hành chính, dân sự): Phần 2

  "Sổ tay Luật sư – Tập 2: Kỹ năng hành nghề luật sư trong tố tụng hình sự, hành chính, dân sự (Phần 2)" tiếp nối phần 1 với các kiến thức kỹ năng hành nghề luật sư trong một số vụ án dân sự cụ thể.

   148 p hiu 25/08/2021 52 2

 • Ebook Sổ tay Luật sư (Tập 2: Kỹ năng hành nghề luật sư trong tố tụng hình sự, hành chính, dân sự): Phần 1

  Ebook Sổ tay Luật sư (Tập 2: Kỹ năng hành nghề luật sư trong tố tụng hình sự, hành chính, dân sự): Phần 1

  Ebook Sổ tay Luật sư (Tập 2: Kỹ năng hành nghề luật sư trong tố tụng hình sự, hành chính, dân sự): Phần 1 cung cấp đến các bạn với những kiến thức bao gồm kỹ năng hành nghề luật sư trong tố tụng hình kỹ năng hành nghề luật sư trong tố tụng dân sự sự; kỹ năng hành nghề luật sư trong tố tụng hành chính.

   256 p hiu 25/08/2021 65 4

 • Bài giảng Luật hôn nhân và gia đình: Bài 8 - TS. Bùi Quang Xuân

  Bài giảng Luật hôn nhân và gia đình: Bài 8 - TS. Bùi Quang Xuân

  "Bài giảng Luật hôn nhân và gia đình - Bài 8: Quan hệ hôn nhân gia đình có yếu tố nước ngoài" được biên soạn nhằm trình bày khái quát về quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài; quan hệ hôn nhân có yếu tố nước ngoài; quan hệ gia đình có yếu tố nước ngoài.

   63 p hiu 26/04/2021 63 0

 • Bài giảng Luật hôn nhân và gia đình: Bài 7 - TS. Bùi Quang Xuân

  Bài giảng Luật hôn nhân và gia đình: Bài 7 - TS. Bùi Quang Xuân

  "Bài giảng Luật hôn nhân và gia đình - Bài 6: Chấm dứt hôn nhân Luật Hôn nhân và gia đình" được biên soạn nhằm cung cấp đến người học về chấm dứt hôn nhân; khái niệm ly hôn; chấm dứt hôn nhân do một bên vợ hoặc chồng chết, chấm dứt hôn nhân do tòa án tuyên bố vợ, chồng chết, chấm dứt hôn nhân do ly hôn.

   81 p hiu 26/04/2021 57 1

 • Bài giảng Luật hôn nhân và gia đình: Bài 6 - TS. Bùi Quang Xuân

  Bài giảng Luật hôn nhân và gia đình: Bài 6 - TS. Bùi Quang Xuân

  "Bài giảng Luật hôn nhân và gia đình - Bài 6: Nghĩa vụ cấp dưỡng giữa các thành viên trong gia đình" được biên soạn gồm 4 nội dung đó là khái niệm cấp dưỡng; mức cấp dưỡng và phương thức cấp dưỡng; các trường hợp cấp dưỡng; chấm dứt nghĩa vụ cấp dưỡng.

   25 p hiu 26/04/2021 63 0

 • Bài giảng Luật hôn nhân và gia đình: Bài 4 - TS. Bùi Quang Xuân

  Bài giảng Luật hôn nhân và gia đình: Bài 4 - TS. Bùi Quang Xuân

  "Bài giảng Luật hôn nhân và gia đình - Bài 4: Quan hệ giữa cha mẹ - con" giúp các bạn nắm được các kiến thức về căn cứ làm phát sinh quan hệ pháp luật giữa cha mẹ và con; xác định cha, mẹ, con ngoài giá thú; xác định cha mẹ trong trường hợp sinh con bằng kỹ thuật hỗ trợ sinh sản; quyền và nghĩa vụ của người mang thai hộ vì mục đích nhân đạo;...

   58 p hiu 26/04/2021 47 0

 • Bài giảng Luật hôn nhân và gia đình: Bài 3 - TS. Bùi Quang Xuân

  Bài giảng Luật hôn nhân và gia đình: Bài 3 - TS. Bùi Quang Xuân

  "Bài giảng Luật hôn nhân và gia đình - Bài 3: Kết Hôn trong Luật hôn nhân và gia đình" được biên soạn nhằm thông tin đến các bạn về khái niệm kết hôn; điều kiện kết hôn; tuổi kết hôn; lợi ích của việc kết hôn trước 30 tuổi; ý nghĩa của điều kiện kết hôn; đăng ký kết hôn; trình tự thủ tục đăng ký kết hôn; thẩm quyền đăng ký kết hôn;...

   62 p hiu 26/04/2021 44 0

 • Bài giảng Luật hôn nhân và gia đình: Bài 2 - TS. Bùi Quang Xuân

  Bài giảng Luật hôn nhân và gia đình: Bài 2 - TS. Bùi Quang Xuân

  "Bài giảng Luật hôn nhân và gia đình - Bài 2: Quan hệ pháp luật hôn nhân và gia đình" tìm hiểu đặc điển của quan hệ pháp luật hôn nhân và gia đình; các yếu tố cấu thành quan hệ pháp luật hôn nhân gia đình; thực hiện vàn bảo vệ hôn nhân gia đình; căn cứ phát sinh, thay đổi, chấm dứt, phục hồi quan hệ pháp luật hôn nhân gia đình...

   38 p hiu 26/04/2021 50 0

 • Bài giảng Luật hôn nhân và gia đình: Bài 1 - TS. Bùi Quang Xuân

  Bài giảng Luật hôn nhân và gia đình: Bài 1 - TS. Bùi Quang Xuân

  "Bài giảng Luật hôn nhân và gia đình - Bài 1: Khái quát luật hôn nhận và gia đình" trình bày khái niệm Luật Hôn nhân và gia đình; khái niệm hôn nhân, mục tiêu của hôn nhân, đặc điểm của hôn nhân; đối tượng điều chỉnh của Luật Hôn nhân và gia đình; phương pháp điều chỉnh của Luật Hôn nhân và gia đình.

   72 p hiu 26/04/2021 62 0

 • 182 câu trong 600 câu hỏi Luật Giao thông đường bộ

  182 câu trong 600 câu hỏi Luật Giao thông đường bộ

  "182 câu trong 600 câu hỏi Luật Giao thông đường bộ" được biên soạn với mục tiêu giúp các bạn nắm được các kiến thức đối với biển báo giao thông, hỗ trợ trong quá trình ôn thi, nâng cao kiến thức về luật giao thông.

   186 p hiu 26/04/2021 48 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số

Hổ trợ trực tuyến

Yahoo Messenger

Trương Minh Hoài

Email: hoaitm@hiu.vn

ĐT: 0938084083