• Bài giảng Nghiệp cụ ngân hàng thương mại: Chương 2 - Phạm Hoàng Ân

  Bài giảng Nghiệp cụ ngân hàng thương mại: Chương 2 - Phạm Hoàng Ân

  Bài giảng "Nghiệp cụ ngân hàng thương mại - Chương 2: Nghiệp vụ huy động vốn" cung cấp cho người học các kiến thức về Vốn tự có, vốn huy động, hoạt động huy động vốn, vốn đi vay, nguồn vốn khác,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   7 p hiu 26/05/2019 22 0

 • Bài giảng Nghiệp cụ ngân hàng thương mại: Chương 3 - Phạm Hoàng Ân

  Bài giảng Nghiệp cụ ngân hàng thương mại: Chương 3 - Phạm Hoàng Ân

  Bài giảng "Nghiệp cụ ngân hàng thương mại - Chương 3: Nghiệp vụ tín dụng ngân ngắn hạn của ngân hàng thương mại" cung cấp cho người học các kiến thức: Những vấn đề chung về tín dụng ngắn hạn, đảm bảo tín dụng, kỹ thuật cấp tín dụng,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   6 p hiu 26/05/2019 25 0

 • Bài giảng Nghiệp cụ ngân hàng thương mại: Chương 4 - Phạm Hoàng Ân

  Bài giảng Nghiệp cụ ngân hàng thương mại: Chương 4 - Phạm Hoàng Ân

  Bài giảng "Nghiệp cụ ngân hàng thương mại - Chương 4: Tín dụng trung và dài hạn" trình bày các kiến thức cơ bản về nghiệp vụ trung và dài hạn, hoàn trả nợ gốc và lãi vay đúng hạn, kỹ thuật cho vay trung và dài hạn,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   10 p hiu 26/05/2019 21 0

 • Bài giảng Nghiệp cụ ngân hàng thương mại: Chương 1 - Phạm Hoàng Ân

  Bài giảng Nghiệp cụ ngân hàng thương mại: Chương 1 - Phạm Hoàng Ân

  Bài giảng "Nghiệp cụ ngân hàng thương mại - Chương 1: Tổng quan về ngân hàng thương mại" trình bày các khái niệm: Chức năng của ngân hàng thương mại; hệ thống ngân hàng thương mại, cơ cấu tổ chức bộ máy, vai trò của ngân hàng thương mại,... Mời các bận cùng tham khảo.

   10 p hiu 26/05/2019 20 0

 • Bài giảng Tiền tệ - Chương 2: Tài chính - Tiền tệ

  Bài giảng Tiền tệ - Chương 2: Tài chính - Tiền tệ

  Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Tài chính tiền tệ, lịch sử ra đời, phát triển của tiền tệ, chức năng của tiền tệ, cung cầu tiền tệ,... Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng.

   62 p hiu 26/05/2019 25 0

 • Bài giảng Tiền tệ - Chương 4: Thị trường tài chính

  Bài giảng Tiền tệ - Chương 4: Thị trường tài chính

  Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Thị trường tiền tệ, thị trường vốn, vai trò của thị trường tài chính, phân loại thị trường tài chính,... Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng.

   27 p hiu 26/05/2019 22 0

 • Bài giảng Tiền tệ - Chương 3: Các định chế tài chính trung gian

  Bài giảng Tiền tệ - Chương 3: Các định chế tài chính trung gian

  Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Các định chế tài chính trung gian, đặc điểm định chế tài chính trung gian, vai trò định chế tài chính trung gian, chu chuyển vốn,... Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội...

   51 p hiu 26/05/2019 23 0

 • Bài giảng Tiền tệ - Chương 5: Ngân hàng thương mại

  Bài giảng Tiền tệ - Chương 5: Ngân hàng thương mại

  Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Ngân hàng thương mại, bản chất ngân hàng thương mại, chức năng ngân hàng thương mại, quản lý sử dụng vốn gân hàng thương mại,... Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội...

   28 p hiu 26/05/2019 19 0

 • Bài giảng Tiền tệ - Chương 6: Ngân hàng trung ương

  Bài giảng Tiền tệ - Chương 6: Ngân hàng trung ương

  Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Mô hình tổ chức ngân hàng trung ương, chức năng ngân hàng trung ương, chính sách tiền tệ, công cụ thực thi chính sách tiền tệ,... Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung...

   24 p hiu 26/05/2019 22 0

 • Tác động của hoạt động kinh doanh ngân hàng đến tăng trưởng kinh tế tại Việt Nam

  Tác động của hoạt động kinh doanh ngân hàng đến tăng trưởng kinh tế tại Việt Nam

  Bài viết phân tích tác động của hoạt động kinh doanh ngân hàng đối với tăng trưởng kinh tế tại VN. Dữ liệu sử dụng được lấy từ Data bank scope, World Development Indicators và báo cáo thường niên của các ngân hàng thương mại (NHTM) VN giai đoạn từ năm 1999 – 2012. Bài viết sử dụng mô hình hồi quy với dữ liệu bảng không cân bằng (unbalanced panel data).

   9 p hiu 26/05/2019 19 0

 • Các yếu tố ảnh hưởng đến thanh khoản của các ngân hàng thương mại Việt Nam

  Các yếu tố ảnh hưởng đến thanh khoản của các ngân hàng thương mại Việt Nam

  Nghiên cứu dùng mẫu của 37 ngân hàng thương mại VN (Gồm NHTMCP, NHTMNN, NHLD) với phương pháp nghiên cứu định lượng trong giai đoạn 2006-2011. Qua phân tích thống kê, tương quan và hồi quy dữ liệu bảng không cân xứng với hiệu ứng Fixed Effect, nghiên cứu đã tìm thấy sự tác động của một số yếu tố đến khả năng thanh khoản...

   18 p hiu 26/05/2019 22 0

 • Phát triển cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam

  Phát triển cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam

  Mục tiêu của nghiên cứu này là đánh giá khái quát thực trạng hoạt động cho vay tiêu dùng tại Agribank trong thời gian qua, đồng thời đề ra một số giải pháp nhằm phát triển dịch vụ này trong thời gian tới.

   7 p hiu 26/05/2019 18 0Hướng dẫn khai thác thư viện số

Hổ trợ trực tuyến

Yahoo Messenger

Trương Minh Hoài

Email: hoaitm@hiu.vn

ĐT: 0938084083