• Ebook Lý thuyết tổng quát về việc làm lãi suất tiền tệ: Phần 2

  Ebook Lý thuyết tổng quát về việc làm lãi suất tiền tệ: Phần 2

  "Ebook Lý thuyết tổng quát về việc làm lãi suất tiền tệ: Phần 2" được nối tiếp phần 1 trình bày hiệu suất biên của vốn; lý thuyết tổng quát về lãi suất; lý thuyết cổ điển về lãi suất; động cơ tâm lý và động cơ kinh doanh đối với chuyển hoán; những nhận xét khác nhau về bản chất của vốn; những thuộc tính cơ bản của lãi suất và...

   416 p hiu 29/06/2021 73 2

 • Ebook Lý thuyết tổng quát về việc làm lãi suất tiền tệ: Phần 1

  Ebook Lý thuyết tổng quát về việc làm lãi suất tiền tệ: Phần 1

  "Ebook Lý thuyết tổng quát về việc làm lãi suất tiền tệ: Phần 1" được biên soạn nhằm giới thiệu đến các bạn kiến thức về lý thuyết tổng quát; những định đề của kinh tế học cổ điển; nguyên lý cầu thực tế; chọn các đơn vị; dự kiến khi quyết định sản lượng và việc làm; xét thêm về ý nghĩa của tiết kiệm và đầu tư; khuynh hướng...

   226 p hiu 29/06/2021 83 2

 • Bài giảng Ngân hàng thương mại 2: Bài 5 - ThS. Nguyễn Thành Trung

  Bài giảng Ngân hàng thương mại 2: Bài 5 - ThS. Nguyễn Thành Trung

  "Bài giảng Ngân hàng thương mại 2 - Bài 5: Phân tích kết quả kinh doanh của ngân hàng thương mại" sau khi học bài này người học trình bày được các khái niệm phân tích kết quả kinh doanh; phân tích được những chỉ tiêu kết quả kinh doanh chính yếu; so sánh được những chỉ tiêu giữa các ngân hàng.

   34 p hiu 26/03/2021 81 10

 • Bài giảng Ngân hàng thương mại 2: Bài 4 - TS. Đỗ Hoài Linh

  Bài giảng Ngân hàng thương mại 2: Bài 4 - TS. Đỗ Hoài Linh

  "Bài giảng Ngân hàng thương mại 2 - Bài 4: Quản lý vốn chủ sở hữu" thông tin đến các bạn sinh viên kiến thức về nội dung và vai trò của các khoản mục của vốn chủ sở hữu; các cách thức để đảm bảo hiệu quả hoạt động của vốn chủ sở hữu; những tác động của các chính sách vĩ mô đến ngân hàng thông qua các khoản mục của vốn chủ sở...

   27 p hiu 26/03/2021 102 10

 • Bài giảng Ngân hàng thương mại 2: Bài 3 - ThS. Lê Phong Châu

  Bài giảng Ngân hàng thương mại 2: Bài 3 - ThS. Lê Phong Châu

  "Bài giảng Ngân hàng thương mại 2 - Bài 3: Quản lý rủi ro tín dụng" được biên soạn gồm các kiến thức khái niệm về quản lý rủi ro tín dụng; mục tiêu quản lý rủi ro tín dụng; nội dung quản lý rủi ro tín dụng.

   38 p hiu 26/03/2021 75 10

 • Bài giảng Ngân hàng thương mại 2: Bài 2 - ThS. Trần Phước Huy

  Bài giảng Ngân hàng thương mại 2: Bài 2 - ThS. Trần Phước Huy

  Mời các bạn cùng tham khảo "Bài giảng Ngân hàng thương mại 2 - Bài 2: Rủi ro tín dụng" để nắm chi tiết kiến thức về khái niệm và bản chất của rủi ro tín dụng; nguyên nhân gây ra rủi ro tín dụng; tác động của rủi ro tín dụng.

   21 p hiu 26/03/2021 66 7

 • Bài giảng Ngân hàng thương mại 2: Bài 1 - TS. Lê Thanh Tâm

  Bài giảng Ngân hàng thương mại 2: Bài 1 - TS. Lê Thanh Tâm

  "Bài giảng Ngân hàng thương mại 2 - Bài 1: Rủi ro và quản lý rủi ro trong hoạt động kinh doanh của ngân hàng thương mại" cung cấp đến người học kiến thức tổng quan về rủi ro, quản lý rủi ro nhất định khi có một hoạt động nào trong ngân hàng.

   40 p hiu 26/03/2021 79 5

 • Ebook Những công cụ thiết yếu trong phân tích kỹ thuật thị trường tài chính

  Ebook Những công cụ thiết yếu trong phân tích kỹ thuật thị trường tài chính

  Những công cụ thiết yếu trong phân tích kỹ thuật thị trường tài chính - James chen" đưa ra những hướng dẫn dễ hiểu những phương pháp cơ bản trong phân tích kỹ thuật. Mời các bạn tham khảo!

   272 p hiu 25/02/2021 88 16

 • Bài giảng Tài chính quốc tế 1 – Bài 6: Nợ nước ngoài và khủng hoảng nợ nước ngoài

  Bài giảng Tài chính quốc tế 1 – Bài 6: Nợ nước ngoài và khủng hoảng nợ nước ngoài

  "Bài giảng Tài chính quốc tế 1 – Bài 6: Nợ nước ngoài và khủng hoảng nợ nước ngoài" cung cấp các kiến thức về đặc trưng của các nước đang và kém phát triển; các hình thức thu hút vốn nước ngoài; nợ nước ngoài; khủng hoảng nợ nước ngoài; nợ nước ngoài của Việt Nam.

   47 p hiu 27/11/2020 98 8

 • Bài giảng Tài chính quốc tế 1 - Bài 5: Thị trường vốn quốc tế

  Bài giảng Tài chính quốc tế 1 - Bài 5: Thị trường vốn quốc tế

  "Bài giảng Tài chính quốc tế 1 - Bài 5: Thị trường vốn quốc tế" giúp người học nắm được các kiến thức khái quát về thị trường vốn quốc tế; thị trường trái phiếu quốc tế; thị trường cổ phiếu quốc tế. Mời các bạn cùng tham khảo bài giảng để nắm chi tiết hơn nội dung kiến thức, phục vụ cho học tập.

   43 p hiu 27/11/2020 98 12

 • Bài giảng Tài chính quốc tế 1 - Bài 4: Thị trường ngoại hối

  Bài giảng Tài chính quốc tế 1 - Bài 4: Thị trường ngoại hối

  Mời các bạn cùng tham khảo "Bài giảng Tài chính quốc tế 1 - Bài 4: Thị trường ngoại hối" để nắm chi tiết nội dung kiến thức về thị trường ngoại hối; nghiệp vụ trên thị trường giao ngay; nghiệp vụ phái sinh.

   50 p hiu 27/11/2020 88 7

 • Bài giảng Tài chính quốc tế 1 - Bài 3: Những vấn đề cơ bản về tỷ giá

  Bài giảng Tài chính quốc tế 1 - Bài 3: Những vấn đề cơ bản về tỷ giá

  "Bài giảng Tài chính quốc tế - Bài 3: Những vấn đề cơ bản về tỷ giá" thông tin đến các bạn với các nội dung tổng quan về tỷ giá; các chế độ tỷ giá trong lịch sử; các nhân tố tác động đến tỷ giá; chính sách tỷ giá; câu hỏi nghiên cứu, thảo luận và bài tập.

   36 p hiu 27/11/2020 94 8

Hướng dẫn khai thác thư viện số

Hổ trợ trực tuyến

Yahoo Messenger

Trương Minh Hoài

Email: hoaitm@hiu.vn

ĐT: 0938084083