• Luận văn thạc sĩ: Quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thinh Vượng (VPBank)

  Luận văn thạc sĩ: Quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thinh Vượng (VPBank)

  Đề tài nghiên cứu "Quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng" được thực hiện trong vòng 6 tháng với mục tiêu phân tích đánh giá thực trạng của NH VPBank từ đó chỉ ra những hạn chế trong hoạt động...

   15 p hiu 14/05/2018 2 0

 • Luận văn thạc sĩ: Nâng cao chất lượng dịch vụ công ngành thuế tại Chi cục thuế Thành phố Hồ Chí Minh

  Luận văn thạc sĩ: Nâng cao chất lượng dịch vụ công ngành thuế tại Chi cục thuế Thành phố Hồ Chí Minh

  Đề tài nghiên cứu được thực hiện dựa vào sự đánh giá của người nộp thuế tại TP.HCM nhằm phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng dịch vụ công tại Cục Thuế TP.HCM...

   15 p hiu 14/05/2018 5 2

 • Luận văn thạc sĩ: Tác động của cấu trúc vốn, quy mô doanh nghiệp và cấu trúc tài sản đến khả năng sinh lời của các doanh nghiệp niêm yết trên cơ sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

  Luận văn thạc sĩ: Tác động của cấu trúc vốn, quy mô doanh nghiệp và cấu trúc tài sản đến khả năng sinh lời của các doanh nghiệp niêm yết trên cơ sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

  Đề tài nghiên cứu tác động của cấu trúc vốn, quy mô doanh nghiệp và cấu trúc tài sản đến khả năng sinh lợi của doanh nghiệp phi tài chính niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chính Minh

   15 p hiu 11/05/2018 3 0

 • Luận văn thạc sĩ: Tác động của phá giá tiền tệ đến hoạt động xuất khẩu của Việt Nam

  Luận văn thạc sĩ: Tác động của phá giá tiền tệ đến hoạt động xuất khẩu của Việt Nam

  Phá giá tiền tệ được xem là một trong những cách giúp một quốc gia có thể kích thích nền kinh tế tăng trưởng sau khi bị lâm vào suy thoái thông qua việc kích thích hoạt động xuất khẩu tăng trưởng nhanh hơn nhờ ưu thế của...

   15 p hiu 11/05/2018 4 0

 • Ebook Warren Buffett - Đầu tư như một cô gái: Phần 2

  Ebook Warren Buffett - Đầu tư như một cô gái: Phần 2

  Nội dung phần 2 của ebook "Warren Buffett - Đầu tư như một cô gái" phân tích những điều quyết định thành công của bạn trên cương vị một nhà đầu tư: Tiếp nhận ảnh hưởng của phái nữ, duy trì kết quả liên tục, nhất quán, coi trọng con người và các mối quan hệ, hãy hỏi các bậc thầy, hành động công bằng và có đạo đức, 101 nguyên tắc đầu tư...

   62 p hiu 31/01/2018 92 0

 • Ebook Warren Buffett - Đầu tư như một cô gái: Phần 1

  Ebook Warren Buffett - Đầu tư như một cô gái: Phần 1

  Nội dung phần 1 của ebook "Warren Buffett - Đầu tư như một cô gái" phân tích những điều quyết định thành công của bạn trên cương vị một nhà đầu tư: Sự quan trọng của khí chất, khoa học ẩn sau con gái, giới thiệu nhanh về “Thánh nhân”, giao dịch ít, kiếm nhiều, kiểm soát sự tự tin thái quá, tránh rủi ro, tập trung vào mặt tích cực của sự bi...

   61 p hiu 31/01/2018 90 0

 • Ebook Sách lược đầu tư của Warren Buffett: Phần 2

  Ebook Sách lược đầu tư của Warren Buffett: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 của ebook "Sách lược đầu tư của Warren Buffett" trình bày về việc tuân thủ các giá trị đầu tư, nắm giữ dài hạn cổ phiếu có chất lượng, chiến lược điều hành của Buffett, Buffett dạy cho bạn cách đọc báo cáo tài chính và năm dự án đầu tư kinh điển của Buffett.

   76 p hiu 31/01/2018 31 0

 • Ebook Sách lược đầu tư của Warren Buffett: Phần 1

  Ebook Sách lược đầu tư của Warren Buffett: Phần 1

  Nội dung phần 1 của ebook "Sách lược đầu tư của Warren Buffett" trình bày về câu chuyện thần thoại Omaha, chia sẻ những tinh hoa trong tư tưởng của Buffett, chiến lược đầu tư tập trung của Buffett.

   70 p hiu 31/01/2018 91 0

 • Ebook Luật của Warren Buffett: Phần 2

  Ebook Luật của Warren Buffett: Phần 2

  Cuốn ebook "Luật của Warren Buffett" truyền tải những bức thư gửi thành viên góp vốn và những kiến thức uyên thâm bên trong nó, bao gồm những nguyên tắc nền tảng như chiến lược đa dạng hóa khác người của ông, sự tán dương gần tới ngưỡng tôn thờ mà ông dành cho lãi kép, và quá trình ra quyết định thận trọng, đi ngược với lối tư duy thông...

   157 p hiu 31/01/2018 91 0

 • Ebook Luật của Warren Buffett: Phần 1

  Ebook Luật của Warren Buffett: Phần 1

  Cuốn ebook "Luật của Warren Buffett" truyền tải những bức thư gửi thành viên góp vốn và những kiến thức uyên thâm bên trong nó, bao gồm những nguyên tắc nền tảng như chiến lược đa dạng hóa khác người của ông, sự tán dương gần tới ngưỡng tôn thờ mà ông dành cho lãi kép, và quá trình ra quyết định thận trọng, đi ngược với lối tư duy thông...

   114 p hiu 31/01/2018 39 0

 • Ebook Nhà đầu tư thông minh - Warren E. Buffet

  Ebook Nhà đầu tư thông minh - Warren E. Buffet

  Ebook Nhà đầu tư thông minh của Warren E. Buffet phần lớn trọng tâm được đặt vào các nguyên tắc đầu tư và thái độ của nhà đầu tư. Đồng thời cung cấp một số so sánh súc tích về những chứng khoán nhất định, để nhấn mạnh một cách cụ thể những yếu tố quan trọng liên quan tới các lựa chọn cụ thể trong cổ phiếu thường.

   520 p hiu 31/01/2018 95 0

 • Ebook Hướng dẫn tham gia thị trường chứng khoán - Trần Minh Kiệt biên soạn

  Ebook Hướng dẫn tham gia thị trường chứng khoán - Trần Minh Kiệt biên soạn

  "Hướng dẫn tham gia thị trường chứng khoán" do NXB Lao động - Xã hội phát hành có kết cấu nội dung gồm 3 chương: Chương 1 - Thị trường chứng khoán; Chương 2 - Kiến thức về chứng khoán; Chương 3 - Làm giàu từ chứng khoán. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết tài liệu.

   392 p hiu 31/01/2018 83 0Hướng dẫn khai thác thư viện số

Hổ trợ trực tuyến

Yahoo Messenger

Trương Minh Hoài

Email: hoaitm@hbu.edu.vn

ĐT: 0938084083