• Thực trạng và giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác kiểm toán nội bộ tại công ty tnhh NASTEEL VINA

  Thực trạng và giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác kiểm toán nội bộ tại công ty tnhh NASTEEL VINA

  Kiểm toán nội bộ (KTNB) là một bộ phận độc lập được thiết lập trong đơn vị tiến hành công việc kiểm tra, đánh giá và đưa ra các đề xuất về chất lượng hoạt động cần được kiểm toán phục vụ yêu cầu quản trị nội bộ đơn vị.

   6 p hiu 24/02/2019 6 0

 • Tiếp cận tổng thể và đa chiều về hệ thống thông tin kế toán - Huỳnh Thị Hồng Hạnh, Nguyễn Mạnh Toàn

  Tiếp cận tổng thể và đa chiều về hệ thống thông tin kế toán - Huỳnh Thị Hồng Hạnh, Nguyễn Mạnh Toàn

  Tiếp cận tổng thể và đa chiều về hệ thống thông tin kế toán tổng hợp và hệ thống hóa các nghiên cứu trong và ngoài nước về hệ thống thông tin kế toán (HTTTKT) trên sáu cách tiếp cận khác nhau. Đồng thời với việc nhận diện từng cách tiếp cận xét cả lý luận và thực tiễn, bài viết cũng đưa ra những hạn chế trong việc tiếp cận HTTTKT chỉ...

   8 p hiu 24/02/2019 5 0

 • Lý do cản trở khách hàng sử dụng dịch vụ ngân hàng trực tuyến (Internet Banking) - Một nghiên cứu tại thành phố Hồ Chí Minh

  Lý do cản trở khách hàng sử dụng dịch vụ ngân hàng trực tuyến (Internet Banking) - Một nghiên cứu tại thành phố Hồ Chí Minh

  Nghiên cứu này nhằm mục đích tìm hiểu lý do khách hàng không sẵn lòng sử dụng dịch vụ IB. Nghiên cứu dựa trên nền tảng lý thuyết chuỗi phương tiện (Means-End Chain theory - MEC) và sử dụng kỹ thuật phỏng vấn bậc thang (laddering interview) để thu thập dữ liệu.

   14 p hiu 24/02/2019 4 0

 • Nhân tố ảnh hường đến sự hài lòng của người sử dụng hệ thống thông tin kế toán: Tiếp cận lý thuyết

  Nhân tố ảnh hường đến sự hài lòng của người sử dụng hệ thống thông tin kế toán: Tiếp cận lý thuyết

  Nghiên cứu này sẽ giải thích và nhận diện các nhân tố tác động đến sự hài lòng của người sử dụng HTTTKT. Nghiên cứu sử dụng phương pháp “review” của Creswell (2003) và nghiên cứu định tính với việc phỏng vấn các chuyên gia. Và kết quả nghiên cứu sẽ tạo tiền đề cho việc thực hiện các nghiên cứu thực nghiệm tiếp theo.

   6 p hiu 24/02/2019 4 0

 • Bài giảng Đấu thầu: Chương 1 - Nguyễn Thị Minh Thu

  Bài giảng Đấu thầu: Chương 1 - Nguyễn Thị Minh Thu

  Bài giảng "Đấu thầu - Chương 1: Tổng quan về đấu thầu" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm, đặc điểm và vai trò của đấu thầu, các loại hình đấu thầu, hình thức và phương thức chọn nhà thầu, quy định chung về đấu thầu,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   46 p hiu 26/12/2018 16 0

 • Bài giảng Đấu thầu: Chương 2 - Nguyễn Thị Minh Thu

  Bài giảng Đấu thầu: Chương 2 - Nguyễn Thị Minh Thu

  Bài giảng "Đấu thầu - Chương 2: Chuẩn bị đấu thầu" có cấu trúc gồm 3 phần cung cấp cho người học các kiến thức: Lập kế hoạch đấu thầu, sơ tuyển nhà thầu, lập hồ sơ mời thầu. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   26 p hiu 26/12/2018 15 0

 • Bài giảng Đấu thầu: Chương 4 - Nguyễn Thị Minh Thu

  Bài giảng Đấu thầu: Chương 4 - Nguyễn Thị Minh Thu

  Bài giảng "Đấu thầu - Chương 4: Đánh giá và phê duyệt hồ sơ dự thầu" cung cấp cho người học các kiến thức: Đánh giá hồ sơ dự thầu, trình duyệt, thẩm định và phê duyệt kết quả đấu thầu, hủy đấu thầu và loại bỏ hồ sơ dự thầu. Mời các bạn cùng tham khảo.

   23 p hiu 26/12/2018 13 0

 • Bài giảng Đấu thầu: Chương 3 - Nguyễn Thị Minh Thu

  Bài giảng Đấu thầu: Chương 3 - Nguyễn Thị Minh Thu

  Bài giảng "Đấu thầu - Chương 3: Tổ chức đấu thầu" cung cấp cho người học các kiến thức: Mời thầu, phát hành hồ sơ mời thầu; chuẩn bị hồ sơ dự thầu, tiếp nhận và quản lý hồ sơ dự thầu, sửa đổi và rút hồ sơ dự thầu, mở thầu.

   18 p hiu 26/12/2018 11 0

 • Bài giảng Đấu thầu: Chương 5 - Nguyễn Thị Minh Thu

  Bài giảng Đấu thầu: Chương 5 - Nguyễn Thị Minh Thu

  Bài giảng "Đấu thầu - Chương 5: Kết thúc đấu thầu" cung cấp cho người học các kiến thức: Thông báo kết quả đấu thầu; thương thảo và hoàn thiện hợp đồng, hợp đồng với nhà thầu, ký kết thực hiện và thanh lý; hợp đồng với nhà đầu tư.

   25 p hiu 26/12/2018 12 0

 • Bài giảng Kế toán tài chính: Chương 1 - Trường Đại học Ngân hàng

  Bài giảng Kế toán tài chính: Chương 1 - Trường Đại học Ngân hàng

  Bài giảng Kế toán tài chính: Chương 1 trình bày kế toán vốn bằng tiền và các khoản thanh toán. Chương này giúp cho người học hiểu được: Những vấn đề chung về vốn bằng tiền và các khoản thanh toán; các yêu cầu và nguyên tắc kế toán vốn bằng tiền và các khoản thanh toán; phương pháp kế toán vốn bằng tiền và các khoản thanh toán. Bên cạnh...

   96 p hiu 26/09/2018 31 0

 • Bài giảng Kế toán tài chính: Chương 7 - Trường Đại học Ngân hàng

  Bài giảng Kế toán tài chính: Chương 7 - Trường Đại học Ngân hàng

  Chương 7: Kế toán tiêu thụ - Kết quả kinh doanh trong bài giảng Kế toán tài chính sẽ giúp người học hiểu quy trình thực hiện nghiệp vụ bán hàng thực tế, Nhận biết các loại doanh thu và chi phí phát sinh từ hoạt động bán hàng, hoạt động tài chính và hoạt động khác, ghi nhận và theo dõi các loại doanh thu và chi phí phát sinh tại doanh nghiệp sản...

   12 p hiu 26/09/2018 40 0

 • Bài giảng Kế toán tài chính: Chương 3 - Trường Đại học Ngân hàng

  Bài giảng Kế toán tài chính: Chương 3 - Trường Đại học Ngân hàng

  Bài giảng Kế toán tài chính: Chương 3 được biên soạn nhằm mục đích trang bị những kiến thức khái quát, cơ bản cho người học về môn học này. Sau khi học xong chương này, người học có thể: Phân loại và nguyên tắc ghi nhận nguyên liệu, vật liệu, công cụ dụng cụ; xác định giá trị của nguyên liệu, vật liệu, công cụ dụng cụ; nhận diện và...

   60 p hiu 26/09/2018 32 0Hướng dẫn khai thác thư viện số

Hổ trợ trực tuyến

Yahoo Messenger

Trương Minh Hoài

Email: hoaitm@hiu.vn

ĐT: 0938084083