• Định hướng phát triển ngành logistics Việt Nam trong bối cảnh hiện nay

  Định hướng phát triển ngành logistics Việt Nam trong bối cảnh hiện nay

  Bài viết "Định hướng phát triển ngành logistics Việt Nam trong bối cảnh hiện nay" cho thấy được tầm quan trọng, sức cạnh tranh và hiệu quả nền kinh tế từ việc phát triển hệ thống logistics quốc gia, Việt Nam đã chú trọng vào việc xây dựng và phát triển logistics theo xu thế của thế giới. Mời các bạn cùng tham khảo!

   10 p hiu 24/11/2023 4 0

 • Bài toán quản lý nhà nước ngành logistics

  Bài toán quản lý nhà nước ngành logistics

  Được coi là ngành “dịch vụ cơ sở hạ tầng” của nền kinh tế, logistics không chỉ đem lại nguồn lợi to lớn đối với quốc gia mà còn đóng vai trò quan trọng trong việc đổi mới mô hình tăng trưởng và bảo đảm cho tăng trưởng kinh tế bền vững thời kỳ hội nhập. Làm thế nào để ngành logistics Việt Nam hiện thực hóa nguồn lợi này là bài toán...

   5 p hiu 24/11/2023 4 0

 • Tác động của việc hợp tác giữa các bên thuộc chuỗi cung ứng dịch vụ logistics đến hiệu suất của doanh nghiệp dịch vụ gom hàng xuất khẩu: Tích hợp lý thuyết tiếp thị mối quan hệ và trao đổi xã hội

  Tác động của việc hợp tác giữa các bên thuộc chuỗi cung ứng dịch vụ logistics đến hiệu suất của doanh nghiệp dịch vụ gom hàng xuất khẩu: Tích hợp lý thuyết tiếp thị mối quan hệ và trao đổi xã hội

  Bài viết "Tác động của việc hợp tác giữa các bên thuộc chuỗi cung ứng dịch vụ logistics đến hiệu suất của doanh nghiệp dịch vụ gom hàng xuất khẩu: Tích hợp lý thuyết tiếp thị mối quan hệ và trao đổi xã hội" khám phá các yếu tố hợp tác giữa các bên thuộc chuỗi cung ứng dịch vụ logistics, đồng thời xem xét tác động của nó đến hiệu...

   15 p hiu 24/11/2023 2 0

 • Hoạt động logistics và chuỗi cung ứng - Tính cấp thiết của ngành đào tạo kinh doanh quốc tế

  Hoạt động logistics và chuỗi cung ứng - Tính cấp thiết của ngành đào tạo kinh doanh quốc tế

  Bài viết "Hoạt động logistics và chuỗi cung ứng - Tính cấp thiết của ngành đào tạo kinh doanh quốc tế" giới thiệu về tầm quan trọng của việc xây dựng kế hoạch liên quan đến nguồn nhân lực trong lĩnh vực kinh doanh quốc tế thông qua công tác đào tạo ngành kinh doanh quốc tế trong chương trình đào tạo đại học tại các trường đại học...

   19 p hiu 24/11/2023 3 0

 • Giải pháp phát triển nguồn nhân lực logistics vùng kinh tế trọng điểm miền Trung

  Giải pháp phát triển nguồn nhân lực logistics vùng kinh tế trọng điểm miền Trung

  Bài viết "Giải pháp phát triển nguồn nhân lực logistics vùng kinh tế trọng điểm miền Trung" đánh giá những hạn chế, bất cập chủ yếu của nguồn nhân lực logistics vùng kinh tế trọng điểm miền Trung. Từ đó, đề xuất một số giải pháp nhằm phát triển nguồn nhân lực logistics vùng kinh tế trọng điểm miền Trung để đáp ứng tốt hơn yêu cầu phát...

   6 p hiu 24/11/2023 2 0

 • Giải pháp đào tạo nguồn nhân lực logistics Việt Nam

  Giải pháp đào tạo nguồn nhân lực logistics Việt Nam

  Trên cơ sở dự báo nhu cầu nguồn nhân lực logistics, đánh giá thực trạng đào tạo nguồn nhân lực, chất lượng nguồn nhân lực logistics Việt Nam, bài báo "Giải pháp đào tạo nguồn nhân lực logistics Việt Nam" đưa ra một số giải pháp chủ yếu về đào tạo nguồn nhân lực logistics ở các góc độ Nhà nước, ngành, doanh nghiệp và cơ quan liên quan nhằm đáp...

   14 p hiu 24/11/2023 4 0

 • Triển vọng phát triển hệ thống logistics vùng kinh tế trọng điểm miền Trung

  Triển vọng phát triển hệ thống logistics vùng kinh tế trọng điểm miền Trung

  Bài viết "Triển vọng phát triển hệ thống logistics vùng kinh tế trọng điểm miền Trung" xem xét thực trạng, triển vọng phát triển logistics vùng kinh tế trọng điểm miền Trung đa dạng, đa chiều. Đóng góp một số giải pháp dưới nhiều góc độ khác nhau hướng tới xây dựng, phát triển hệ thống logistics vùng kinh tế trọng điểm miền Trung phù hợp với...

   14 p hiu 24/11/2023 3 0

 • Xu thế phát triển của ngành logistics và giải pháp đối với vùng kinh tế trọng điểm miền Trung

  Xu thế phát triển của ngành logistics và giải pháp đối với vùng kinh tế trọng điểm miền Trung

  Bài viết "Xu thế phát triển của ngành logistics và giải pháp đối với vùng kinh tế trọng điểm miền Trung" bàn về việc phát triển ngành logistics sẽ là điều kiện bảo đảm quan trọng cho việc phát huy tiềm năng to lớn của vùng và cả nền kinh tế. Ngành logistics sẽ trở thành “chất keo” gắn kết hoạt động sản xuất của các doanh nghiệp; giúp các...

   14 p hiu 24/11/2023 3 0

 • Phát triển nguồn nhân lực logistics vùng kinh tế trọng điểm miền Trung

  Phát triển nguồn nhân lực logistics vùng kinh tế trọng điểm miền Trung

  Nguồn nhân lực logistics, một yếu tố quan trọng của hệ thống logistics vùng kinh tế trọng điểm miền Trung, có vai trò quan trọng đối với sự phát triển ngành dịch vụ logistics trong môi trường cạnh tranh. Bài viết "Phát triển nguồn nhân lực logistics vùng kinh tế trọng điểm miền Trung" đề cập khái quát thực trạng đào tạo và một số vấn đề đặt...

   7 p hiu 24/11/2023 3 0

 • Dự báo tỷ trọng dịch vụ logistics trong cơ cấu tổng sản phẩm tại vùng kinh tế trọng điểm miền Trung đến năm 2030, tầm nhìn 2045

  Dự báo tỷ trọng dịch vụ logistics trong cơ cấu tổng sản phẩm tại vùng kinh tế trọng điểm miền Trung đến năm 2030, tầm nhìn 2045

  Bài viết "Dự báo tỷ trọng dịch vụ logistics trong cơ cấu tổng sản phẩm tại vùng kinh tế trọng điểm miền Trung đến năm 2030, tầm nhìn 2045" đánh giá thực trạng dịch vụ logistics trong cơ cấu tổng sản phẩm tại vùng Kinh tế trọng điểm miền Trung, từ đó có những dự báo về tỷ trọng dịch vụ logistics trong cơ cấu tổng sản phẩm của vùng và đề...

   12 p hiu 24/11/2023 2 0

 • Thực trạng nhân lực logistics và định hướng giải pháp phát triển nguồn nhân lực logistics cho các doanh nghiệp logistics Việt Nam hiện nay

  Thực trạng nhân lực logistics và định hướng giải pháp phát triển nguồn nhân lực logistics cho các doanh nghiệp logistics Việt Nam hiện nay

  Bài viết này là kết quả nghiên cứu về thực trạng nhân lực logistics và định hướng giải pháp phát triển nguồn nhân lực logistics cho các doanh nghiệp logistics Việt Nam. Kết quả nghiên cứu là cơ sở khoa học cho việc ứng dụng vào thực tiễn, nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực logistics đáp ứng nhu cầu thực tiễn.

   7 p hiu 24/11/2023 3 0

 • Ebook Global supply chain management and international logistics: Part 2 - Alan E. Branch

  Ebook Global supply chain management and international logistics: Part 2 - Alan E. Branch

  Continued part 1, part 2 of ebook "Global supply chain management and international logistics" provides readers with contents including: international transport; operations management; security global supply chain; specialised software in the supply chain process; global trade scene; a strategic focus; supply chain operations - a focus on adding value to brand management; the software-driven process;...

   94 p hiu 25/10/2023 33 2

Hướng dẫn khai thác thư viện số

Hổ trợ trực tuyến

Yahoo Messenger

Trương Minh Hoài

Email: hoaitm@hiu.vn

ĐT: 0938084083

getDocumentFilter3 p_strSchoolCode=hbu
getDocumentFilter3 strKey=LIBTAILIEU2_LIST_FILTERhbu287530vi