• Ebook Từng bước khám phá an ninh mạng - Hack Internet OS và bảo mật (Tập 2): Phần 1

  Ebook Từng bước khám phá an ninh mạng - Hack Internet OS và bảo mật (Tập 2): Phần 1

  Tài liệu "Từng bước khám phá an ninh mạng - Hack Internet OS và bảo mật (Tập 2)" trình bày các nội dung chính sau: Username, password và những bí mật; Cách tính toán và tìm ra quy luật của Number Card; Khảo sát tài liệu và kiểm tra cơ sở dữ liệu; Những tập tin cơ sở dữ liệu hiện hữu;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   141 p hiu 23/05/2023 70 12

 • Ebook Từng bước khám phá an ninh mạng - Hack Internet OS và bảo mật (Tập 2): Phần 2

  Ebook Từng bước khám phá an ninh mạng - Hack Internet OS và bảo mật (Tập 2): Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của tài liệu "Từng bước khám phá an ninh mạng - Hack Internet OS và bảo mật (Tập 2)" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Tìm hiểu về một số kỹ thuật Hack; Trojan và Backdoor; Bảo mật thư mục; Phương pháp cấu hình và thiết lập bảo mật Client. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   87 p hiu 23/05/2023 63 14

 • Ebook Quản lý an toàn thông tin theo tiêu chuẩn ISO/IEC 27001: Phần 2

  Ebook Quản lý an toàn thông tin theo tiêu chuẩn ISO/IEC 27001: Phần 2

  Nội cung cuốn "Quản lý an toàn thông tin theo tiêu chuẩn ISO/IEC 27001" gồm có: Khái quát về bộ tiêu chuẩn ISO/IEC 27000; Tóm tắt nội dung tiêu chuẩn ISO/IEC 27001:2013 và hướng dẫn cách thức đáp ứng yêu cầu của tiêu chuẩn; Tóm tắt quá trình triển khai ISO/IEC 27001:2013 tại doanh nghiệp; Hướng dẫn cách thực hiện dự án ISMS tại tổ chức, doanh nghiệp, những...

   75 p hiu 23/05/2023 81 2

 • Ebook Quản lý an toàn thông tin theo tiêu chuẩn ISO/IEC 27001: Phần 1

  Ebook Quản lý an toàn thông tin theo tiêu chuẩn ISO/IEC 27001: Phần 1

  Cuốn sách nhỏ này nhằm mục đích cung cấp những thông tin cơ bản liên quan đến bộ tiêu chuẩn ISO/IEC 27000về lĩnh vực an toàn thông tin và hướng dẫn các bước hoạch định, xây dựng, vận hành một hệ thống quản lý an toàn thông tin trong tổ chức, doanh nghiệp phù hợp với yêu cầu của ISO/IEC 27001 để bảo vệ các tài sản thông tin phục vụ cho các...

   109 p hiu 23/05/2023 67 1

 • Ebook Chính sách an ninh mạng trong quan hệ quốc tế hiện nay và đối sách của Việt Nam (Sách tham khảo): Phần 1

  Ebook Chính sách an ninh mạng trong quan hệ quốc tế hiện nay và đối sách của Việt Nam (Sách tham khảo): Phần 1

  Phần 1 của cuốn "Chính sách an ninh mạng trong quan hệ quốc tế hiện nay và đối sách của Việt Nam (Sách tham khảo)" trình bày những nội dung về: an ninh mạng và thực trạng an ninh mạng trong quan hệ quốc tế hiện nay; chính sách an ninh mạng và tình hình hợp tác về an ninh mạng của một số quốc gia trên thế giới;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   141 p hiu 26/12/2022 62 14

 • Ebook Chính sách an ninh mạng trong quan hệ quốc tế hiện nay và đối sách của Việt Nam (Sách tham khảo): Phần 2

  Ebook Chính sách an ninh mạng trong quan hệ quốc tế hiện nay và đối sách của Việt Nam (Sách tham khảo): Phần 2

  Phần 1 của cuốn "Chính sách an ninh mạng trong quan hệ quốc tế hiện nay và đối sách của Việt Nam (Sách tham khảo)" tiếp tục trình bày những nội dung về: kiến nghị, đề xuất chính sách về an ninh mạng cho Việt Nam; thực trạng an ninh mạng tại Việt Nam; bảo đảm an ninh mạng và bảo vệ chủ quyền, lợi ích quốc gia - dân tộc trên không gian mạng;... Mời...

   81 p hiu 26/12/2022 64 14

 • Ebook An ninh con người trong bối cảnh toàn cầu hóa: Phần 1

  Ebook An ninh con người trong bối cảnh toàn cầu hóa: Phần 1

  Phần 1 của cuốn sách "An ninh con người trong bối cảnh toàn cầu hóa" cung cấp cho bạn đọc những nội dung về: những vấn đề lý luận cơ bản của an ninh con người trong bối cảnh toàn cầu hóa; những điểm mới về an ninh con người trong bối cảnh toàn cầu hóa;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   82 p hiu 25/11/2022 79 10

 • Ebook An ninh con người trong bối cảnh toàn cầu hóa: Phần 2

  Ebook An ninh con người trong bối cảnh toàn cầu hóa: Phần 2

  Phần 2 của cuốn sách "An ninh con người trong bối cảnh toàn cầu hóa" tiếp tục cung cấp cho bạn đọc những nội dung về: kinh nghiệm quốc tế và những bài học cho Việt Nam; bảo đảm an ninh con người ở Việt Nam hiện nay;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   144 p hiu 25/11/2022 89 10

 • Ebook Từng bước khám phá an ninh mạng: Thư rác - Phương pháp phát tán và cách phòng chống (Tập 2): Phần 1

  Ebook Từng bước khám phá an ninh mạng: Thư rác - Phương pháp phát tán và cách phòng chống (Tập 2): Phần 1

  Cuốn sách "Từng bước khám phá an ninh mạng: Thư rác - Phương pháp phát tán và cách phòng chống (Tập 2)" phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Phân tích Header của email và cách truy tìm người gửi email; Phương pháp thu thập địa chỉ email; Loại bỏ email trùng lặp và kiểm tra tính xác thực của email; Phương pháp gửi thư rác; Phương pháp gửi thư nặc danh và...

   90 p hiu 22/10/2022 69 10

 • Ebook Từng bước khám phá an ninh mạng: Thư rác - Phương pháp phát tán và cách phòng chống (Tập 2): Phần 2

  Ebook Từng bước khám phá an ninh mạng: Thư rác - Phương pháp phát tán và cách phòng chống (Tập 2): Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của tài liệu "Từng bước khám phá an ninh mạng: Thư rác - Phương pháp phát tán và cách phòng chống (Tập 2)" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Quản lý email bằng Outlook; Phương pháp phòng chống thư rác. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   130 p hiu 22/10/2022 74 8

 • Ebook Hack Internet - OS và bảo mật (Tập 1): Phần 1

  Ebook Hack Internet - OS và bảo mật (Tập 1): Phần 1

  Cuốn sách "Hack Internet - OS và bảo mật (Tập 1)" phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Các phương thức tìm kiếm cơ bản trên Google; Các phép tìm kiếm nâng cao; Một số phương pháp hack bằng Google; Phương pháp hack mạng cục bộ từ Internet;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   107 p hiu 22/10/2022 57 8

 • Ebook Hack Internet - OS và bảo mật (Tập 1): Phần 2

  Ebook Hack Internet - OS và bảo mật (Tập 1): Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của cuốn sách "Hack Internet - OS và bảo mật (Tập 1)" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Ánh xạ mạng; Định vị Exploits và tìm kiếm mục tiêu; Mười phép tìm kiếm hiệu quả; Tìm hiểu web server. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   101 p hiu 22/10/2022 80 8

Hướng dẫn khai thác thư viện số

Hổ trợ trực tuyến

Yahoo Messenger

Trương Minh Hoài

Email: hoaitm@hiu.vn

ĐT: 0938084083

getDocumentFilter3 p_strSchoolCode=hbu