• Giáo trình Truyền thông Quốc tế: Phần 1

  Giáo trình Truyền thông Quốc tế: Phần 1

  Giáo trình Truyền thông Quốc tế: Phần 1 được biên soạn gồm các nội dung chính sau: lịch sử hình thành và phát triển báo chí thế giới; toàn cầu hóa thông tin; ngành kinh doanh truyền thông toàn cầu ngày nay;...Mời các bạn cùng tham khảo!

   115 p hiu 24/11/2023 29 7

 • Giáo trình Truyền thông Quốc tế: Phần 2

  Giáo trình Truyền thông Quốc tế: Phần 2

  Tiếp nội dung phần 1, Giáo trình Truyền thông Quốc tế: Phần 2 được biên soạn gồm các nội dung chính sau: quản lý cơ quan báo chí-truyền thông toàn cầu; tập đoàn báo chí-truyền thông. Mời các bạn cùng tham khảo!

   93 p hiu 24/11/2023 33 6

 • Ebook Advertising and promotion: Part 1

  Ebook Advertising and promotion: Part 1

  Ebook Advertising and promotion: Part 1 includes the following chapters: Chapter 1 introducing advertising and promotion, chapter 2 theorizing advertising and promotion, chapter 3 advertising and promotion's role in brand marketing, chapter 4 the business of advertising and promotion.

   114 p hiu 24/11/2023 19 8

 • Ebook Advertising and promotion: Part 2

  Ebook Advertising and promotion: Part 2

  Ebook Advertising and promotion: Part 2 includes the following chapters: Chapter 5 promotional media; chapter 6 sponshorship, brand placement and evolving aspects of integrated marketing communication; chapter 7 advertising brands internationally; chapter 8 advertising and ethics; chapter 9 advertising research; chapter 10 cognitive, social and cultural theories of advertising and promotion.

   159 p hiu 24/11/2023 19 6

 • Ebook Handbook of corporate communication and public relations: Pure and applied - Part 1

  Ebook Handbook of corporate communication and public relations: Pure and applied - Part 1

  Part 1 of ebook "Handbook of corporate communication and public relations: Pure and applied" provides readers with contents including: corporate communication at national level; corporate communication at international level; strategic challenges for corporate communicators in public service; differing corporate communication practice in successful and unsuccessful companies;...

   269 p hiu 24/11/2023 16 5

 • Ebook Handbook of corporate communication and public relations: Pure and applied - Part 2

  Ebook Handbook of corporate communication and public relations: Pure and applied - Part 2

  Continued part 1, part 2 of ebook "Handbook of corporate communication and public relations: Pure and applied" provides readers with contents including: managing image, identity and reputation; the future is now; communicating a continuity plan - the action stations framework; crisis management in the internet mediated era; public relations and democracy - historical reflections and implications for practice; communication for creative...

   194 p hiu 24/11/2023 18 5

 • Ebook Quản trị "khủng bố" trực tuyến và xử lý khủng hoảng truyền thông hiệu quả: Phần 2

  Ebook Quản trị "khủng bố" trực tuyến và xử lý khủng hoảng truyền thông hiệu quả: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của tài liệu Quản trị "khủng bố" trực tuyến và xử lý khủng hoảng truyền thông hiệu quả tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Kỹ năng xử lý khủng hoảng truyền thông hiệu quả của doanh nghiệp; Thiết lập mối quan hệ bền vững với báo chí; Xây dựng lực lượng xử lý khủng hoảng chuyên nghiệp. Mời các bạn cùng...

   99 p hiu 25/09/2023 67 25

 • Ebook Quản trị "khủng bố" trực tuyến và xử lý khủng hoảng truyền thông hiệu quả: Phần 1

  Ebook Quản trị "khủng bố" trực tuyến và xử lý khủng hoảng truyền thông hiệu quả: Phần 1

  Tài liệu Quản trị "khủng bố" trực tuyến và xử lý khủng hoảng truyền thông hiệu quả trình bày các nội dung: "Cuộc đời" của một doanh nghiệp có "tươi đẹp" hay "đen tối" lại luôn nằm trong tay của nhiều người khác; Sự xuất hiện "khủng bố" trực tuyến trong doanh nghiệp; Tầm quan trọng của quản trị "khủng bố" trực tuyến trong doanh nghiệp của...

   81 p hiu 25/09/2023 57 23

 • Ebook Advertising - Theory (Third edition): Part 2

  Ebook Advertising - Theory (Third edition): Part 2

  Continued part 1, part 2 Advertising - Theory (Third edition) has contents: Print advertising, digital interactive media, media planning and buying, out of home, direct mail, and promotional products, broadcast, cable, digital, and satellite media - television and radio,... and other contents. Invite you to refer.

   270 p hiu 25/09/2023 94 35

 • Ebook Advertising - Theory (Third edition): Part 1

  Ebook Advertising - Theory (Third edition): Part 1

  The document Advertising - Theory (Third edition): Part 1 has contents: The environment of advertising, the evolution of advertising, the business of advertising, communication and consumer behavior, account planning and research,... and other contents. Invite you to refer.

   206 p hiu 25/09/2023 85 33

 • Ebook Marketing communications in tourism and hospitality: Concepts, strategies and cases - Part 2

  Ebook Marketing communications in tourism and hospitality: Concepts, strategies and cases - Part 2

  Continued part 1, part 2 of ebook "Marketing communications in tourism and hospitality: Concepts, strategies and cases" presents the following content: advertising strategies for tourism and hospitality; other communications strategies; interactive and e-communications issues and strategies; conclusions and future issues in marketing communications; the emergence of new markets; the challenge of the external media environment;...

   96 p hiu 25/09/2023 58 16

 • Ebook Marketing communications in tourism and hospitality: Concepts, strategies and cases - Part 1

  Ebook Marketing communications in tourism and hospitality: Concepts, strategies and cases - Part 1

  Part 1 of ebook "Marketing communications in tourism and hospitality: Concepts, strategies and cases" presents the following content: positioning marketing communications for tourism and hospitality; communications theory and applications; the marketing communications environment; consumer roles in marketing communications; marketing communications and organisational strategy; segmentation, targeting and positioning; marketing communications...

   225 p hiu 25/09/2023 64 16

Hướng dẫn khai thác thư viện số

Hổ trợ trực tuyến

Yahoo Messenger

Trương Minh Hoài

Email: hoaitm@hiu.vn

ĐT: 0938084083

getDocumentFilter3 p_strSchoolCode=hbu
getDocumentFilter3 strKey=LIBTAILIEU2_LIST_FILTERhbu294630vi