• Giáo trình Công nghệ nhận dạng bằng sóng vô tuyến: Phần 1

  Giáo trình Công nghệ nhận dạng bằng sóng vô tuyến: Phần 1

  Phần 1 cuốn giáo trình "Công nghệ nhận dạng bằng sóng vô tuyến" cung cấp cho người đọc các nội dung: Tổng quan về công nghệ RFID, những nguyên lý cơ bản của hệ thống RFID, giao thức TAG, giao thức Reader, RFID Middleware, công nghệ giao tiếp trường gần NFC, ưu điểm của công nghệ RFID. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   156 p hiu 26/03/2023 35 15

 • Giáo trình Công nghệ nhận dạng bằng sóng vô tuyến: Phần 2

  Giáo trình Công nghệ nhận dạng bằng sóng vô tuyến: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn giáo trình "Công nghệ nhận dạng bằng sóng vô tuyến" cung cấp cho người đọc các nội dung: Hạn chế của công nghệ RFID, ứng dụng của công nghệ RFID, vấn đề riêng tư, so sánh RFID với mã vạch, tạo sự biện giải kinh doanh đối với RFID, thiết kế và thực thi một giải pháp RFID, tiêu chuẩn, tổng kết. Mời các...

   204 p hiu 26/03/2023 35 15

 • Bài giảng Xử lý tín hiệu số và ứng dụng - Chương 3: Lọc số

  Bài giảng Xử lý tín hiệu số và ứng dụng - Chương 3: Lọc số

  Bài giảng Xử lý tín hiệu số và ứng dụng - Chương 3: Lọc số. Chương này cung cấp cho học viên những nội dung về: giới thiệu; thông số của một bộ lọc; bộ lọc có đáp ứng xung hữu hạn (FIR); bộ lọc có đáp ứng xung vô hạn (IIR);... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!

   184 p hiu 26/12/2022 74 41

 • Bài giảng Xử lý tín hiệu số và ứng dụng - Chương 1: Khái niệm chung

  Bài giảng Xử lý tín hiệu số và ứng dụng - Chương 1: Khái niệm chung

  Bài giảng Xử lý tín hiệu số và ứng dụng - Chương 1: Khái niệm chung. Chương này cung cấp cho học viên những nội dung về: khái niệm và phân loại tín hiệu; ưu điểm và nhược điểm của xử lý số tín hiệu; ứng dụng ;... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!

   28 p hiu 26/12/2022 24 0

 • Bài giảng Xử lý tín hiệu số và ứng dụng - Chương 2: Tín hiệu và hệ thống rời rạc

  Bài giảng Xử lý tín hiệu số và ứng dụng - Chương 2: Tín hiệu và hệ thống rời rạc

  Bài giảng Xử lý tín hiệu số và ứng dụng - Chương 2: Tín hiệu và hệ thống rời rạc. Chương này cung cấp cho học viên những nội dung về: lấy mẫu tín hiệu rời rạc; biểu diễn tín hiệu rời rạc; các hệ thống rời rạc; biến đổi Fourier rời rạc của tín hiệu rời rạc tuần hoàn; biến đổi Fourier rời rạc của tín hiệu có độ dài hữu hạn;......

   81 p hiu 26/12/2022 25 0

 • Bài giảng Xử lý tín hiệu số và ứng dụng - Chương 4: Vi xử lý tín hiệu số

  Bài giảng Xử lý tín hiệu số và ứng dụng - Chương 4: Vi xử lý tín hiệu số

  Bài giảng Xử lý tín hiệu số và ứng dụng - Chương 4: Vi xử lý tín hiệu số. Chương này cung cấp cho học viên những nội dung về: giới thiệu; cấu trúc chung của các bộ vi xử lý; định dạng số của các bộ vi xử lý; tập lệnh; các bộ vi xử lý mở rộng; cài đặt thuật toán xử lý tín hiệu lên DSP;... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung...

   75 p hiu 26/12/2022 25 0

 • Áp dụng phương pháp dạy - học tích cực trong giảng dạy thực hành ngành Kỹ thuật điện tử truyền thông

  Áp dụng phương pháp dạy - học tích cực trong giảng dạy thực hành ngành Kỹ thuật điện tử truyền thông

  Bài viết Áp dụng phương pháp dạy - học tích cực trong giảng dạy thực hành ngành kỹ thuật điện tử truyền thông trình bày một số đề xuất cải tiến phương pháp giảng dạy các học phần Thực tập Mạch Tương tự và Thực tập Viễn thông thuộc ngành Điện tử Truyền thông.

   6 p hiu 26/12/2022 19 0

 • Hoạt động kinh tế báo chí từ nguồn thu phát triển nội dung số

  Hoạt động kinh tế báo chí từ nguồn thu phát triển nội dung số

  Bài viết "Hoạt động kinh tế báo chí từ nguồn thu phát triển nội dung số" bàn về thực tiễn hoạt động kinh tế báo chí từ nguồn thu phát triển nội dung số, đề xuất một số giải pháp tăng nguồn thu từ phát triển nội dung số trong hoạt động kinh tế báo chí,... Mời các bạn cùng tham khảo!

   6 p hiu 26/12/2022 20 0

 • Vấn đề quảng cáo trong hoạt động kinh tế truyền hình

  Vấn đề quảng cáo trong hoạt động kinh tế truyền hình

  Bài viết "Vấn đề quảng cáo trong hoạt động kinh tế truyền hình" tập trung phân tích những hiểu biết chung về quảng cáo truyền hình, bức tranh toàn cảnh về quảng cáo truyền hình trên thế giới và ở Việt Nam, một số vấn đề phát triển quảng cáo trên truyền hình ở Việt Nam hiện nay. Mời các bạn cùng tham khảo!

   7 p hiu 26/12/2022 21 0

 • Phương thức chuyển tải thông tin của truyền hình trên mạng xã hội ở Việt Nam hiện nay (nghiên cứu trường hợp chương trình Bữa trưa vui vẻ - VTV6 trên mạng xã hội Facebook)

  Phương thức chuyển tải thông tin của truyền hình trên mạng xã hội ở Việt Nam hiện nay (nghiên cứu trường hợp chương trình Bữa trưa vui vẻ - VTV6 trên mạng xã hội Facebook)

  Bài viết Phương thức chuyển tải thông tin của truyền hình trên mạng xã hội ở Việt Nam hiện nay (nghiên cứu trường hợp chương trình Bữa trưa vui vẻ - VTV6 trên mạng xã hội Facebook) đưa ra những đánh giá tổng quan về thực trạng truyền hình ứng dụng phương thức chuyển tải thông tin mới (chương trình Bữa trưa vui vẻ) và những giải pháp để nâng...

   14 p hiu 26/12/2022 23 0

 • Nhận thức về báo chí truyền thông và văn hóa truyền thông trong thời kì đổi mới và hội nhập

  Nhận thức về báo chí truyền thông và văn hóa truyền thông trong thời kì đổi mới và hội nhập

  Bài viết Nhận thức về báo chí truyền thông và văn hóa truyền thông trong thời kì đổi mới và hội nhập trình bày một số nhận thức về báo chí truyền thông và văn hóa truyền thông trong thời kì đổi mới và hội nhập.

   5 p hiu 26/12/2022 18 0

 • Đánh giá mô hình tòa soạn hội tụ tại báo điện tử VnExpress hiện nay

  Đánh giá mô hình tòa soạn hội tụ tại báo điện tử VnExpress hiện nay

  Bài viết "Đánh giá mô hình tòa soạn hội tụ tại báo điện tử VnExpress hiện nay" được thực hiện nhằm mục đích khảo sát và đưa ra những đánh giá tổng quan về mô hình tòa soạn hội tụ tại báo điện tử VnExpress. Bên cạnh đó, bài viết cũng đưa ra những ưu điểm, thách thức và các giải pháp nâng cao hiệu quả vận hành của tòa soạn hội tụ...

   10 p hiu 26/12/2022 23 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số

Hổ trợ trực tuyến

Yahoo Messenger

Trương Minh Hoài

Email: hoaitm@hiu.vn

ĐT: 0938084083