Bài giảng An ninh mạng: Bài 6 - Bùi Trọng Tùng

Bài giảng An ninh mạng - Bài 6: An toàn dịch vụ web - SQL Injection. Sau khi học xong chương này, người học có thể hiểu được một số kiến thức cơ bản về: Tổng quan về dịch vụ web, tấn công dạng command injection. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.