Bài giảng Đầu tư tài chính: Chương 12 - PGS.TS Trần Thị Thái Hà

Chương 12 - Quyền chọn cổ phiếu. Sau khi học xong chương này, người học có thể hiểu được một số kiến thức cơ bản về: Khái niệm quyền chọn (Options), hợp đồng quyền chọn: điều khoản, yết giá quyền chọn cổ phiếu, giao dịch quyền chọn: OTC, giao dịch trên SGD tập trung,... Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.