Bài giảng Kế toán tài chính 1: Chương 2 - Trường ĐH Mở TP.HCM

Bài giảng Kế toán tài chính 1: Chương 2 Kế toán tiền và nợ phải thu, cung cấp cho người học những kiến thức như: Các khái niệm và nguyên tắc cơ bản; Ứng dụng vào hệ thống tài khoản kế toán. Mời các bạn cùng tham khảo!