Bài giảng Pháp luật đại cương: Chương 7 - Nguyễn Minh Nhật

Bài giảng Pháp luật đại cương: Chương 7 Chủ thể kinh doanh, cung cấp cho người học những kiến thức như: Doanh nghiệp; Hộ kinh doanh; Hợp tác xã. Mời các bạn cùng tham khảo!