• Bài giảng Đại số, giải tích và ứng dụng: Chương 6 - Nguyễn Thị Nhung

  Bài giảng Đại số, giải tích và ứng dụng: Chương 6 - Nguyễn Thị Nhung

  Bài giảng "Đại số, giải tích và ứng dụng - Chương 6: Tích phân và phương trình vi phân" cung cấp cho người học các kiến thức: Định nghĩa nguyên hàm của hàm số, một số tính chất của tích phân bất định, tích phân bất định của một hàm số sơ cấp,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   17 p hiu 12/12/2017 277 1

 • Bài giảng Phân tích thống kê - Chương 4.2: Tạo bảng với Stata (Khương Quỳnh Long)

  Bài giảng Phân tích thống kê - Chương 4.2: Tạo bảng với Stata (Khương Quỳnh Long)

  Bài giảng Phân tích thống kê - Chương 4.2: Tạo bảng với Stata. Chương này cung cấp cho học viên những nội dung về: giới thiệu Stata macros và Loops; tạo các bảng cho bài báo; quản lý thư mục;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   27 p hiu 22/10/2022 8 1

 • Bài giảng Đại số, giải tích và ứng dụng: Chương 5 - Nguyễn Thị Nhung

  Bài giảng Đại số, giải tích và ứng dụng: Chương 5 - Nguyễn Thị Nhung

  Bài giảng "Đại số, giải tích và ứng dụng - Chương 5: Phép tính vi phân hàm nhiều biến" cung cấp cho người học các kiến thức: Công thức đạo hàm toàn phần, khái niệm hàm ẩn, định lý hàm ẩn một biến cho một phương trình,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   13 p hiu 12/12/2017 293 1

 • Bài giảng Đại số, giải tích và ứng dụng: Chương 3 - Nguyễn Thị Nhung

  Bài giảng Đại số, giải tích và ứng dụng: Chương 3 - Nguyễn Thị Nhung

  Bài giảng "Đại số, giải tích và ứng dụng - Chương 3: Giá trị riêng của dạng toàn phương" cung cấp cho người học các kiến thức: Định nghĩa giá trị riêng của ma trận, đa thức đặc trưng của ma trận, chứng minh định lý, định nghĩa dạng toàn phương,.... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   7 p hiu 12/12/2017 233 1

 • Bài giảng Phân tích thống kê - Chương 3.2: Các số đo dịch tễ học (Khương Quỳnh Long)

  Bài giảng Phân tích thống kê - Chương 3.2: Các số đo dịch tễ học (Khương Quỳnh Long)

  Bài giảng Phân tích thống kê - Chương 3.2: Các số đo dịch tễ học. Chương này cung cấp cho học viên những nội dung về: các chỉ số dịch tễ học như tỉ số nguy cơ (RR), tỉ số số chênh (OR), tỉ số tỉ lệ hiện mắc (PR),... Mời các bạn cùng tham khảo!

   22 p hiu 22/10/2022 8 1

 • Bài giảng Đại số, giải tích và ứng dụng: Chương 4 - Nguyễn Thị Nhung

  Bài giảng Đại số, giải tích và ứng dụng: Chương 4 - Nguyễn Thị Nhung

  Bài giảng "Đại số, giải tích và ứng dụng - Chương 4: Phép tính vi phân hàm một biến" cung cấp cho người học các kiến thức: Những khái niệm trong mô hình toán kinh tế, những khái niệm về cân bằng trong mô hình toán kinh tế, trạng thái cân bằng trong mô hình thị trường đơn,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   16 p hiu 12/12/2017 304 1

 • Bài giảng Đại số, giải tích và ứng dụng: Chương 2 - Nguyễn Thị Nhung

  Bài giảng Đại số, giải tích và ứng dụng: Chương 2 - Nguyễn Thị Nhung

  Bài giảng "Đại số, giải tích và ứng dụng - Chương 2: Không gian véc tơ và ánh xạ tuyến tính" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm không gian véc tơ, một số tính chất không gian véc tơ, khái niệm về biểu thị tuyến tính, hệ độc lập tuyến tính và phụ thuộc tuyến tính,.... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   14 p hiu 12/12/2017 288 1

 • Bài giảng Đại số, giải tích và ứng dụng: Chương 5 - Nguyễn Thị Nhung

  Bài giảng Đại số, giải tích và ứng dụng: Chương 5 - Nguyễn Thị Nhung

  Bài giảng "Đại số, giải tích và ứng dụng - Chương 5: Phép tính vi phân hàm nhiều biến và ứng dụng" cung cấp cho người học các kiến thức: Định nghĩa hàm nhiều biến và ứng dụng, định nghĩa đạo hàm riêng, đạo hàm riêng và khái niệm cận biên trong kinh tế,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   9 p hiu 12/12/2017 279 1

 • Bài giảng Tư tưởng Hồ Chí Minh: Chương 2

  Bài giảng Tư tưởng Hồ Chí Minh: Chương 2

  Bài giảng Tư tưởng Hồ Chí Minh: Chương 2 Cơ sở hình thành và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh, cung cấp cho người học những kiến thức như: Cơ sở hình thành Tư tưởng Hồ Chí Minh; Quá trình hình thành và phát triển Tư tưởng Hồ Chí Minh. Mời các bạn cùng tham khảo!

   39 p hiu 25/11/2022 8 1

 • Bài giảng Xác suất thống kê: Chương 8 - ThS. Nguyễn Phương

  Bài giảng Xác suất thống kê: Chương 8 - ThS. Nguyễn Phương

  Bài giảng "Xác suất thống kê - Chương 8: Tương quan và hồi quy" cung cấp cho người học các kiến thức: Phân tích hồi quy (Mở đầu, hồi quy tuyến tính), phân tích tương quan. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   8 p hiu 12/12/2017 347 1

 • Bài giảng Xác suất thống kê: Chương 7 - ThS. Nguyễn Phương

  Bài giảng Xác suất thống kê: Chương 7 - ThS. Nguyễn Phương

  Bài giảng "Xác suất thống kê - Chương 7: Kiểm định giả thiết" cung cấp cho người học các kiến thức: Các khái niệm chung, kiểm định giả thuyết về trung bình tổng thể, kiểm định giả thuyết về tỷ lệ tổng thể, kiểm định giả thuyết về phương sai tổng thể,... Mời các bạn tham khảo.

   27 p hiu 12/12/2017 317 1

 • Bài giảng Xác suất thống kê: Chương 6 - ThS. Nguyễn Phương

  Bài giảng Xác suất thống kê: Chương 6 - ThS. Nguyễn Phương

  Bài giảng "Xác suất thống kê - Chương 6: Ước lượng tham số" cung cấp cho người học các kiến thức: Ước lượng điểm, ước lượng khoảng (Khoảng tin cậy của trung bình tổng thể, khoảng tin cậy của tỷ lệ tổng thể, khoảng tin cậy của phương sai tổng thể). Mời các bạn cùng tham khảo.

   23 p hiu 12/12/2017 356 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số

Hổ trợ trực tuyến

Yahoo Messenger

Trương Minh Hoài

Email: hoaitm@hiu.vn

ĐT: 0938084083