• Bài giảng Nhập môn Kỹ thuật truyền thông - Chương 2: Môi trường lan truyền

  Bài giảng Nhập môn Kỹ thuật truyền thông - Chương 2: Môi trường lan truyền

  Bài giảng Nhập môn Kỹ thuật truyền thông - Chương 2: Môi trường lan truyền cung cấp cho người học những nội dung chính sau: Khái niệm về môi trường lan truyền, ảnh hưởng của môi trường lan truyền, khả năng truyền tải của kênh, các loại môi trường thường gặp. Mời các bạn cùng tham khảo.

   35 p hiu 21/02/2022 56 7

 • Bài giảng Nhập môn Kỹ thuật truyền thông - Chương 1: Hệ thống truyền thông

  Bài giảng Nhập môn Kỹ thuật truyền thông - Chương 1: Hệ thống truyền thông

  Bài giảng Nhập môn Kỹ thuật truyền thông - Chương 1: Hệ thống truyền thông cung cấp cho người học những nội dung chính sau: Khái niệm về truyền thông và các hệ truyền thông thường gặp, mô hình chức năng của hệ thống truyền thông, các khái niệm và thuật ngữ, chuyển đổi tương tự - số. Mời các bạn cùng tham khảo.

   52 p hiu 21/02/2022 41 2

 • Bài giảng Kỹ thuật siêu cao tần: Chương 3 - Phan Hồng Phương

  Bài giảng Kỹ thuật siêu cao tần: Chương 3 - Phan Hồng Phương

  Chương 1 - Ma trận tán xạ. Những nội dung chính được trình bày trong chương này gồm có: Dẫn nhập, các ma trận đặc tính khác. Để hiểu rõ hơn mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết của bài giảng này.

   35 p hiu 24/01/2022 86 50

 • Bài giảng Kỹ thuật siêu cao tần: Chương 1 - Phan Hồng Phương

  Bài giảng Kỹ thuật siêu cao tần: Chương 1 - Phan Hồng Phương

  Chương 1 - Lý thuyết đường dây truyền sóng. Những nội dung chính được trình bày trong chương này gồm có: Khái niệm, phương trình truyền sóng, các thông số thứ cấp, hiện tượng phản xạ sóng, hiện tượng sóng đứng, trở kháng đường dây. Mời các bạn cùng tham khảo!

   10 p hiu 24/01/2022 98 38

 • Bài giảng Kỹ thuật siêu cao tần: Chương 2 - Phan Hồng Phương

  Bài giảng Kỹ thuật siêu cao tần: Chương 2 - Phan Hồng Phương

  Chương 2 - Đồ thị Smith. Những nội dung chính được trình bày trong chương này gồm có: Giới thiệu, đồ thị Smith, ứng dụng đồ thị Smith. Để hiểu rõ hơn mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết của bài giảng này.

   54 p hiu 24/01/2022 57 33

 • Bài giảng Kỹ thuật anten và truyền sóng: Chương 3 - ThS. Nguyễn Thị Linh Phương

  Bài giảng Kỹ thuật anten và truyền sóng: Chương 3 - ThS. Nguyễn Thị Linh Phương

  Bài giảng Kỹ thuật anten và truyền sóng: Chương 3 Truyền sóng trong tầng điện ly cung cấp cho người học những kiến thức như: Tầng điện ly; Tần số plasma và tần số tới hạn; Vận tốc pha và vận tốc nhóm; Định luật Secant và tần số khả dụng cực đại (MUF); Tần số làm việc tối ưu; Độ cao biểu kiến - cự ly thông tin; Nhiễu loại Ion và Fading.

   18 p hiu 24/01/2022 94 40

 • Bài giảng Kỹ thuật anten và truyền sóng: Chương 4 - ThS. Nguyễn Thị Linh Phương

  Bài giảng Kỹ thuật anten và truyền sóng: Chương 4 - ThS. Nguyễn Thị Linh Phương

  Bài giảng Kỹ thuật anten và truyền sóng: Chương 4 Truyền lan sóng hữu tuyến cung cấp cho người học những kiến thức như: Khái niệm; Các thông số trên đường truyền; Đồ thị Smith; Đường dây điện thoại và cáp; Đường truyền vi dải (microstrip); Truyền sóng qua cáp quang; Truyền sóng qua ống dẫn sóng.

   26 p hiu 24/01/2022 83 9

 • Bài giảng Kỹ thuật anten và truyền sóng: Chương 1 - ThS. Nguyễn Thị Linh Phương

  Bài giảng Kỹ thuật anten và truyền sóng: Chương 1 - ThS. Nguyễn Thị Linh Phương

  Bài giảng Kỹ thuật anten và truyền sóng: Chương 1 Lý thuyết chung về truyền sóng cung cấp cho người học những kiến thức như: Giới thiệu; Tính chất sóng điện từ; Phân loại SĐT; Phương thức lan truyền SĐT; Biểu thức lan truyền sóng trong không gian tự do; Hệ số suy giảm.

   33 p hiu 24/01/2022 94 22

 • Bài giảng Kỹ thuật anten và truyền sóng: Chương 2 - ThS. Nguyễn Thị Linh Phương

  Bài giảng Kỹ thuật anten và truyền sóng: Chương 2 - ThS. Nguyễn Thị Linh Phương

  Bài giảng Kỹ thuật anten và truyền sóng: Chương 2 Truyền lan sóng cực ngắn cung cấp cho người học những kiến thức như: Tổng quát; Truyền lan sóng cực ngắn trong điều kiện lý tưởng; Ảnh hưởng của độ cong trái đất; Ảnh hưởng của địa hình; Ảnh hưởng của tầng đối lưu.

   31 p hiu 24/01/2022 80 29

 • Bài giảng Kỹ thuật anten và truyền sóng: Chương 6 - ThS. Nguyễn Thị Linh Phương

  Bài giảng Kỹ thuật anten và truyền sóng: Chương 6 - ThS. Nguyễn Thị Linh Phương

  Bài giảng Kỹ thuật anten và truyền sóng: Chương 6 Anten chấn tử cung cấp cho người học những kiến thức như: Giới thiệu; Anten chấn tử đối xứng; Anten chấn tử đơn; Anten nhiều chấn tử; Bài tập chương 6. Mời các bạn cùng tham khảo!

   45 p hiu 24/01/2022 88 38

 • Bài giảng Kỹ thuật anten và truyền sóng: Chương 5 - ThS. Nguyễn Thị Linh Phương

  Bài giảng Kỹ thuật anten và truyền sóng: Chương 5 - ThS. Nguyễn Thị Linh Phương

  Bài giảng Kỹ thuật anten và truyền sóng: Chương 5 Lý thuyết chung về anten cung cấp cho người học những kiến thức như: Giới thiệu; Đặc tính của anten; Các nguyên tố bức xạ. Mời các bạn cùng tham khảo!

   60 p hiu 24/01/2022 81 24

 • Bài giảng Kỹ thuật anten và truyền sóng: Chương 7 - ThS. Nguyễn Thị Linh Phương

  Bài giảng Kỹ thuật anten và truyền sóng: Chương 7 - ThS. Nguyễn Thị Linh Phương

  Bài giảng Kỹ thuật anten và truyền sóng: Chương 7 Anten góc mở cung cấp cho người học những kiến thức như: Giới thiệu; Nguyên lý bức xạ; Anten loa; Anten gương; Anten vi dải. Mời các bạn cùng tham khảo!

   23 p hiu 24/01/2022 52 13

Hướng dẫn khai thác thư viện số

Hổ trợ trực tuyến

Yahoo Messenger

Trương Minh Hoài

Email: hoaitm@hiu.vn

ĐT: 0938084083