• Ebook Coupled multiscale simulation and optimization in nanoelectronics: Part 2

  Ebook Coupled multiscale simulation and optimization in nanoelectronics: Part 2

  Continued part 1, part 2 of ebook "Coupled multiscale simulation and optimization in nanoelectronics" provides readers with content including: model order reduction; model order reduction - methods, concepts and properties; parameterized model order reduction; advanced topics in model order reduction; optimization methods and applications to microelectronics CAD; comson methodology; comson demonstrator platform;...

   402 p hiu 24/08/2023 101 47

 • Ebook Coupled multiscale simulation and optimization in nanoelectronics: Part 1

  Ebook Coupled multiscale simulation and optimization in nanoelectronics: Part 1

  Part 1 of ebook "Coupled multiscale simulation and optimization in nanoelectronics" provides readers with content including: introduction; the comson project; partial differential algebraic equations; PDAE modeling and discretization; simulation of coupled PDAEs - dynamic iteration and multirate simulation;...

   172 p hiu 24/08/2023 102 45

 • Ebook Electrician's troubleshooting and teesting pocked guide (3rd edition): Part 2

  Ebook Electrician's troubleshooting and teesting pocked guide (3rd edition): Part 2

  Part 2 book "Electrician's troubleshooting and teesting pocked guide" includes content: Troubleshooting electric motors; troubleshooting motor bearings; troubleshooting relays and contactors; troubleshooting power quality problems; troubleshooting with infrared thermography.

   138 p hiu 24/08/2023 107 45

 • Ebook Electrician's troubleshooting and teesting pocked guide (3rd edition): Part 1

  Ebook Electrician's troubleshooting and teesting pocked guide (3rd edition): Part 1

  Part 1 book "Electrician's troubleshooting and teesting pocked guide" includes content: Analog test instruments; digital multimeters; troubleshooting basics; troubleshooting dry type transformers; troubleshooting luminaires (lighting fixtures).

   104 p hiu 24/08/2023 103 45

 • Bài giảng Lý thuyết mật mã: Chương 3 - TS. Hán Trọng Thanh

  Bài giảng Lý thuyết mật mã: Chương 3 - TS. Hán Trọng Thanh

  Bài giảng "Lý thuyết mật mã: Chương 3 - Hệ mật DES" được biên soạn với các nội dung chính sau: Giới thiệu sơ lược hệ mật DES; Cấu trúc hệ mật DES; Thám mã hệ mật DES. Mời các bạn cũng tham khảo bài giảng tại đây!

   23 p hiu 24/07/2023 61 6

 • Bài giảng Lý thuyết mật mã: Chương 4 - TS. Hán Trọng Thanh

  Bài giảng Lý thuyết mật mã: Chương 4 - TS. Hán Trọng Thanh

  Bài giảng "Lý thuyết mật mã: Chương 4 - Hệ mật AES" được biên soạn với các nội dung chính sau: Giới thiệu sơ lược hệ mật AES; Cấu trúc hệ mật AES; Mở rộng bộ khóa hệ mật AES; Cách triển khai hệ mật AES; Thám mã hệ mật AES. Mời các bạn cũng tham khảo bài giảng tại đây!

   31 p hiu 24/07/2023 57 6

 • Bài giảng Lý thuyết mật mã: Chương 2a - TS. Hán Trọng Thanh

  Bài giảng Lý thuyết mật mã: Chương 2a - TS. Hán Trọng Thanh

  Bài giảng "Lý thuyết mật mã: Chương 2 - Mật mã khóa đối xứng" được biên soạn với các nội dung chính sau: Giới thiệu sơ lược mật mã khóa đối xứng cổ điển; Một số hệ mật mã khóa đối xứng cổ điển; Sơ lược hệ mật mã dòng và hệ mật mã khối. Mời các bạn cũng tham khảo bài giảng tại đây!

   44 p hiu 24/07/2023 67 5

 • Bài giảng Lý thuyết mật mã: Chương 2b - TS. Hán Trọng Thanh

  Bài giảng Lý thuyết mật mã: Chương 2b - TS. Hán Trọng Thanh

  Bài giảng "Lý thuyết mật mã: Chương 2b - Mật mã khóa đối xứng" được biên soạn với các nội dung chính sau: Cơ sở toán học cho hệ mật mã khóa đối xứng hiện đại; Sơ lược hệ mật mã đối xứng hiện đại. Mời các bạn cũng tham khảo bài giảng tại đây!

   30 p hiu 24/07/2023 65 5

 • Bài giảng Lý thuyết mật mã: Chương 5 - TS. Hán Trọng Thanh

  Bài giảng Lý thuyết mật mã: Chương 5 - TS. Hán Trọng Thanh

  Bài giảng "Lý thuyết mật mã: Chương 5 - Mật mã khóa công khai" được biên soạn với các nội dung chính sau: Giới thiệu sơ lược hệ mật mã khóa công khai; Hệ mật RSA Hệ mật RABIN; Hệ mật Elgamal. Mời các bạn cũng tham khảo bài giảng tại đây!

   42 p hiu 24/07/2023 62 5

 • Bài giảng Lý thuyết mật mã: Chương 1 - TS. Hán Trọng Thanh

  Bài giảng Lý thuyết mật mã: Chương 1 - TS. Hán Trọng Thanh

  Bài giảng "Lý thuyết mật mã: Chương 1 - Tổng quan" được biên soạn với các nội dung chính sau: Giới thiệu sơ lược lịch sử khoa học mật mã; Khái niệm, mô hình của hệ mật; Một số hệ mật ban đầu; Các bài toán an toàn thông tin; Thám mã; Tính an toàn của các hệ mật mã; Cơ sở toán học của hệ mật mã ; Tính bí mật của các hệ mật. Mời các bạn...

   29 p hiu 24/07/2023 69 5

 • Bài giảng Lý thuyết mật mã: Chương 6 - TS. Hán Trọng Thanh

  Bài giảng Lý thuyết mật mã: Chương 6 - TS. Hán Trọng Thanh

  Bài giảng "Lý thuyết mật mã: Chương 6 - TS. Hán Trọng Thanh" được biên soạn với các nội dung chính sau: Giới thiệu sơ lược về hàm băm; Hệ mật SHA – 512; Hệ mật WHIRLPOOL; Giới thiệu sơ lược chữ ký số; Các ứng dụng chữ ký số; Các kiểu phá hoại chữ ký số. Mời các bạn cũng tham khảo bài giảng tại đây!

   53 p hiu 24/07/2023 61 0

 • Ebook Điện tử căn bản: Phần 2

  Ebook Điện tử căn bản: Phần 2

  Cuốn sách "Điện tử căn bản" diễn giải trên mô hình vật lý tương đương, sao cho bạn đọc có thể hiểu ngay và ứng dụng được ngay, đó chính là kết quả của công việc. Phần 2 cuốn sách trình bày các nội dung: Transistor; các Module chức năng. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   99 p hiu 25/06/2023 159 84

Hướng dẫn khai thác thư viện số

Hổ trợ trực tuyến

Yahoo Messenger

Trương Minh Hoài

Email: hoaitm@hiu.vn

ĐT: 0938084083

getDocumentFilter3 p_strSchoolCode=hbu
getDocumentFilter3 strKey=LIBTAILIEU2_LIST_FILTERhbu279430vi