Bài giảng Kỹ thuật siêu cao tần: Chương 3 - Phan Hồng Phương

Chương 1 - Ma trận tán xạ. Những nội dung chính được trình bày trong chương này gồm có: Dẫn nhập, các ma trận đặc tính khác. Để hiểu rõ hơn mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết của bài giảng này.