Bài giảng Quản trị marketing - Chương 3: Quản trị thông tin & Nghiên cứu marketing

Bài giảng Quản trị marketing - Chương 3: Quản trị thông tin & Nghiên cứu marketing có nội dung trình bày về hệ thống thông tin marketing và nghiên cứu marketing; hệ thống hỗ trợ ra quyết định marketing; quá trình nghiên cứu marketing;... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!