Bài giảng Quản trị marketing - Chương 5: Phân tích hành vi của khách hàng

Bài giảng Quản trị marketing - Chương 5: Phân tích hành vi của khách hàng có nội dung trình bày về thị trường tiêu dùng cá nhân và hành vi người tiêu dùng; thị trường và hành vi mua tổ chức;... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!