Bài giảng Quản trị marketing - Chương 9: Quản trị giá

Bài giảng Quản trị marketing - Chương 9: Quản trị giá có nội dung trình bày về nội dung và quy trình xác định giá bán sản phẩm; chiến lược giá và phân biệt giá; các quyết định về thay đổi hay điều chỉnh giá;... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!