Các yếu tố tác động đến lòng trung thành của khách hàng sử dụng dịch vụ tại khách sạn 4, 5 sao trên địa bàn TP.HCM

Ngày nay, trong cơ cấu kinh tế của một quốc gia, khu vực dịch vụ thường giữ một vai trò quan trọng, góp phần đánh giá sự phát triển của nền kinh tế đó...

Từ khóa: Khách sạn, Dịch vụ khách sạn

6 p hoaitm 27/11/2018 750 10