Ebook Bệnh tiểu đường và cách điều trị: Phần 2

Tiếp nối phần 1, phần 2 của cuốn sách cung cấp cho bạn những kiến thức về điều trị bệnh tiểu đường, phân loại bệnh chứng, điều dưỡng, những món ăn thay thuốc phòng và chữa bệnh tiểu đường, chế độ thể thao đối với bệnh nhân tiểu đường. Qua đó giúp bạn đọc phát hiện và có kiến thức nền tảng trong việc điều trị bệnh. Mời các bạn cùng tham khảo.