Ebook Chiến lược định vị người tiêu dùng: Phần 1

Cuốn sách "Chiến lược định vị người tiêu dùng" của 2 tác giả Howard R.Mokowitz và Alex Gofman cung cấp cái nhìn thấu đáo và thiết thực cho giới lãnh đạo kinh doanh, những nguời muốn tạo ra "tổ chức xã hội duy lý" từ chính nhân viên của mình. Cuốn sách đưa ra cách giải quyết những cơ hội mới trong một nền văn hóa có ý thức về rủi ro. Thậm chí, điều quan trọng và thú vị hơn là cuốn sách cho thấy tổ chức có thể thực hiện nhiệm vụ của mình hiệu quả đến như thế nào. Nội dung cuốn sách được tổ chức thành 12 chương và được chia thành 2 phần, mời các bạn cùng tham khảo phần 1 sau đây.