Ebook Thời bấm huyệt - Châm cứu học: Phần 1 - NXB Quân đội nhân dân

Phần 1 ebook gồm các chương chính: Từ Thời sinh học đến Thời bệnh học, cấu trúc thời gian Hệ can chi và cách tính, Tý Ngọ lưu chú. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.