Giá trị xét nghiệm tìm máu ẩn trong phân bằng phương pháp hóa miễn dịch trong tầm soát tiền ung thư đại trực tràng

bài viết trình bày đánh giá vai trò của xét nghiệm tìm máu ẩn trong phân (fecal occult blood test=FOBT) bằng phương pháp hóa miễn dịch (fecal immunochemical test=FIT) trong tầm soát tiền ung thư đại trực tràng (polyp đại trực tràng).