Lập trình di động trên môi trường Android

Android là hệ điều hành trên điện thoại di động được phát triển bởi công ty Android Inc. và được Google mua lại vào năm 2005. Smart Phone chạy Android chiếm hơn 80% thị phần điện thoại thông minh trên toàn thế giới. Cùng với một số lượng lớn các ứng dụng đã được phát triển cho các thiết bị chạy Android này chứng tỏ lập trình Android đang là miếng đất màu mỡ cho lập trình viên. Ngôn ngữ lập trình cho Android phổ biến nhất là Java, ngoài ra chúng ta sẽ cần bộ công cụ phát triển ứng dụng Android SDK để bắt đầu học lập trình Android.