Luận văn thạc sĩ: Định hướng phát triển mô hình khu nghỉ dưỡng người cao tuổi tại vùng Đông Nam Bộ

Dân số thế giới vượt 6 tỷ người. Nhờ những tiến bộ chưa từng có trên lĩnh vực y tế, giáo dục, truyền thông và phúc lợi xã hội, trong mấy chục năm qua ở nhiều nước phát tỉ lệ NCT ngày càng tăng. Theo sự...
Bạn đang xem trang mẫu tài liệu này.