Sự hài lòng người bệnh về chăm sóc đau sau phẫu thuật của điều dưỡng khoa ngoại, Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn năm 2019

Bài viết trình bày đánh giá sự hài lòng của người bệnh về chăm sóc đau sau phẫu thuật. Nghiên cứu được thực hiện tại khoa phẫu thuật của Bệnh viện Đa khoa (BVĐK) Sài Gòn. Phương pháp: Mô tả cắt ngang với mẫu nghiên cứu là 105 người bệnh điều trị phẫu thuật tại khoa Ngoại, BVĐK Sài Gòn.