Xây dựng tư liệu điện tử phục vụ việc học môn Aerobic dành cho sinh viên chuyên ngành giáo dục thể chất, trường Đại học Sư Phạm Tp Hồ Chí Minh

Nguồn tài liệu trên mạng rất là phong phú, mà hầu hết các tài liệu hay đều ở dạng tiếng Anh, chỉ có một số trang được dịch sang tiếng Việt. Các bạn sinh viên khi tìm kiếm thông tin trên mạng thì gặp rất nhiều khó khăn, bởi không tìm được đúng nguồn vì đánh từ khóa không đúng và vì vốn tiếng Anh còn nhiều hạn chế của mình. Đây là một trong những hạn chế lớn của sinh viên hiện nay nói chung và sinh viên khoa Giáo dục Thể chất của Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng. Thể dục thể thao và Aerobic cũng cần vận dụng công nghệ thông tin để phục vụ cho việc học và tự học, cũng như công tác biên soạn và tổ chức tập luyện của sinh viên trong khoa.